Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Giraffe 1X port of Gothenburg 2020 landscape

Obranný systém země-vzduch s multifunkčním lehkým radarem Giraffe 1X

2 min read

Ve světě, kde neustále sílící vliv technologií a interakce na velké vzdálenosti znamenají, že se konflikty a hrozby již stěží omezují na oblasti určené hranicemi, vyvstává stále zřetelnější potřeba silné vojenské pozemní obrany. Klíčový faktor při snaze o zajištění národní bezpečnosti představují zejména dohled nad vzdušným prostorem a pozemní protivzdušná obrana, poněvadž v posledních letech se značně zvýšilo potenciální ohrožení pilotovanými a zejména bezpilotními letouny.

Ústřední součástí moderních obranných systémů země-vzduch je radarový systém, který se již neomezuje pouze na rozpoznávání letadel, nýbrž také detekuje drony, které mohou vážit méně než 50 gramů a které se stále častěji používají ke sledování, průzkumným letům i útokům. Mobilní radary krátkého dosahu, tedy i radar Giraffe 1X vyráběný společnosti Saab, který se již osvědčil v bojových podmínkách, lokalizují nejen letadla, vrtulníky a drony, nýbrž zároveň také střely představované dělostřeleckými a minometnými granáty a raketami.

Systém má dosah 75 kilometrů a oblast detekce v rozsahu 360 stupňů a v případě identifikace objektu automaticky odesílá informace do připojeného velicího a řídicího systému. Tam jsou data během zlomku sekundy roztříděna pomocí přesného algoritmu a seřazena podle stupně ohrožení. Pro velitele jsou tyto vysoce kvalitní informace o cílech nezbytným podkladem pro rozhodování o tom, jak co nejúčinněji reagovat a co nejlépe zajistit ochranu obyvatelstva i vojenských jednotek. Rozhoduje o tom, zda bude vydáno varování nebo zda připojené zbraňové systémy provedou odpovídající protiúder.

Giraffe 1X vehicle

Multifunkční, výkonné 3D radarové systémy, mezi které patří také radar Giraffe 1X, díky své kompaktnosti a velmi nízké hmotnosti, která nedosahuje ani 150 kilogramů, mimoto umožňují, aby pozemní protivzdušná obrana byla vysoce mobilní. Senzor, který je namontován na vozidlech, je navíc vybaven režimem „track on move“, a umožňuje tak sledování vzdušného prostoru v reálném čase i za pohybu.

Aktuální geopolitická situace v Evropě je tak napjatá a křehká, jak tomu již dlouho nebylo. To, co mohou obranné systémy země-vzduch dokázat na bojišti, je aktuálně patrné na Ukrajině, kde se Rusku dodnes nepodařilo získat vzdušnou nadvládu i navzdory jednoznačné letecké převaze. Mimo přímého bojového nasazení pak tyto systémy poskytují ochranu před rozmanitými výzvami, které s sebou přinášejí moderní technologie. Pozemní protivzdušná obrana podstatně přispívá k zachování nezávislosti a bezpečnosti České republiky a současně představuje účinnou ochranu proti hrozbám neustále se měnícího druhu a původu.

Giraffe 1X

Lehký přehledový radar pro více misí

When agility and rapid reactions close to the combat area are essential, the Giraffe 1X 3D multi-mission radar protect your forces, secures their freedom of manoeuvre and supports air superiority.