Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
GLSDB

GLSDB muliggør præcise langdistanceangreb

5 min read

Der er flere og flere militære konflikter på verdensplan. Fremtidens slagmark er mere spredt og strækker sig i dybden. Det bliver vigtigere at angribe mål af høj værdi på længere afstand. Derfor bliver civile for ofte fanget i skudlinjen, især hvis der er militære mål i byområder. Dette gør det endnu vigtigere at have præcise våben, der nøjagtigt kan lokalisere og ramme mål hos fjenden, for så vidt muligt at undgå utilsigtet skade. Men præcision er kun et af kravene til moderne våbensystemer. 

Især landstyrker, der er udsat for trusler fra alle retninger, har behov for våben og ammunition, der er alsidige, lette at transportere og fleksible, for at opfylde de mange krav i moderne krigsførelse. "For over 10 år siden testede vi Small Diameter Bomb (SDB), som dengang var udviklet til jagerfly, sammen med Boeing for at tilpasse den til brug på jorden og gøre den tilgængelig for artilleri," forklarer Morten Jensen, markeds- og salgsdirektør hos den svenske forsvarsvirksomhed Saab. "Hvorfor? Fordi den har en meget lang rækkevidde og kan ramme sit mål med en præcision på en meter." Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) kan med sin rækkevidde på op til 150 kilometer bruges særligt langt fra fjendtlige mål eller tropper.

Modstandsdygtig over for interferens, fleksibel

Når missiler affyres fra lang afstand, øges risikoen navnlig for interferens, og at fjenden opdager dem. Den langtrækkende GLSDB-præcisionsbombe er imidlertid særdeles avanceret: "I alle tests og i faktisk brug klarer den sig i topklasse med hensyn til modtagelighed over for interferens," forklarer Jensen. GLSDB'er er en pålidelig ressource på slagmarken. Det sørger innovativ teknologi for. GLSDB'er har syv satellitkanaler til navigation, hvilket er en tilføjelse til inertinavigationen og systemet til beskyttelse mod støjsending. Disse mekanismer, kombineret med sikkerhedsprotokoller og avanceret kommunikationsteknologi, sikrer kontinuerlig operation af GLSDB'er.

Ground Launched Small Diameter Bomb integrerer to kampafprøvede systemer, Boeings Small Diameter Bomb I og M26 Multiple Launch Rocket System (MLRS)-raketten. Bomben og raketmotoren er forbundet af et forbindelsesstykke. Saab producerede også sin egen affyringsplatform. Man kan også integrere GLSDB i andre, måske allerede eksisterende affyringsplatforme som HIMARS, M270 selvkørende affyringsramper eller Chunmoo-systemer. Denne kombinationsmulighed sparer ikke kun ressourcer for de væbnede styrker men øger også de eksisterende systemers kapacitet. I tilfælde af HIMARS og M270, som normalt bruger GLMRS-missiler, fordobles angrebsrækkevidden og flyvehastigheden med GLSDB-missiler. Dermed bliver disse systemer ikke bare mere effektive men også sikrere for tropperne, som ikke behøver at nærme sig frontlinjen så ofte for at ramme fjendtlige mål. Våbnet kan også integreres i andre platforme, hvilket reducerer dets signatur og gør det sværere for fjenden at opdage.

glsdbocoimage4.jpg

Angreb med dækning bagtil

Det styrede missil beviser også sin manøvredygtighed i bjergområder, eller når målet befinder sig i svært tilgængeligt terræn, og det eneste alternativ er nærkamp, hvilket udgør en stor risiko for soldater. Med et forbundet missionsplanlægningssystem kan indgangsvinklen bestemmes individuelt i 360 grader. Det øger anvendelsesmulighederne enormt og muliggør også den såkaldte den "reverse slope engagement"-militærmanøvre, dvs. et taktisk angreb fra bagerst på en skråning. Affyringsrampen skal heller ikke flyttes for at bruge de forskellige indgangsvinkler, hvilket sparer værdifuld tid.

Integrerede GPS-systemer med høj præcision støttet af inertinavigationssystemer sørger for den nødvendige nøjagtighed. Frem for alt påvirker vind og vejr missilets kurs, men GPS-navigationssystemerne kan korrigere dette og opnå maksimal præcision. Korrektionsmekanismer gør det muligt at manøvrere under flyvningen, for eksempel for at undgå forhindringer. I nogle tilfælde bruges der også lasermålsøgere, som bidrager til præcis målretning.

At skubbe fjenden tilbage

Selvom konflikter i dag udkæmpes på mange områder samtidig, er landoffensiver stadig særligt effektive og ofte afgørende for krigen. For bedst muligt at beskytte tropper og civile i kriseområder er det vigtigt at skubbe fjenden og dens baser så langt tilbage fra frontlinjen som muligt – med minimale utilsigtede skader. "Præcisionsstyrede missiler vil spille en vigtig rolle i enhver modoffensiv i fremtiden, da de kan ramme meget vigtige mål på afstand og dermed tvinge fjenden til at flytte deres tropper og ammunitionslagre længere væk, hvilket svækker forsyningslinjerne og evnen til at operere som en samlet væbnet styrke," siger Morten Jensen.

Ildkraft er også afgørende for kamp på jorden. Evnen til at affyre flere missiler inden for et kort tidsrum for at neutralisere og/eller ødelægge mange mål næsten samtidig rummer et enormt potentiale. GLSDB'er er ikke kun præcise men har også stor slagkraft og kan trænge ind i huler eller underjordiske skjulesteder, fordi våbnet er udstyret med et multifunktionelt sprænghoved med eksplosions- og fragmenteringseffekter. Der findes også en laservariant, som er særligt velegnet til at angribe bevægelige mål. En programmerbar anslags- og forsinkelseslunte sørger for dyb gennemtrængning eller endda affyring på kort afstand.

glsdbocoimage2a.jpg

Omkostningseffektivitet bliver mere og mere afgørende

Det præcisionsstyrede missil blev oprindeligt designet til at blive affyret fra luften men viser sig nu oftere og oftere at være et allroundtalent på jorden. Det er ikke første gang, Saab har tilpasset eksisterende systemer til andre områder og dermed skabt merværdi: "Siden vi er særdeles velpositionerede på alle områder, kan vi udnytte synergier og anvende eksisterende viden på andre områder. I vores udvikling undersøger vi altid grundigt, hvad der allerede findes, hvad der kan tilpasses, og hvilke gennemprøvede funktioner og teknologier vi kan overføre til nye systemer," siger Morten Jensen, marketing- og salgsdirektør hos Saab. 

I en tid hvor militæret er nødt til at planlægge sine budgetter og ressourcer endnu mere effektivt på grund af det stigende omfang af konflikter, er dette ikke en uvæsentlig faktor. Våbensystemer som GLSDB vil derfor fortsat blive udviklet i fremtiden, da det spiller en vigtig rolle i fuldførelsen af missioner at have en lang række anvendelser. Systemer som GLSDB er uden tvivl en af de mest fleksible og effektive løsninger til væbnede styrker, der ønsker en overkommelig højpræcisionsløsning med lang rækkevidde.

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)

Jordbaseret affyring med lang rækkevidde

Leverer overmatchningskapacitet til den moderne slagmark. Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) er en præcisionsammunition med lang rækkevidde, der opfylder de væbnede styrkers skiftende behov.

Læs mere