Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
shutterstock_1724592682.jpg

Bæredygtighed i Danmark

Danmark og det danske Forsvarsministerium er forpligtet på en stærk integration af klimaforandringer og grøn omstilling med hensyn til forsvarssamarbejdet i NATO og EU. Danmark arbejder konsekvent på at skabe grønnere væbnede styrker uden at gå på kompromis med militær effektivitet eller alliancens evne til at afskrække og forsvare. Samtidig har samarbejdet mellem de nordiske lande under det danske NORDEFCO-formandskab i 2020 om reduktion af CO2-fodaftrykket fra militære øvelser og operationer været en hovedprioritet. Saab i Danmark støtter disse initiativer og aktiviteter.

saabsustainability-camo.jpg

Det er på tide at gøre forsvarssektoren grønnere

Selvom medierne fokuserer på andre emner lige nu, holder klimaforandringerne ikke pause, og bekæmpelsen af dem bør fortsat have højeste prioritet. I de seneste år har forsvarsindustrien også erkendt, at de voksende udfordringer på langt sigt kun kan tackles med bæredygtige løsninger. Der er stadig meget at gøre, men eksperterne er optimistiske med hensyn til fremtiden. Klimaforandringerne øger truslerne på slagmarken. Klimaforandringerne fører blandt andet til flere alvorlige vejrhændelser, højere temperaturer, sandstorme og højere luftfugtighed. Alle disse faktorer påvirker funktionaliteten og den fysiske tilstand af våbensystemer og militært udstyr.

green_flag_2560x1440_daenermark.png

Klimaforandringer, forurening, uretfærdighed og korruption truer samfund overalt på kloden. Det stigende CO2-niveau i atmosfæren er årsag til farlige følgevirkninger som tørke, oversvømmelser, orkaner, skovbrande og stigende vandstand. Dette resulterer i katastrofer, der ofte presser folk til et punkt, hvor de er nødt til at forlade deres hjem og jord for at overleve. En sådan migration fører efterfølgende ofte til spændinger, hvor stabiliteten i regionerne er på spil.

Når man fokuserer på klimaforandringer, er der to forhold, der skiller sig ud, med hensyn til hvad virksomheder kan gøre. Det første er at hjælpe samfund med at tilpasse sig klimaforandringerne, f.eks. hvordan man håndterer vandmangel, storme, stigende vandstand og tørre vinde. Virksomheder kan spille en vigtig rolle ved at udvikle nye produkter og implementere løsninger. Det andet er, at virksomheder kan bidrage til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader ved at reducere deres drivhusgasemissioner, især CO2, og dermed også deres leverandørers og brugerne af deres produkter og tjenester.

shutterstock_1169126584.jpg

Bæredygtighed som en kritisk faktor for forsvar og sikkerhed

Forskellige organisationer har planer om at bidrage til at reducere deres emissioner til nul. For forsvarssektoren er dette en stor udfordring, da det må antages, at modstandere af NATO og EU vil blive ved med at bruge fossilt brændstof i deres nuværende og fremtidige våbensystemer. Derfor vil der i visse tilfælde stadig være behov for fossilt brændstof, også på længere sigt. Derfor kan forsvarssektoren kun forpligte sig til netto-nul-emissioner, hvilket betyder, at der skal ydes kompensation for emissioner, der ikke kan undgås af sikkerhedsmæssige årsager.

Vores mission

Med mere end 20 % af omsætningen dedikeret til F&U, udvikler Saab innovative og bæredygtige løsninger, der bidrager til at reducere det miljømæssige fodaftryk af operationerne i de væbnede styrker, som det udruster. Med forskellige initiativer og forskning forbedrer Saab sine produkter med det formål at reducere deres miljømæssige fodaftryk og sikre større driftskomfort og bæredygtighed , når det kommer til energiafhængighed.

Vores engagement i samfundet er kernen i Saab, og bæredygtighed er selve grundlaget for virksomhedens langsigtede udvikling og vækst. Vores engagement i samfundet er kernen i Saab, og bæredygtighed er selve grundlaget for virksomhedens langsigtede udvikling og vækst. I en verden, hvor trusler mod samfund bliver stadig mere forskelligartede, og hvor klimaforandringer giver anledning til en ny ustabilitet, bidrager Saab til forsvars- og sikkerhedskapaciteter som en betroet partner i Sverige og mange andre lande.

Som forsvarsvirksomhed på et politisk og regeringsdomineret marked skal Saab garantere de højeste etiske standarder. Saabs anti-korruptionsprogram er et fundament i vores strategi for bæredygtig vækst og rentabilitet. Saabs forpligtelse på Race to Zero er endnu et vigtigt skridt på vejen til at gøre noget ved den generelle bæredygtighedsudfordring.

esg-aspects-scaled.jpg

Keeping people and society safe

For Saab er ansvar for mennesker, samfund og miljø afgørende for at skabe bæredygtig vækst.

Læs mere

Downloads

Nedenfor kan du downloade relevante dokumenter om ESG.
PDF
8 marts 2023

Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025

Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025 konkluderer, at den største kilde til CO2-emissioner (75 %) genereret af Forsvarsministeriet er brændstofforbrug. De vigtigste energiforbrugere i Forsvarsministeriet omfatter køretøjer, fly og skibe.

Download PDF