Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Indblik i Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025

Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025 konkluderer, at den største kilde til CO2-emissioner (75 %) genereret af Forsvarsministeriet er brændstofforbrug. De vigtigste energiforbrugere i Forsvarsministeriet omfatter køretøjer, fly og skibe. Søværnet og luftvåbnet bruger hver omkring 34 millioner liter brændstof om året, mens hæren bruger cirka 8 millioner liter. Nye teknologiske løsninger, som både kan reducere behovet for fossil brændstof og dermed gøre Forsvaret grønnere, har stor interesse.

green_flag_2560x1440_daenermark.png

Ifølge Forsvarsministeriet skal mindst fem procent af dieselbrændstoffet erstattes af dieselbrændstof fra vedvarende kilder med lav CO2-udledning. Dette anslås at resultere i en potentiel årlig reduktion på 550 til 2.800 tons CO2 sammenlignet med brugen af konventionel, fossil dieselbrændstof. Blandt mange aktiviteter og initiativer tester Forsvarsministeriet brugen af elektrisk drevne fly til grunduddannelsen af fremtidige militærpiloter, og træning og uddannelse skal optimeres ved brug af moderne, avancerede simulatorer.

Selvom der ikke findes nogen erstatning for virkelig kamperfaring, er realisme nøglen til at optimere træningsøvelserne. Live træningsløsninger leverer den realisme og de troværdige data, der skal bruges for at erhverve den nødvendige erfaring, der skal til for at maksimere kampeffektiviteten. Virtuel simulationstræning giver brugeren mulighed for at øve procedurer og udstyrshåndtering, og sammen med live simulationstræning tilføjes afgørende eksterne påvirkningsfaktorer. Kampstyrker opererer på en stadig mere kompleks slagmark, der er under nøjagtig fjendtlig beskydning De påfører og udsættes for skader under ekstreme miljøforhold, og er udstyret med nyudviklede og moderne teknologier. Fælles træning mellem allierede nationer er et nøgletema blandt alle NATO-medlemmer. Der bliver sat mere fokus på interoperabilitetstræning på brigadeniveau og endnu højere for at sikre en effektiv træning, så man er forberedt på nuværende og fremtidige trusler.

Carl-Gustaf ODT

Forsvarsministeriet råder over cirka 32.000 hektar udyrket skyde- og øvelsesterræn, og naturen kan blomstre inden for de rammer, øvelserne giver. Skyde- og øvelsesterræner er træningsfaciliteter, der sikrer et realistisk indsættelsesmiljø og relevante træningsrammer.

Ifølge Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025 er et af mange initiativer at øge biodiversiteten og skabe mere vild natur, hvor det er foreneligt med funktionen som militært træningsanlæg. Ved plantning af nye skove bør der i gennemsnit bindes omkring 10 tons CO2 pr. hektar om året i skovens levetid. Samtidig giver skovrejsning naturen mere plads til at udvikle sig. 

Ministeriet er en af Danmarks største bygningsejere og råder over mere end 6.000 bygninger fordelt over hele landet. Det svarer til cirka 2,3 mio. m2, hvoraf 1,8 mio. m2 er opvarmet. 18 % af CO2-emissionerne forårsaget af Forsvarsministeriet kommer fra driften af disse infrastrukturer. Ifølge den grønne handleplan 2021-2025 er mange af disse bygninger forældede og vil enten blive renoveret eller revet ned og genopbygget efter moderne bygningsstandarder, så de bliver mere energieffektive og bæredygtige.

Med udgangspunkt i regeringens strategi for grønnere offentlige indkøb vil energimærker have en væsentlig betydning i fremtiden. En styregruppe og den dedikerede projektgruppe med repræsentanter fra Forsvarsministeriet og alle underordnede myndigheder sikrer, understøtter og koordinerer indsatsen omkring bæredygtighed mellem Forsvarsministeriets forskellige myndigheder. Forsvarsministeriets grønne handleplan har været gældende siden 2021 og opdateres årligt.

Læs mere: Den grønne handleplan 2021-2025 

shutterstock_1724592682.jpg

Bæredygtighed i Danmark

Danmark og det danske Forsvarsministerium er forpligtet på en stærk integration af klimaforandringer og grøn omstilling med hensyn til forsvarssamarbejdet i NATO og EU.

Læs mere