Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Sirius Compact_Sensor

Vaiksed valvurid: kaasaskantavad passiivsed andurid täidavad elektroonilises sõjas taktikaline tühimiku.

6 min read

Elektroonilise sõjapidamise kasvav kasutamine ning tohutud investeeringud tehnoloogiasse on toonud kaasa üha enam konflikte, kus vastased võitlevad omavahel sama tüüpi relvadega. Just seetõttu on taktikalises sõjas olulisemal kohal teave ja andmed. Nende andmete hankimine varases staadiumis ilma vastase teadmata on peen kunst ja oskus, mis mängib tulevase sõjapidamise tulemuste otsustamisel võtmerolli.

Radari- ja sidesignaalide tuvastamine ja analüüsimine on tänapäeva relvajõudude üks olulisemaid ülesandeid. Kõikides valdkondades on vaja kõrgtehnoloogilisi seadmeid, et koguda võimalikult palju teavet vaenlase tegevuse ja võimalike ohtude kohta. Kõrge olukorrateadlikkus ja selge olukorrapilt on aluseks õigete strateegiliste ja taktikaliste otsuste langetamisele ning lõppkokkuvõttes võimalikult paljude elude kaitsmisele. Tehnoloogiliste muutuste kiire tempo on siin suur väljakutse. Mida enam toodetakse signaale, seda enam püütakse tehnoloogiaga neid varjata, tuvastada või manipuleerida. Üha rohkem signaale toodetakse ja üha enam tehnoloogia püüab neid signaale varjata, tuvastada või tahtlikult manipuleerida. Fakt on see, et vaenlasest jõuavad ette vaid need, kes suudavad vaikselt koguda võimalikult palju andmeid ning neid väga lühikese ajaga klassifitseerida ja analüüsida.

Keskseks probleemiks andmete kogumisel on enda nähtavus. "See, kes kasutab sihtmärkide tuvastamieks radareid, paljastab ka oma asukoha. Passiivsete andurite abil saab seevastu jälgida vaenlase signaale endast jälgi jätmata. Ja just see võime on elektroonilises sõjapidamises muutumas järjest aktuaalsemaks”, selgitab Rootsi kaitsetööstuse firma Saab Sirius Compact’i müügidirektor Mathew Willmot. Aastakümneid on ettevõte arendanud ja tootnud keerukaid passiivsete andurite süsteeme laevadele, sõidukitele ja lennukitele. Tänapäeval peetakse Saabi üheks turuliidriks Signals Intelligence (SIGINT, signaalluure) ja Electronic Support Measures (ESM,elektroonilise toetusmeetme) valdkonnas. Seega pole ime, et uusim saavutus passiivsete andurite vallas pärineb samuti Saabilt: Sirius Compact on modulaarse ja skaleeritava, kerge passiivse Electronic Warfare (EW,elektroonilise sõjapidamise) anduri nimi, mis on turul olnud veidi alla kahe aasta ja on juba seeriatootmises. See andur on vastus järjest suurenevatele väljakutsetele seirega kõikidel taktikaliste operatsioonide tasanditel ja seda saab kasutada eraldiseisvana, andurite võrgus või juba olemasolevate andurite täiendusena.  Võrreldes suuremate staatiliste lahendustega, saab Sirius Compact-i operaator seda paigutada ükskõik kuhu, kusjuures selle ulatus on olenevalt olukorrast skaleeritav. 

Sirius Compact_Man Portable2
Sirius Compact_Tripod

Kerge 360° vaatega võistleja

Sirius Compact on olenevalt rakendusest saadaval mitmes konfiguratsioonis: väikseima variandi kõrgus on vaid 35 cm, läbimõõt 15 cm ja kaal ei ületa kolme kilogrammi. Seetõttu mahub antud süsteem igasse seljakotti ja seda on lihtne transportida. Süsteemil on asukohaandmete edastamiseks integreeritud IMU/GNSS liikumissuuna ja positsiooni andur ja selle võimsustarve on alla 60 W – toiteallikaks on sõduri kaasas olevad patareid või peremeesseade . Statiivile paigaldatud Sirius Compacti saab paigutada praktiliselt igasugusele maapinnale, kuid andurit saab integreerida ka droonidesse, sõidukitesse või väiksematesse paatidesse nagu Saabi Combat Boat 90 (CB90), või Unmanned Surface Vessel (USV, mehitamata pealveelaevale).

Sirius Compact pakub kohest olukorrateadlikkust nii üksikisiku tasandil kui ka väiksemate võrgustatud üksuste tasandil – kus ja millal seda vajate. "Liikumine kaasaskantavate süsteemide poole, mille kasutamine on intuitiivne ja mis ei nõua aastatepikkust spetsialisti väljaõpet, on vastus vajadusele mobiilse ja paindliku reaalajas luureandmete kogumise võimaluste ning uute võimaluste järele taktikalises elektroonilises sõjapidamises," selgitab Willmot. Sirius Compact’i arendusse on kaasatud olemasolevad teadmised keerukamatest süsteemidest. 360° asimuutkattega saab radari ja andmeside kiirgust sagedusalas 1–18 GHz koheselt tuvastada mis tahes suunast. Platvormi ja andmesideühenduse sõltumatus on eriti oluline relvajõudude jaoks – andurit saab seetõttu kergesti integreerida olemasolevatesse võrkudesse ja platvormidesse.

Maagiline kolmnurk võimaldab täpset geograafilist asukohta

Juba üksainus andur parandab vägede olukorrateadlikkust – kolme või enama anduriga on võimalik tuvastada täpne geograafiline asukoht triangulatsiooni meetodi abil täpsusega alla 2° ruutkeskmise. Oluline on, et andurid oleksid paigutatud sobivale kaugusele ning arvestataks ka kõrguste erinevustega maastikul. Alates toote turuletulekust peaaegu kaks aastat tagasi on Saab läbi viinud suure hulga teste ja klientidele demonstratsioone, mis näitavad kompaktsete andurite muljetavaldavat jõudlust – isegi äärmuslikes tuule- ja ilmastikutingimustes. Näiteks 200 kilomeetri kaugusel õhkutõusvat lennukit võis tuvastada 190 kilomeetri kaugusel – niipea, kui see ilmus raadiohorisondi kohale väga täpse Direction Finding (DF, suuna leidmine ) abil. Kogu avastamis- ja analüüsiprotsessi jooksul ei saanud potentsiaalselt vaenulik lennuk andurilt ainsatki signaali – seega vaenlane ei tea, et see on tuvastatud.

Sirius Compact toimis usaldusväärselt ka kiiresti manööverdaval lahingupaadil keerulistes ilmastikutingimustes. Tarkvara TRS Lite (Tasking & Reporting System - tööülesannete ja aruannete süsteem) jõudlust ja ka kasutusmugavust pole kinnitanud mitte ainult Saab ise. Suuremad sõjalised organisatsioonid katsetasid andureid sõltumatus katses. Pärast lühikest tutvustust suutsid jalaväelased anduri ise seadistada vaid mõne minutiga ning muljet avaldasid selle vahetu töövõime ja lihtne töö. "Toode saab loomulikult kasu meie teadmistest signaalide intelligentsuse vallas. Väljakutse ei seisne mitte ainult kõrgtehnoloogiliste seadmete võimalikult väikeseks ja mobiilseks muutmises, vaid ka jõudluse piiratuse tagamises," selgitab müügidirektor Mathew Willmot. Sirius Compacti jaoks.

Sirius Compact_Drone2

Ohuolukorra juhtimine

Signaalide tuvastamine on olukorrateadlikkuse saavutamise esimene samm. Teises etapis tuleb tuvastatud signaale analüüsida ja klassifitseerida. Relvajõudude ohusalvestuskogud sisaldavad tohutul hulgal andmeid, mida pidevalt lisatakse Sirius Compact anduritele juurde ja nii tekib suur hulk salvestatud andmeid, mida tuleb vastavalt ka kaitsta. Seetõttu ei salvesta Saab andurisse tundlikke andmeid ohusalvestuskogust, vaid edastab signaalid otse. Kui soovid kasutada andurit droonil tuvastamata luurelennul, saab andurit kasutada ka ilma võrguühenduseta. Kuigi andmed salvestatakse ajutiselt andurisse, on need ilma tarkvara ja sellega seotud ohusalvestuskoguta kasutud. Sirius Compacti juhib TRS Lite tarkvara (tööülesannete ja aruannete süsteem). Sellega saab andureid juhtida tahvelarvuti kaudu, mis toetab seetõttu ka taktikalist töövõimet. Ühe sõduri kohta saab hõlpsasti hallata kuni viit andurit. Neid viit andurit saab omakorda rühmitada ja juhtida erinevate harudena keerulisemas versioonis nimega TRS 9EW. "Kasutades neid seotud tarkvarasüsteeme, saavad kasutajad automaatselt koostada aruandeid, määrata teistele anduritele ülesandeid või isegi salvestada uusi signaale ja seega laiendada oma ohusalvestuskogu," selgitab Mathew Willmot.

Ideaalne täiendus igale võrgule

Kaasaskantavad passiivsed andurid sobivad paljude rakenduste jaoks ja on ideaalsed elektrooniliste tugimeetmete varad. Need täiendavad keerukamaid süsteeme ja toimivad eelkõige varajase hoiatussüsteemina, näiteks maapealse õhutõrje (GBAD) puhul. Tänu oma suurusele saab andurit paigaldada peaaegu kõikjale – isegi tsiviilinfrastruktuuris. Need andurid annavad eeliseid ka alliansi partneritele nagu NATO, kuna saadud teavet saab jagada Cooperative Electronic Support Measures Operations (CESMO, kooperatiivsete elektrooniliste tugimeetmete toimingute) raames ja see toob kasu kõigile koalitsioonipartneritele. Kõigi Saabi Siriuse tooteperekonda kuuluvate toodete ühtne DNA tagab ka uue kompaktse mudeli tõhusama täpsuse ja aastakümnete pikkuse uurimis- ja arendustegevuse kogemuse. Kogu tootevalikut arendatakse pidevalt edasi.

Sirius Compact_Vehicle
Sirius Compact_HMI

Täpne varajane hoiatussüsteem on hädavajalik

Järjest keerulisemaks muutuvad nõuded ja ohud, millega relvajõud silmitsi seisavad, nõuavad tõhusaid ja täpseid varajase hoiatamise süsteeme. Samal ajal kui radarid vaatlevad, täidavad passiivsed andurid kuulaja ülesannet ja on seetõttu tuleviku moodsama lahinguvälja kõrvadeks. Nad annavad üksikasjaliku pildi vaenlase tegevusest paljastamata oma asukohta. Mobiilsüsteemid on midagi enamat kui lihtsalt tehnoloogiline saavutus: Mathew Willmot ütleb, et need on tänapäevases sõjas strateegiliselt vajaduspõhised süsteemid. "Sirius Compact on meie aja selge toode. Rohkem kui kunagi varem tuleb kriitilist teavet edasi saada anda ilma oma positsiooni kahjustamata. Maailmas, kus elektrooniline sõda ja info domineerimine määravad üha enam konfliktide tulemuse, on need süsteemid asendamatud." Passiivsed andurid, nagu Sirius Compact, võimaldavad kasutada taktikalise planeerimise ja otsuste tegemise uusi meetmeid. Nad on meie relvajõudude vaiksed valvurid ja kaitsjad ning mängivad elektroonilise sõjapidamise kassi ja hiire mängus üha enam võtmerolli.

Sirius Compact

Vaikne võimsus - kus soovite seda. Kui soovite seda.

Sirius Compact on modulaarne ja skaleeritav passiivne elektroonilise sõjapidamise (EW) sensorivõrk, mis pakub tõelist jõudude mitmekordistajat, suurendades olukorrateadlikkust radari- ja andmeside-emissioonide vaikse tuvastamise, klassifitseerimise ja prioritiseerimise kaudu.

Lugege lisaks