Skip to content Go to main navigation Go to language selector
9LV Combat Management System

9LV-taistelunjohtojärjestelmä

9LV-taistelunjohtojärjestelmä varmistaa jatkuvan valmiuden ja tarjoaa iskukyvyn, jota sota-alukset tarvitsevat ja laivasto-operaatiot edellyttävät. Sen avulla hallitaan kaikkia laivan sensori- ja asejärjestelmiä. Toimitamme 9LV:n myös Suomen merivoimien aluksille. Järjestelmä tulee toimimaan Suomen merivoimien Pohjanmaa- ja Hamina-luokan aluksien "aivoina" useiden vuosikymmenien ajan.

laivue2020_kaksialusta_20190204_fullhd.jpg

Tärkeimmät ominaisuudet

Koordinoi kaikkien sensoreiden ja asejärjestelmien toimintaa.
Uhkakuviin perustuva evaluointi.
Datafuusio ja päätöksenteon tuki.

Jatkuva valmius

9LV-taistelunjohtojärjestelmä (CMS) on suunniteltu kestämään äärimmäisen raskaita työkuormituksia ja selviytymään monesta tehtävästä samanaikaisesti. Se antaa tarvittavat välineet tehtävien menestykselliseen suorittamiseen loppuun asti.

Järjestelmä tukee kaikenlaisia operaatioita niin rannikkovesillä kuin avomerelläkin. Se on kaikenlaisiin sota-aluksiin, kuten partioveneisiin, fregatteihin, suuriin aluksiin ja/tai sukellusveneisiin, sopiva täydellinen C4I-järjestelmä, joka antaa komentoryhmälle ylivoimaiset operatiiviset mahdollisuudet. Taistelunjohtojärjestelmä antaa myös mahdollisuuden yhteistoimintaan ja osallistumiseen liittoumien operaatioihin osana kansainvälistä joukko-osastoa.

9LV-taistelunjohtojärjestelmä varmistaa jatkuvan valmiuden ja tarjoaa iskukyvyn, jota sota-alukset tarvitsevat ja laivasto-operaatiot edellyttävät. Lisäksi sitä voi käyttää komentoryhmien koulutukseen, ja sen avulla voi tallentaa tietoja myöhempää läpikäyntiä varten.

9LV tukee kolmiulotteista merisodankäyntiä – ilmassa, pinnalla ja pinnan alla, sekä sisäistä päätöksentekosykliä. Järjestelmä sopeutuu erinomaisesti monenlaisiin tehtäviin kaikentasoisissa konflikteissa.

Esimerkkejä operaatioista:

 • Torjuntaoperaatiot (A2/AD)
 • Suojaus- ja saattuetehtävät
 • Valvonta ja hälytystehtävät
 • Rajavalvonta ja maahantulon estäminen
 • Rauhanturvaoperaatiot
 • Merirosvouksen torjunta
 • Etsintä- ja pelastustehtävät
 • Ympäristönsuojelu
9LV operators
9LV Combat Management System

 

9LV operator grid

Tiesitkö, että...

...numero 4 lyhenteessä C4I tulee sanoista Command, Control, Communications ja Computers (johtaminen, ohjaaminen, viestintä ja tietokoneet), I tulee sanasta Intelligence (tiedustelu)?

 • 9LV-ohjelmisto on Naval Open Architecture (NOA) ‑periaatteiden mukainen.
 • NOA mahdollistaa nopeammat ja edullisemmat päivitykset...
 • ... ja helpon integroinnin mihin tahansa kolmannen osapuolen moduuliin.
4
C4: Command, Control, Communications, Computers (johtaminen, ohjaaminen, viestintä ja tietokoneet)

Taistelujärjestelmän integrointi - Kaikki järjestelmät hallinnassa

Taistelujärjestelmä tekee aluksesta sota-aluksen. Se sisältää siis kaikki ase-, sensori-, viesti- ja johtamisjärjestelmät. Kaikki nämä järjestelmät integroidaan taistelunjohtojärjestelmään. Sen avulla hallitaan aluksen toimintaa, viestintää muiden yksiköiden kanssa ja saadaan jatkuva tilannekuva. Suomen merivoimat on valinnut Saabin 9LV-taistelunjohtojärjestelmän Hamina-luokan sekä Laivue 2020 -hankkeen Pohjanmaa-luokan aluksiin. Uuteen Pohjanmaa-luokkaan Saab toimittaa taistelujärjestelmän, joka integroidaan aluksiin yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Laivue 2020 -hankkeen myötä Suomen merivoimille toimitettava taistelujärjestelmä antaa kehityksen ehdottomassa kärjessä olevan operatiivisen kyvyn. Järjestelmä tukee kaikenlaisia operaatioita niin rannikkovesillä kuin avomerelläkin. Se on täydellinen C4I-järjestelmä, joka sopii kaikkiin sota-aluksiin.

HMAS Perth ASMD Ops Room

Järjestelmäintegraattorina:

Tarjoamme kokonaisvaltaisen taistelujärjestelmäsuorituskyvyn.
Varmistamme koko elinkaaren mittaisen ylläpidon ja jatkuvan kehityksen, minimoiden riskit.
Räätälöimme ratkaisun operatiivisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin sopivaksi.

Modernin sota-aluksen toimintakyky ja tehokkuus on hyvin vahvasti sidoksissa siinä olevaan taistelujärjestelmään.

Saabin taistelunjohtojärjestelmä yhdistettynä todistettuun osaamiseen järjestelmien integraattorina ja ensisijaisena alihankkijana tuo tämän mahdollisuuden saataville kaikkiin uusiin ja elinjaksopäivitettäviin aluksiin.

Saabin taistelujärjestelmien kehitystiimi on hankkinut tarvittavan osaamisen ja pystyy käyttämään sitä kaikkien projektien toteuttamisessa. Tärkeimmät osa-alueet, kuten riskienhallinta, vaatii aiempaa kokemusta ja asiakkaan toimintaympäristön ymmärtämistä. Nämä seikat ovat välttämättömiä luottamukseen perustuvan suhteen kehittämiselle Saabin ja asiakkaan välille.

Saabilla on vahvaa näyttöä menestyksekkäistä kumppanuussuhteista ja johtavista rooleista monissa meritaistelujärjestelmien kehitysohjelmissa. Olemme toimineet yhdessä nimettyjen kumppanien ja alihankkijoiden kanssa lähes kaikilla merisodankäynnin osa-alueilla.

Tasapainoisessa taistelujärjestelmässä toimivaksi todettu ja menestyksekäs integrointi kolmannen osapuolen tuotteisiin on aina mahdollista.

Esimerkkejä:

 • Taktiset tiedonsiirtolinkit, joissa käytetään usean eri toimittajan monen datalinkin suorittimia
 • Monen eri radiovalmistajan radioyhteydet
 • Monen eri valmistajan pintatorjuntaohjukset
 • Johtavien valmistajien ilmatorjuntaohjukset
 • Monet erikaliiperiset laivatykit
 • Johtavien valmistajien sukellusveneentorjunta-aseet ja vedenalaiset anturit
 • Tutka-anturit valvonta- ja tulenjohtotehtäviin, joiden asettamat vaatimukset ovat erilaisia kuin Saabin omissa ratkaisuissa

9LV CMS -taistelujohtojärjestelmä on Saabin meritaistelujärjestelmän kulmakivi. Järjestelmän kehityksessä painotetaan erityisesti kykyä integroida erilaisia laitteita.

9LV-taistelunjohtojärjestelmän arkkitehtuuri ja suunnittelu mahdollistavat aluksen lähiverkon ja siihen liittyvien laitteistojen, ohjelmistojen ja palvelujen ulottumisen kaikkiin aluksella oleviin tietokoneisiin. Tämä pienentää kustannuksia koska järjestelmän ominaisuudet ovat myös eri osajärjestelmien käytettävissä.

Visby Class Corvette

Tiesitkö, että...

...Saab on toimittanut yli 250 järjestelmää yli 20 valtion merivoimille eri puolilla maailmaa?

 • 9LV-taistelunjohtojärjestelmiä on asennettu kooltaan 20–27 000 tonnin aluksiin.
 • Saab on toimittanut meritaistelujärjestelmiä yli 50 vuoden ajan.
 • Taistelujärjestelmän kehitystiimi käsittelee monimutkaisissa projekteissa tavallisesti yli 50:tä alijärjestelmää.
20+
Saab on integroinut taistelujärjestelmiä yli 20 maan merivoimille.
Visby-class corvettes 9LV Ceros
MCMV 47 Mine explosion
Artikkeli

Osaamisen perinne

Niin kauan kuin ihmisten välillä on ollut konflikteja, ihmiset ovat kehittäneet ajatuksia siitä, miten näitä sotia kannattaa käydä ja miten ne voi voittaa. Nykyisellä digitalisaation aikakaudella asevoimat käyttävät hienostuneita johtamisjärjestelmiä, mutta jo muinaisina aikoina kehitetyt perusperiaatteet ovat pysyneet samoina. Nykyisten ja tulevien johtamisjärjestelmien ymmärtämisen kannalta on tärkeää sisäistää miten järjestelmät ovat kehittyneet sodankäynnin historian aikana. Seuraavassa videossa esitellään lyhyesti johtamissodankäynnin historaa.

Tutustu johtamissodankäynnin historiaan, nykyaikaan ja tulevaisuuteen