Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab ja Storumanin kunta panostavat yhdessä etäohjattavaan lennonvarmistukseen

2 min read

Saab Digital Air Traffic Solutions AB ja Storumanin kunta allekirjoittavat tänään aiesopimuksen maailman ensimmäisestä pienille paikallisille lentokentille tarkoitetusta Remote Tower Centre (AFIS) -keskuksesta.

Aiesopimuksen mukaisesti Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) ja Storumanin kunta tekevät esitutkimuksen, jossa selvitetään Remote AFIS Centre -keskuksen rakentamista pienille paikallisille lentokentille tarjottavia etäohjattua lennonvarmistusta ja digitaalisia lentoliikennepalveluita varten. Teknologia ja menetelmät kehitetään Hemavan Tärnaby Airport -lentokentällä ja tarkoituksena on laajentaa vuoropuhelua muille lentokentille.

"Kiinnostus lennonvarmistuksen digitaalisiin palveluihin kasvaa kaikenlaisilla lentokentillä turvallisuus- sekä joustavuusvaatimusten kasvaessa ja pyrittäessä pienentämään kustannuksia. Storumanin kunta on hyvä yhteistyökumppani, ja sillä on vakaat edellytykset perustaa maailman ensimmäinen Remote AFIS Centre -keskus", sanoo Saab Digital Air Traffic Solutionsin johtaja Johan Klintberg.

Etäohjattu lennonvarmistus auttaa lentokenttiä tarjoamalla paremmat mahdollisuudet varmistaa monien kuntien ylläpitämä infrastruktuuri ja edesauttaa alueellista kehitystä, joka mahdollistaa elinkelpoisen elinkeinoelämän koko Ruotsissa. Etälennonjohto ja digitaalinen teknologia seuraavat myös yhteiskunnallista kehitystä ja tuovat joustavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta palveluihin.

"Olen iloinen siitä, että Storumanin kunta tarjoaa tärkeät resurssit paikallisten lentokenttien ratkaisujen kehittämiseksi. Näemme tämän strategisena ratkaisuna, jonka avulla voimme yhdessä muiden lentokenttien kanssa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Samalla se on suuri edistysaskel omalle Hemavan Tärnaby Airport -lentokentällemme", sanoo Storumanin kunnanhallituksen puheenjohtaja Tomas Mörtsell.

Saab Digital Air Traffic Solutions on Saabin ja Ruotsin ilmailulaitoksen (LFV) kesäkuussa 2016 perustama yhteisyritys. Yhdistämällä LFV:n operatiivisen kokemuksen ja Saabin teknologiset ratkaisut Saab Digital Air Traffic Solutions kykenee hallinnoimaan koko prosessin suunnittelusta etäohjatun lennonvarmistuksen palveluiden käyttöönottoon ja ylläpitoon.

remote-tower-solutions-graphic-3col.jpg

Etälennonjohto ja digitaaliset ratkaisut ovat käänteentekeviä muutoksia lennonvarmistuksessa. Örnsköldsvik ja Sundsvall olivat maailman ensimmäiset lentokentät, joilla vuonna 2015 otettiin käyttöön lennonvarmistuksen etäohjaus Sundsvallin Remote Tower Centre (RTC) -keskuksesta. Linköping on kolmas lentokenttä, jossa etäohjattu lennonvarmistus otetaan käyttöön vuonna 2017. Joulukuussa 2016 allekirjoitettiin aiesopimus Scandinavian Mountains Airport AB:n kanssa maailman ensimmäisestä etäohjattavasta lennonvarmistuksesta ilman perinteistä lennonjohtotornia.

London City Airport ja NATS ovat valinneet Saabin teknologian toimittajaksi London City Airportin kansainvälisen lentokentän etäohjauksen koeasennukseen. Onnistuneita koeasennuksia on tehty myös Australiassa, Yhdysvalloissa, Alankomaissa, Norjassa ja Irlannissa erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla etäisyyksillä.