Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab sai AEW&C-tilauksen

Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab on saanut lentäviin ensivaroitus- ja johtojärjestelmiin (AEW&C) liittyvän tilauksen. Tilauksen arvo on noin 236 miljoonaa dollaria (n. 225 milj. EUR). Toimitukset alkavat 2019 ja kestävät vuoteen 2021.

 

Lentävä ensivaroitus- ja johtojärjestelmä (AEW&C) tarjoaa tarkan tilannekuvan, jota voi käyttää esimerkiksi rajavalvonnassa, etsintä- ja pelastusoperaatioissa sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisissa toimissa.

Alan luonteesta johtuen emme aina voi julkistaa lisätietoja kaikkien tuotteidemme asiakkaista.

Työstä vastaavat Saabin Surveillance- ja Support and Services -liiketoiminta-alueet.

Lisätietoja:

Saab Press Centre,

Helene Lindstrand, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi

www.saabgroup.com

Seuraa meitä Twitterissä: @saabfi ja @saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta, Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin.

Nämä tiedot ovat laadultaan sellaisia, että Saab AB:n on tehtävä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus. Nämä tiedot on annettu julkaistaviksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimiston kautta 4.1.2017 kello 16.00 (CET).