Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab sai Brasilian maavoimilta tilauksen RBS 70 -ilmatorjunta- järjestelmästä

Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab on saanut tilauksen RBS 70 VSHROAD (Very Short Range Air Defence System) -ilmatorjuntajärjestelmän toimittamisesta Brasilian maavoimille. Järjestelmät toimitetaan vuosien 2018–2019 aikana.

Brasilian maavoimat käyttää jo nykyisin RBS 70 -järjestelmää, jolla oli tärkeä osa vuoden 2016 Rio de Janeiron kesäolympialaisten turvajärjestelyissä. Saabin ja Brasilian maavoimien uusi sopimus koskee RBS 70 -järjestelmän laukaisualustoja, harjoitussimulaattoreita ja koko sähkömagneettisen spektrin kattavia naamiointivarusteita sekä välineistöä, joka on tarkoitettu järjestelmän käyttäjille ja huoltohenkilöstölle.

”Brasilialla on meneillään kunnianhimoinen ohjelma ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi, ja tämä on jo kolmas heiltä saamamme tilaus viime vuosien aikana. Olemme ylpeitä siitä, että he ovat valinneet meidät toimittajakseen ja että järjestelmämme on niin suuressa roolissa Brasilian ilmatilan ja elintärkeän infrastruktuurin suojaamisessa”, kertoo Saabin Brasilian-maajohtaja Marianna Silva.

”Lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmien markkinat ovat kasvussa ja niiden kysyntä kasvaa niin Brasiliassa kuin muissakin maissa eri puolilla maailmaa. Eikä tämä koske vain kannettavia ratkaisuja, vaan myös uutta ajoneuvoasenteista MSHORAD-järjestelmää , jonka esittelimme syyskuussa DSEI-puolustusmessuilla”, kertoo Saab Dynamics -liiketoiminta-alueen johtaja Görgen Johansson.

Saabin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmien valikoimaan kuuluvat RBS 70 ja sen uudempi ja kehittyneempi RBS 70 NG. RBS 70 -järjestelmä on osoittautunut tuotteena erittäin menestyksekkääksi: Kaikkiaan yli 1 600 järjestelmää ja 18 000 ohjusta on jo toimitettu 19 maahan. Myös Suomen puolustusvoimat käyttää RBS 70 -järjestelmää.

Lisätietoja:

Saab Press Centre, +46(0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
www.saabgroup.com
Seuraa meitä twitterissä: @saabfi ja @saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta, Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin.