Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab ja Boeing toteuttivat GLSDB-tykistöohjuksen onnistuneen koelaukaisun

Saab on yhdessä Boeingin kanssa toteuttanut onnistuneesti Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) ‑tykistöohjuksen pitkän kantaman koelaukaisun Norjassa.

Koelaukaisu suoritettiin Andøyan koeampumakeskuksessa Norjan Andenesissa 26.9.2019. Koelaukaisun tavoitteena oli osua ennalta määriteltyyn maaliin merellä 130 kilometrin päässä laukaisupaikasta. Koelaukaisussa käytetty laukaisualusta oli tarkoitusta varten kehitetty täysin autonomisesti toimiva 20 jalan kontti.

”Olemme yhdessä Boeingin kanssa onnistuneet kehittämään kilpailukykyisen asejärjestelmän, joka antaa mahdollisuuden osua kaukana oleviin maaleihin hyvin tarkasti. Näemme GLSDB-järjestelmällä suuria mahdollisuuksia, sillä se tarjoaa eri asevoimille pitkän kantaman tykistötoimintakyvyn, jolle on suuri kysyntä kaikkialla maailmassa”, kertoo Saabin Dynamics-liiketoiminta-alueen johtaja Görgen Johansson.

GLSDB on Saabin ja Boeing yhteishanke. GLSDB-järjestelmän erityispiirre on sen pitkän kantaman tarkkuus. Ammus pystyy lentämään ei-ballistista lentorataa ja muuttamaan suuntaa, joten sillä voi iskeä maaleihin, joihin perinteisillä suoran tai epäsuoran tulen asejärjestelmillä ei pysty. Asejärjestelmä on laukaisualustariippumaton, joten laukaisemiseen voidaan käyttää niin konttiin rakennettuja ratkaisuja kuin mitä tahansa muuta laukaisualustaa, joka pystyy käyttämään M26-järjestelmää, esimerkiksi HIMARS-, M270- tai ChunMoo-raketinheitintä. Konttiin rakennettua järjestelmää voi käyttää laivan kannelta, joten GLSDB sopii laukaistavaksi sekä maalta että mereltä.

”Boeing ja Saab ovat yhdistäneet syvällisen täsmäaseosaamisensa ja kykynsä ratkaisujen nopeaan integrointiin ja testaamiseen”, kertoo Boeingin asejärjestelmistä vastaava johtaja Cindy Gruensfelder. ”Yhdistämällä yritystemme asiantuntemuksen, kokemuksen ja resurssit olemme saaneet aikaan edistyksellisen, kustannustehokkaan, helposti kaikkialla maailmassa tuettavan tykistöohjusratkaisun, joka antaa kriisitilanteissa toimiville kyvyn torjua nykyisiä ja tulevia uhkia kaikki aselajit kattavassa taisteluympäristössä.” 

GLSDB antaa maa- ja merivoimille liikkuvan, orgaanisen kyvyn iskeä aiemmin tavoittamattomissa oleviin maaleihin. Sen mahdollistaa Small Diameter Bomb ‑tykistöohjuksen tarjoama ketteryys ja tarkkuus. GLSDB on erinomainen, edullinen ja suorituskykyinen pitkän kantaman ratkaisu, joka täyttää asevoimien muuttuvat tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
www.saabgroup.com
Seuraa meitä twitterissä: @saabfi ja @saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin.