Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab esittelee ”Gripen for Canada Team” -yhteenliittymän

Saab osallistuu Kanadan Future Fighter Capability Project (FFCP) ‑hävittäjätarjouskilpailuun ja ilmoitti tänään, että Kanadan johtavat ilmailualan yritykset IMP Aerospace & Defence, CAE, Peraton Canada ja GE Aviation muodostavat ”Gripen for CanadaTeam” -yhteenliittymän.

Ruotsin hallituksen tukemana Saab tarjoaa Gripen E ‑mallia tarjouskilpailussa Kanadan 88 uudesta hävittäjästä, joilla on tarkoitus korvata maan ilmavoimien nykyinen CF-18 Hornet ‑hävittäjäkalusto. Kanadan tarjouspyynnössä edellytetään, että toimittajayhtiöt pystyvät tarjoamaan laadukkaita teollisia ja teknologisia etuja, jollaisia Saab on toteuttanut Brasilian Gripen-ohjelmassa ja joita se tarjoaa Suomelle HX-hankkeen vaatimusten mukaisesti.

Saabin tarjous Kanadan hallitukselle sisältää monipuolisesti näitä etuja, mukaan lukien laadukkaita työpaikkoja ja teknologiasiirtoja, jotka tarjoavat Kanadan teollisuudelle taloudellista lisäarvoa ja osaamisen kehittämistä koko maan laajuisesti. Tämänpäiväinen ilmoitus on ensimmäinen askel kohti tämän tarjouksen toteutumista yhdessä ”Gripen for Canada Team” -yhteenliittymän (IMP Aerospace & Defence, CAE, Peraton Canada ja GE Aviation) kanssa.

 ”Viimeisten kahden vuoden ajan Saab ja Ruotsin hallitus ovat olleet mielenkiinnolla mukana Kanadan avoimessa ja läpinäkyvässä tarjouskilpailussa, jonka tavoitteena on maan hävittäjäkaluston uusiminen. Tänään voimme tyytyväisinä esitellä ”Gripen for Canada Team” ‑yhteenliittymän. Olemme koonneet yhteen dynaamisen joukon eri osa-alueita edustavia johtavia kanadalaisia ilmailualan yrityksiä, jotka voivat tarjota parhaan mahdollisen ratkaisun Kanadan tulevaksi hävittäjäksi”, kertoo Saab Aeronautics -liiketoiminta-alueen johtaja Jonas Hjelm. Hän jatkaa: ”Saab on sitoutunut ylläpitämään Kanadan kanssa pitkäaikaisia yhteistyösuhteita, jotka tuottavat kanadalaisille huomattavan määrän korkean koulutustason pysyviä työpaikkoa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä toimitusketjuissa.”

IMP Aerospace & Defence vastaa Kanadan Gripen-kaluston kotimaisesta tuotannosta ja huoltotoiminnasta kaluston koko elinkaaren ajan. CAE tarjoaa koulutukseen ja tehtävädatajärjestelmään liittyvät ratkaisut, ja Peraton Canada vastaa avioniikka- ja koelaitteiston komponenttien ylläpidosta, korjaamisesta ja huollosta sekä materiaalihallinnosta. GE Aviation toimittaa kanadalaisten hävittäjien moottorit ja vastaa niiden ylläpidosta.

”Gripen for Canada Team” muodostaa todellisen Made in Canada -ratkaisun ja osoittaa erinomaisesti, kuinka Gripen tarjoaa FFCP-tarjouskilpailun osallistujista eniten lisäarvoa Kanadan ilmailuteollisuudelle ja veronmaksajille elinkaarikustannusten ja ylläpidon suhteen. Saab Gripen -hävittäjä täyttää kaikki Kanadan puolustuksen asettamat erityisvaatimukset ja tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn, varman päivitettävyyden tulevaisuuden tarpeisiin sekä NATO-yhteensopivuuden.

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
www.saabgroup.com
Seuraa meitä twitterissä: saabfi @saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin.