Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tarjoaa työpaikkoja Kanadan Quebecissä

Saab on tehnyt ehdotuksen kahdesta Quebeciin perustettavasta ilmailualan keskuksesta, jotka luovat uusia työpaikkoja ja auttavat säilyttämään tuhanisia työpaikkoja. Aero Montrealin vuoden 2020 innovaatiofoorumissa esitelty kahden uuden ilmailukeskuksen hanke on osa Saabin Gripen-tarjousta Kanadan Future Fighter Capability Project ‑hankintaohjelmaan.

canada.jpg

Saabin yhteistyössä Ruotsin hallituksen kanssa esittämä tarjous Future Fighter Capability Project ‑hankintaohjelmaan sisältää 88 Gripen E ‑hävittäjää sekä laajan tuki- ja koulutuspaketin. Lisäksi ehdotukseen kuuluu laaja, koko Kanadan kattava teollisuus- ja teknologiaohjelma, jossa nämä kaksi keskusta ovat keskeisessä roolissa. Suur-Montrealin alueelle perustettavat keskukset ovat nimeltään Gripen Centre ja Aerospace Research & Development Centre.

”Nämä kaksi kanadalaisten johtamaa ja kanadalaisella henkilöstöllä toimivaa tutkimus- ja tuotekehityskeskusta tuottavat hyvinvointia ja pysyviä työpaikkoja tuhansille työntekijöille eri puolilla Quebecin provinssia. Tämä tarjous parantaa työllisyyttä, luo lisäarvoa tuottavaa taloudellista toimintaa ja vahvistaa koko Kanadan ilmailualan asemaa”, kertoo Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

Gripen Center on hävittäjäohjelman teollinen ja teknologinen keskus, jonka henkilöstö koostuu pääasiassa Gripen for Canada Teamin työntekijöistä. Keskuksen toiminnasta vastaavat kanadalaiset, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että Gripen on NORAD- ja NATO-vaatimusten mukainen. Lisäksi Gripen Center toimii Gripen-hävittäjiä tukevana ja ylläpitävänä keskuksena, joka varmistaa, että Kanada pystyy itsenäisesti päivittämään hävittäjäjärjestelmää.

Aerospace R&D Center toimii keskuksena, jonka tavoitteena on kehittää vuosikymmeniä kestävä monipuolinen tutkimus- ja innovaatioekosysteemi, mikä on keskeinen tekijä Saabin Kanadaa koskevassa pitkän aikavälin visiossa. Aerospace R&D Center kehittää, testaa ja tuottaa uuden sukupolven ilmailujärjestelmiä ja ‑komponentteja, jotka täydentävät Kanadan nykyistä ilmailuteollisuutta. Niitä voivat olla esimerkiksi miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät, tekoäly ja ympäristöä säästävät ilmailuteknologiat.

Gripen for Canada Team esiteltiin maaliskuussa 2020. Sen muodostavat IMP Aerospace and Defence, CAE, Peraton ja GE. Lisätietoja on osoitteessa www.saab.ca

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
www.saab.com
Twitter: @SaabFI ja @Saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin.

Downloads

Kuva
15 joulukuuta 2020
Canada.jpgJPG, 2,7 MB

Lataa kuva