Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab esittää uuden sensoritutkimuskeskuksen perustamista Kanadaan

Saab ilmoitti AIxSpace 2021 -konferenssissa, että se on tarjoutunut perustamaan Kanadaan uuden laitoksen osana tarjoustaan Kanadan Future Fighter Capability Project (FFCP) -ohjelmaan.

space.jpg

Uusi Vancouveriin Brittiläiseen Kolumbiaan sijoitettava Saab Sensor Centre keskittyisi sensoriteknologiaan, esimerkiksi tutkiin. Saab Sensor Centre tarjoaisi kanadalaisille insinööreille työpaikkoja Vancouverin alueella ja tutkijayhteisölle mahdollisuuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Yksi ehdotetuista hankkeista on SSR-avaruusvalvontatutkan kehittäminen yhteistyössä kanadalaisten avaruusalan yhtiöiden kanssa. Tämä maailmanmarkkinoille kehitettävä tutka asennetaan maan pinnalle ja se antaa entistä tarkemman kuvan maan kiertoradalla olevista esineistä.

”Sekä asevoimien sotilaallinen toimintakyky että koko nykyinen elämäntapamme ovat hyvin riippuvaisia avaruudessa olevasta teknologiasta. Avaruus on Maan läheisyydessä nykyään kaikkea muuta kuin tyhjä, sillä satelliittien määrä lisääntyy jatkuvasti. Mielestämme Saab ja kanadalaiset avaruusalan yritykset muodostavat täydellisen yhdistelmän SSR-tutkan kehittämiseen Kanadaa ja maailmanmarkkinoita varten”, sanoo Saab Canada Inc:n johtaja Simon Carroll.

Saabin tutkasta on jo tehty esittelyversio, joka on tarkoitus toimia pohjana SSR-tutkan kehitystyölle yhdessä maailman johtavaa osaamista ja asiantuntemusta edustavien kanadalaisten yritysten kanssa. Esittelytutkassa hyödynnetään Saabin sotilaskäyttöön tarkoitettuihin tutkiin kehitettyä teknologiaa. Näitä tutkia on käytössä kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Kanadan ja Yhdysvaltain merivoimien aluksissa.

Saab on yhdessä Ruotsin hallituksen kanssa tarjonnut 88 Gripen E ‑hävittäjäkonetta Kanadan FFCP-hankintaohjelmaan. Saab Sensor Centren perustaminen on osa Saabin tarjoukseen liittyvää koko Kanadan kattavaa teollisuus- ja teknologiaohjelmaa.

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
www.saab.com
Twitter: @SaabFI ja @Saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin.