Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab ja VTT laajentavat yhteistyötään miljoonan euron investoinnilla

Saab investoi miljoona euroa strategiseen yhteistyöhön Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Tämä investointi tukee Saabin ja VTT:n kesäkuussa 2019 solmimassa tutkimusyhteistyösopimuksessa määriteltyjä huoltovarmuuskriittistä teknologiaa koskevia tavoitteita.

vtt_1.jpg

Saab ja VTT ovat jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä monien uusimpien teknologioiden parissa, esimerkiksi lentokonemateriaaleja, liitoksia, osakokoonpanojen testaamista, 3D-tulostukseen perustuvan valmistustekniikan sovelluksia ja tutkatutkimusta koskevissa hankkeissa. Saabin päätös investoida miljoona euroa kahdenvälisiin hankkeisiin VTT:n kanssa vuosina 2021–2022 antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden yhteistyölle ja uusille innovaatioille.

”Keskinäisen luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden ansiosta olemme aiemmissa hankkeissa saaneet erinomaisia tuloksia. Sen vuoksi olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme syventää yhteistyötämme ja jatkaa Saabin tarpeita vastaavien ratkaisujen kehittämistä”, VTT:llä Saabin asiakkuudesta vastaava Aslak Siljander sanoo.

Yhteistyöhön kuuluu monia hankkeita, jotka keskittyvät uudenaikaiseen lentokone-elektroniikkaan, uuden sukupolven sensori- ja kvanttiteknologiaan, lentokoneen rakenteiden kestävyyteen, uusiin valmistusmenetelmiin ja virtuaalitodellisuuden toimintoihin. Jotkin hankkeet ovat jo käynnissä.

”Suomessa on maailman johtavia asiantuntijoita meille tärkeillä aloilla. Sen vuoksi Saab on viime vuosina investoinut voimakkaasti laajentaakseen toimintaansa Suomessa. Kumpaakin osapuolta hyödyttävä yhteistyö VTT:n kanssa laajentaa entisestään paikallisen tutkimus- ja kehitystoimintamme ekosysteemiä ja tuo maailmanluokan osaamista niin Gripenin kuin muidenkin järjestelmien kehittämiseen. Tämä tuo myös lisää resursseja innovaatiotyöhön Suomessa”, kertoo Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen johtaja Jonas Hjelm.

”Saab on yksi maailman johtavista puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöistä, ja heidän kanssaan voimme työskennellä kriittisten teknologioiden kehittämisen ja ylläpitämisen eturivissä. Yhdessä voimme kehittää huippunykyaikaisia strategisia kykyjä, jotka tuovat lisäarvoa niin Pohjoismaissa kuin muuallakin maailmassa”, kommentoi VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

VTT:n kanssa tehdyn läheisen yhteistyön lisäksi Saab on myös Aalto-yliopiston strateginen kumppani. Tällä hetkellä tämä kumppanuus käsittää yli 30 tutkijaa, jotka työskentelevät kymmenessä tekoälyyn, sensoriteknologiaan ja hydroakustiikkaan keskittyvässä tutkimushankkeessa. Vuonna 2018 Saab perusti Tampereelle teknologiakeskuksen, joka on osa Saabin maailmanlaajuista tuotekehitysorganisaatiota. Keskuksessa työskentelee tällä hetkellä yli 50 elektronisen sodankäynnin kykyjen ja taistelunjohtojärjestelmien kehittämiseen keskittynyttä insinööriä, ja keskuksen laajentuminen jatkuu edelleen.

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
Twitter: @SaabFi
Facebook: @SaabFi 
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin.

Downloads

Kuva
17 toukokuuta 2021
VTT_1.jpgJPG, 3,0 MB

Lataa kuva
Kuva
17 toukokuuta 2021
VTT_augmented.jpgJPG, 0,3 MB

Lataa kuva