Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab johtaa fossiilittoman ilmailun hanketta

Saab johtaa ruotsalaisten ilmailualan kumppanien ja yliopistojen kanssa yhteistä hanketta, jonka tavoitteena on laatia tekninen etenemissuunnitelma kohti fossiilitonta ilmailua. Ruotsin energiaviraston (Energimyndigheten) tukema hanke keskittyy pääasiassa Ruotsin ja Pohjoismaiden markkinoille.

ann-kristin-adolfsson_christopher-jouannet.jpg

Fossiiliton ilmailu on koko ilmailualan merkittävä haaste, ja siinä on otettava huomioon tiettyjä lentokoneteknologian ja infrastruktuurin risteyskohtia. Hankkeen tavoitteena on tarjota objektiivinen ja tasapainoinen yleiskatsaus käytettävissä olevista keinoista, joilla tavoitteena olevaa fossiilitonta ilmailua voitaisiin edistää erilaisin teknisin ratkaisuin seuraavien 25 vuoden aikana.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme tuoda tähän hankkeeseen mukaan Saabin 80 vuoden aikana kertyneen kokemuksen ja osaamisen ilmailualalta. Yhdessä muiden kumppanien kanssa odotamme innolla pääsevämme selvittämään niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita kohtaamme matkallamme kohti fossiilitonta ilmailua”, kertoo Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen strategiajohtaja Ann-Kristin Adolfsson.

Tutkimus antaa päättäjille arvokasta tietoa kestävän kehityksen mukaisesta ilmailusta esittämällä selkeitä ja läpinäkyviä ratkaisuja, jotka perustuvat kuljetusalan, kansallisen ekosysteemin ja infrastruktuurin tekniseen arviointiin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

”Vaikka sähköisestä ilmailusta ja biopolttoaineista on julkaistu monia tutkimusraportteja, Pohjoismaiden markkinoille suunnattua teknisiä ratkaisuja laaja-alaisesti käsittelevää vertailevaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tämä hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä Ruotsin ilmailuosaamisesta maailman johtavaa alallaan. Lisäksi se tarjoaa vankan perustan ja etenemissuunnitelman Ruotsin tuleville fossiilitonta ilmailua koskeville tutkimusinvestoinneille”, kertoo Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen suunnitteluinsinööri Christopher Jouannet, joka johtaa fossiilittoman ilmailun tutkimushanketta.

Hanke on Ruotsin ilmailualan yritysten ja yliopistojen yhteinen. Ilmailualaa edustavat Saab ja GKN Aerospace, akateemista maailmaa Linköpingin yliopisto ja Chalmersin teknillinen yliopisto. Ruotsalainen tutkimusverkosto Swedish Aerospace Research Center (SARC) tukee työtä ja sen tulosten jakelua. Hankkeen ja sen raportoinnin perusarvo on läpinäkyvyys. Tiedot ja julkaisut ovat vapaasti tutkimusyhteisön käytettävissä. Hankkeessa toimii lisäksi edustajia Innovair-ohjelmasta, Ruotsin ilmailujärjestöstä (Svenskt Flyg) ja Ruotsin ilmailualan yritysten etujärjestöstä (Aerospace Cluster Sweden).

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
Seuraa meitä twitterissä: @saabfi ja @saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin. 

Downloads

Kuva
14 syyskuuta 2021
Ann-Kristin Adolfsson_Christopher Jouannet.jpgJPG, 4,9 MB

Lataa kuva