Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab laajentaa strategista tutkimusyhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa

Saabin tutkimusyhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on tuottanut hyviä tuloksia, ja sen rohkaisemana yhtiö investoi 3 miljoonaa euroa lisää strategisen yhteistyön laajentamiseen uusille tutkimusalueille. Lisäinvestoinnin jälkeen yhtiön kokonaisinvestointi tutkimusyhteistyöhön vuosina 2017–2026 on 23 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen myötä yhteistyö laajenee väitöskirjatutkimuksesta väitöskirjan jälkeisiin tutkimuksiin (Post-Doc).

_dsc8576_original.jpg

Lisärahoitus laajentaa yhteistyön uusille aloille, autonomisiin järjestelmiin, kognitiivisiin teknologioihin ja koneoppimiseen. Nämä teknologiat ovat pitkällä aikavälillä elintärkeitä kilpailutekijöitä Saabin Suomessa ja muualla maailmassa kehittämille edistyksellisille tuotteille ja ratkaisuille. Saabin arvio on, että lisärahoitus auttaa Aalto-yliopistoa kehittymään yhdeksi maailman johtavista yliopistoista näillä tärkeillä tutkimusaloilla.

Saab aloitti vuonna 2017 merkittävän tutkimusyhteistyön Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyön puitteissa on toteutettu kymmenen väitöskirjatason tutkimushanketta antenniteknologian, mikroelektroniikan, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tekoälyn, hydroakustiikan ja kvanttiteknologian aloilta. Tutkimustyössä on mukana 10 professoria ja yli 20 tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa. Hankkeet ovat jo tuottaneet kymmeniä tieteellisiä julkaisuja ja useita patenttihakemuksia. Saabin Aalto-ohjelman ensimmäiset tekniikan tohtorit valmistuvat tänä vuonna.

”Viime vuosina olemme investoineet paljon toimintojemme laajentamiseen Suomessa perustamalla runsaasti uutta tutkimus-, kehitys- ja tuotantokapasiteettia. Olemme todella tyytyväisiä Aalto-yliopiston kanssa tekemäämme strategisen tutkimusyhteistyön tuloksiin, jotka tukevat sekä Tampereella sijaitsevaa tuotekehityskeskustamme että muita Saabin yksiköitä ympäri maailman. Tämän lisäinvestoinnin ansiosta pystymme nyt varmistamaan vahvan tutkimusosaamisen uusilla aloilla, jotka ovat merkittäviä nykyisten ja tulevien tuotteittemme kannalta”, sanoo Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

Lisäksi yhteistyö lujittaa Suomen ja Ruotsin välistä tutkimusyhteistyötä ja luo uusia mahdollisuuksia eurooppalaiselle ja maailmanlaajuiselle tutkimusyhteistyölle tarjoamalla Saabille, Aalto-yliopistolle ja niiden yhteistyökumppaneille tilaisuuksia osallistua erilaisiin kansallisiin ja monikansallisiin tutkimusohjelmiin.

”Saabin huomattava investointi ja pitkän aikavälin sitoutuminen yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa auttaa tutkijoitamme nostamaan tutkimuksensa kansainväliselle huipputasolle. Saabin ansiosta tutkijoillamme on käytössään alan uusin osaaminen ja tieto käytännön sovellusten asettamista haasteista, mikä vauhdittaa tieteellisten läpimurtojen ja uusien innovaatioiden syntymistä”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Aalto-yliopiston kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön lisäksi Saab on Suomessa myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:n strateginen kumppani. Toukokuussa 2021 Saab teki miljoonan euron lisäinvestoinnin yhteistyön laajentamiseen tulevaisuuden huoltovarmuuskriittisten teknologioiden tutkimukseen. Vuonna 2018 Saab perusti Tampereelle teknologiakeskuksen, joka on osa Saabin maailmanlaajuista tuotekehitysorganisaatiota. Keskuksessa työskentelee tällä hetkellä yli 50 insinööriä, jotka keskittyvät elektronisen sodankäynnin järjestelmien kehittämiseen Gripen E -hävittäjiin ja muihin järjestelmiin sekä taistelunjohtojärjestelmien kehittämiseen. Keskus kasvaa nopeasti ja rekrytoi jatkuvasti uutta henkilöstöä.

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi
Twitter: @SaabFI
Facebook: @SaabFI 
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin. 

Downloads

Kuva
3 syyskuuta 2021
Kaiuton huone.jpg
Kuva
3 syyskuuta 2021
Otaniemi.jpg