Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab rahoittaa AMEXCI Oy:n perustamisen Suomeen

Saab rahoittaa maailman johtavan teollisen 3D-tulostustekonologiayritys AMEXCIn tytäryhtiön perustamisen Suomeen. Tässä vaiheessa Saabin investointi on suuruudeltaan 1,2 miljoonaa euroa. Saab on yksi AMEXCIn perustajista, ja mahdollisuus laajentaa yhtiön toimintaa Suomeen AMEXCI Oy:n muodossa on Saabille mieluinen. Paikallinen tytäryhtiö on hyväksytty suomalaista teollisen 3D-tulostuksen kehittämistä edistävään FAME-yhteistyöverkostoon (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem), ja se tuo lisää asiantuntemusta teolliseen 3D-tulostukseen Suomessa.

amexci-oy-pr_1.jpg

Ruotsalainen materiaalia lisäävän valmistuksen (teollisen 3D-tulostuksen) yritys AMEXCI perustaa tytäryhtiön Suomeen. Alkuvaiheessa AMEXCI Oy:n toimipaikka on Tampere. Osaksi FAME-yhteistyöverkostoa hyväksytyn AMEXCI Oy:n perustaminen vahvistaa ja yhtenäistää lisäävän tuotannon innovatiivisten ratkaisujen ja alan tiiviimmän yhteisön tukea Suomessa sekä edistää alan suomalaista teollisuutta.

Saab on yksi AMEXCIn osakkeenomistajista, ja Saab ja AMEXCI ovat toimineet yhdessä 3D-tulostushankkeissa, joiden tavoitteena on ollut kestävän ja kilpailukykyisen tuotantokapasiteetin kehittäminen. Yksi uusimmista menestyksekkäistä projekteista tutkii 3D-tulostuksen mahdollisuuksia hävittäjäkoneen taistelussa saamien vaurioiden kenttäkorjauksille tilanteessa, jossa alkuperäiset osat eivät ole vielä saapuneet. Hiljattain Saab suoritti ensimmäisen onnistuneen koelennon Gripen-hävittäjällä, jossa oli 3D-tulostettu ulkoinen osa.

”Saabin investointi AMEXCI Oy:n perustamiseen antaa mahdollisuuden entistä tiiviimpään yhteistyöhön Ruotsin ja Suomen teollisuuden välillä materiaalia lisäävän valmistuksen alalla. Lisäksi se antaa pitkäaikaista tukea innovatiivisten ratkaisujen ja innovaatiokapasiteetin kehittämiseen Suomen markkinoille”, kertoo Saabin Dynamics-liiketoiminta-alueen johtaja ja AMEXCIn hallituksen jäsen Görgen Johansson.

Teollinen 3D-tulostus on vallankumouksellinen tulevaisuuden valmistustekniikka. Saab investoi tähän teknologiaan pysyäkseen etulinjassa huippunykyaikaisten ja kustannustehokkaiden puolustus- ja turvallisuusalan ratkaisujen kehittämisessä sekä valmistamisessa.

“Olemme iloisia tästä mahdollisuudesta tehdä tiiviimpää yhteistyötä pohjoismaisten omistajiemme ja asiakkaittemme kanssa. Odotamme innolla tiimimme vahvistamista uusilla suomalaisilla kollegoilla ja uusien mahdollisuuksien löytämistä materiaalia lisäävän valmistuksen alalla. On tärkeää huomata, että tämä on pitkän tähtäimen hanke, jossa pyrimme luomaan ja laajentamaan liiketoimintaa, joka tuo uusia innovaatioita markkinoille”, sanoo Edvin Resebo, AMEXCIn toimitusjohtaja.

Saabin lisäksi AMEXCI toimii tiiviissä yhteistyössä suomalaisten osakkeenomistajiensa, kuten Wärtsilän ja Stora Enson, kanssa tarjoten heille tukea 3D-tulostustekniikoiden hyödyntämisessä yhtiöiden omassa toiminnassa ja auttaen heitä sen avulla parantamaan kilpailukykyään ja vastuullisuuttaan maailmanmarkkinoilla.

AMEXCI

AMEXCI kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa uuden sukupolven tuotteita, joissa materiaalia lisäävä valmistus tarjoaa mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä ja tuotannon vastuullisuutta. Lisäksi AMEXCI tarjoaa laajan valikoiman koulutusta ja työpajatilaisuuksia, jotka auttavat laatimaan menestyksekkäitä liiketoimia. AMEXCIlla on Ruotsin Karlskogassa osaava ja nykyaikainen laboratorio komponenttien kehittämistä, tuottamista ja testaamista varten. AMEXCIn perustajaomistajia ovat ABB, Atlas Copco, Electrolux, FAM, Husqvarna, Höganäs, Saab, Scania, SKF, Stora Enso ja Wärtsilä.

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Sanziana Feyer
Communication Officer, AMEXCI AB
+46 (0)73 845 69 47
sanziana.feyer@amexci.com

www.saab.fi

Seuraa meitä twitterissä: @saabfi ja @saab

Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin. 

Downloads

Kuva
21 kesäkuuta 2021
3D-hatch.jpgJPG, 10,2 MB

Lataa kuva
Kuva
30 maaliskuuta 2021
3D-hatch-air.jpgJPG, 15,6 MB

Lataa kuva
Kuva
21 kesäkuuta 2021
AMEXCI OY PR_1.jpgJPG, 10,5 MB

Lataa kuva