Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Finlandista Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n jäsen

Saabin suomalainen tytäryhtiö Saab Finland Oy on hyväksytty Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n jäseneksi. PIA:n jäsenyritykset ja niiden osaaminen ovat kiinteä osa sekä Suomen kokonaisturvallisuutta että sotilaallista huoltovarmuutta.

brandphoto_stc_labra.jpg

Viime vuosina voimakkaasti Suomessa kasvanut sekä suomalaiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen investoinut Saab omaa tärkeän roolin etenkin Suomen merivoimien johtamisjärjestelmien huoltovarmuuden turvaamisessa. Yhtiön järjestelmiä on laajasti käytössä ohjuksista viestijärjestelmiin ja simulaattoreihin Puolustusvoimien kaikissa puolustushaaroissa. Saab on toiminut Suomen markkinoilla jo yli 75 vuoden ajan.

”Olen iloinen, että Saab Finland on nyt PIA:n jäsen. Saab Finland on erittäin dynaaminen yritys, joka tuottaa korkeaa teknologiaa Suomen lisäksi myös kansainvälisille markkinoille. Yrityksen merkitys Suomen puolustusteollisessa kentässä tulee varmasti kasvamaan. Pidän kovasti yrityksen strategisesta näkemyksestä, jota PIA:nkin jäsenyys tukee”, sanoo Tuija Karanko, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri.

Saab Finland Oy:llä on toimintaa kolmella eri paikkakunnalla. Yhtiön pääkonttori löytyy Helsingistä, Laivue 2020 -hankkeen toteutukseen keskittyvä projektitoimisto Turusta ja vuoden 2018 alussa perustettu Saab Teknologiakeskus Tampereelta. Keskus keskittyy erityisesti edistyksellisten elektronisen sodankäynnin järjestelmien kehittämiseen ja valmistukseen sekä johtamisjärjestelmien tuottamiseen ja ylläpitoon sekä Suomen että muiden asiakkaiden tarpeisiin. Saab Finland Oy:llä on Suomessa yli 80 työntekijää ja rekrytoinnit ovat jatkuvasti käynnissä.

”Jäsenyyden hakeminen PIA:aan oli luonnollinen prosessi. Tavoitteenamme on toimia yhtenä suomalaisen puolustusteollisuuden innovaatioveturina, ja uskomme jäsenyytemme helpottavan ekosysteemin rakentamista entisestään, Suomen puolustussuorituskyvyn vahvistamiseksi sekä puolustusalan viennin edistämiseksi”, sanoo Anders Gardberg, Saabin maajohtaja Suomessa.

”Huoltovarmuus on Suomelle erittäin tärkeässä asemassa. Saab Finland on mukana varmistamassa, että kaikki toimittamiemme järjestelmien osa-alueet, jotka Puolustusvoimat katsoo tärkeiksi, ovat paikallisesti kehitettävissä ja ylläpidettävissä. Näin kykenemme osaltamme varmistamaan Puolustusvoimien itsenäisen toiminnan kaikissa olosuhteissa”, Gardberg jatkaa.

Vuonna 2021 Saab Finland Oy investoi noin 7,5 miljoonaa euroa TKI-toimintaan Suomessa. Saab on yksi Aalto-yliopiston neljästä strategisesta kumppanista. Tällä hetkellä mittava tutkimusyhteistyö käsittää yli 30 professoria, tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa kymmenessä tutkimushankkeessa, joiden aiheina ovat tekoäly, sensoriteknologia, hydroakustiikka ja autonomiset järjestelmät. Kaikkiaan Saab investoi yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa 23 miljoonaa euroa vuosina 2017–2026. Saab on ollut myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:n strateginen kumppani vuodesta 2019.

Lisätietoja:

Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Tuija Karanko
Pääsihteeri, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
+358 40 559 8986
tuija.karanko@techind.fi

www.saab.fi
Twitter: @SaabFi
Facebook: @SaabFi 
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab on johtava puolustus- ja turvallisuusalan yhtiö, jonka tehtävä on auttaa valtioita suojelemaan asukkaitaan ja yhteiskuntaansa. Yli 18 000 ammattitaitoisen työntekijänsä avulla Saab kehittää jatkuvasti uudenlaista teknologiaa luodakseen turvallisemman, kestävämmän ja oikeudenmukaisemman maailman. Saab suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää edistyksellisiä ilmailu-, ase-, johtamissodankäynti-, sensori- ja vedenalaisia järjestelmiä. Saabin pääkonttori on Ruotsissa. Yhtiöllä on merkittävää toimintaa eri puolilla maailmaa, ja se muodostaa osan kansallista puolustuskykyä useissa maissa.

Suomessa Saabin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta keskittyy edistyksellisiin teknologioihin, kuten sensoreihin, merivoimien taistelujärjestelmiin ja virtuaaliseen/laajennettuun todellisuuteen. Saab tekee tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien, teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa, tukien Suomen huoltovarmuutta keskeisillä alueilla.

Downloads

Kuva
7 syyskuuta 2020
BrandPhoto_STC_labra.jpgJPG, 8,6 MB

Lataa kuva
Kuva
31 maaliskuuta 2022
Saab_flag.jpgJPG, 7,5 MB

Lataa kuva