Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
shutterstock_1724592682.jpg

Duurzaamheid in België

Duurzaamheid is een geïntegreerd onderdeel van Saab's strategie om waarde te creëren voor klanten, partners, werknemers, eigenaren en de maatschappij als geheel. Saab draagt bij aan veilige en veerkrachtige samenlevingen in het licht van de toegenomen instabiliteit in de wereld en zet zich in om de positieve impact van zijn activiteiten op duurzaamheid te maximaliseren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat onderzoek, innovatie en technologie bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Onze betrokkenheid bij de maatschappij vormt de kern van Saab en duurzaamheid is de basis voor de ontwikkeling en groei van het bedrijf op de lange termijn. Vrede, veiligheid en stabiliteit zijn voorwaarden om ervoor te zorgen dat we samen alle VN-doelen voor duurzame ontwikkeling halen.

saabsustainability-camo.jpg

Het moment is gekomen: de defensiesector moet groener worden

Hoewel de media momenteel vooral oog heeft voor andere kwesties, staat de klimaatverandering niet stil en moet de bestrijding ervan voor iedereen een prioriteit blijven. Ook de defensiesector heeft de voorbije jaren geleerd dat de almaar groeiende uitdagingen op lange termijn slechts kunnen worden gepareerd met duurzame oplossingen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar experts zijn optimistisch over de toekomst. De klimaatverandering zorgt voor meer gevaar op het slagveld. Zo leidt de klimaatverandering onder andere tot strengere weersomstandigheden, hogere temperaturen, zandstormen en een hogere vochtigheidsgraad. Al die factoren hebben een invloed op de functionaliteit en de fysieke conditie van wapensystemen en militair materiaal.

green_flag_2560x1440_belgien.png

Saab onderscheidt zich nu al door het feit dat de producten van het bedrijf gedurende hun hele levenscyclus efficiënt gebruik maken van hulpbronnen. Saabs Climate Impact Portfolio categoriseert producten en diensten die kunnen bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering en die de impact op het klimaat kunnen verminderen. Om het milieuvriendelijke aanbod voortdurend te vergroten en te verbeteren, heeft Saab het Saab Climate Fund opgericht, dat duurzame innovaties in het hele bedrijf ondersteunt.

Klimaatverandering, vervuiling, onrechtvaardigheid en corruptie bedreigen samenlevingen over de hele wereld. Het stijgende CO2-niveau in de atmosfeer veroorzaakt gevaarlijke effecten zoals droogte, overstromingen, orkanen, bosbranden en een stijgende zeespiegel. Dit leidt tot rampen, waardoor mensen vaak hun huis en land moeten verlaten om te overleven. Vervolgens leidt dergelijke migratie vaak tot spanningen waarbij de stabiliteit van regio's op het spel staat.

esg-aspects-scaled.jpg

Keeping people and society safe

Onze betrokkenheid bij de maatschappij vormt de kern van Saab en duurzaamheid is de basis voor de ontwikkeling en groei van het bedrijf op de lange termijn. Vrede, veiligheid en stabiliteit zijn voorwaarden om ervoor te zorgen dat we samen alle VN-doelen voor duurzame ontwikkeling halen.

Lees meer

Wanneer we ons richten op klimaatverandering, vallen twee dingen op met betrekking tot wat bedrijven kunnen doen. Het eerste is om samenlevingen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering, bijvoorbeeld hoe om te gaan met watertekorten, stormen, zeespiegelstijging en droge wind. Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen door nieuwe producten te ontwikkelen en oplossingen hiervoor te implementeren. De tweede is dat bedrijven kunnen bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad, door hun eigen uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met name CO2 en die van hun leveranciers en de gebruikers van hun producten en diensten.

shutterstock_1169126584.jpg
Duurzaamheid als kritische factor voor defensie en veiligheid

Verschillende organisaties hebben plannen om hun uitstoot tot nul te reduceren. Voor de defensiesector is dit een grote uitdaging, omdat we ervan uit moeten gaan dat tegenstanders van de NAVO en de EU fossiele brandstoffen zullen blijven gebruiken in hun huidige en toekomstige wapensystemen. Daarom zal fossiele brandstof in bepaalde gevallen nog steeds nodig zijn, ook op de langere termijn. Daarom kan de defensiesector zich alleen inzetten voor netto nul-emissies, wat betekent dat emissies die om veiligheidsredenen niet vermeden kunnen worden, gecompenseerd moeten worden.

Onze missie

Saab, dat meer dan 20% van zijn omzet aan R&D besteedt, ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen die bijdragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van de operaties van de strijdkrachten die het uitrust. Met verschillende initiatieven en onderzoeken verbetert Saab zijn producten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en te zorgen voor meer operationeel comfort en duurzaamheid op het gebied van energieafhankelijkheid.

Onze betrokkenheid bij de maatschappij vormt de kern van Saab en duurzaamheid is de basis voor de ontwikkeling en groei van het bedrijf op de lange termijn. Vrede, veiligheid en stabiliteit zijn voorwaarden om ervoor te zorgen dat we samen alle VN-doelen voor duurzame ontwikkeling halen. In een wereld waarin bedreigingen van samenlevingen steeds diverser worden en klimaatverandering tot nieuwe instabiliteit leidt, draagt Saab als vertrouwde partner in Zweden en vele andere landen bij aan de defensie- en veiligheidscapaciteiten.

Als defensiebedrijf in een door de politiek en overheid gedomineerde markt moet Saab de hoogste ethische normen hanteren. Het anticorruptieprogramma van Saab is een fundament van onze strategie voor duurzame groei en winstgevendheid. Saabs inzet voor Race to Zero is een andere belangrijke stap om de bredere duurzaamheidsuitdaging aan te gaan.