Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

DevOps Engineer

Göteborg, Sweden
Closing date: 30 January 2024

Vill du jobba med det senaste inom IT i takt med den moderna teknikutvecklingen?

Saabs huvudfokus är att skydda människa och samhälle och det gör vi i en prestigelös kultur tillsammans med professionella och engagerade kollegor, som stöttar och lär av varandra.

Du kommer att tillhöra sektionen Digital Solutions & Analytics inom Group IT. Vi har specifikt ansvar för digitala lösningar och plattformar som stöttar team med data-analys med hjälp av AI inom Saabs olika enheter/affärsområden. Det handlar bland annat om arkitektur, design, utveckling och implementation till drift och förvaltning av plattformar och IT-tjänster. Idag består vi av 25 personer, fördelade både geografiskt och i ett antal olika team.

Ditt ansvar

 • Ta emot och uppfylla tekniska krav avseende on-prem cloud-lösningar

 • Hands-on bygga, scanna och hantera containers

 • Sätta upp och sköta API:er

 • Systemadministration, t.e.x administrera storage, konfigurera användare, grupper, policies, buckets samt felsökning

 • Konfigurera virtuella nätverk

 • Utveckla i Python

 • Samarbeta tätt med ScrumMasters, DataEngineers, Data scientists och Business Intelligence konsulter.

Din Profil

För att trivas i rollen har du förstås ett genuint intresse för teknik och informationssäkerhet samt erfarenhet av mjukvaruutveckling eller systemadministration.

 • Mycket goda färdigheter i Containers och container-orchestration

 • Mycket goda färdigheter i systemadministration

 • Mycket goda färdigheter i DevOps verktyg såsom Azure DevOps, Kubernetes, Git, Artifactory eller Harbour

 • Mycket goda färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift

 • Goda färdigheter i API Mangement

 • Goda färdigheter i configuration management

 • Goda färdigheter i systemarkitektur

 • Goda färdigheter i att koda skript

Du gillar problemlösning och har ett sinne- och goda färdigheter för analys; både på uppgiftens övergripande fokus och ända ner på detaljnivå. Att ta eget ansvar för ditt arbete är en självklarhet för dig och det gör du genom att du driver dina arbetsuppgifter på ett metodiskt och systematiskt sätt.

En grundförutsättning för att lyckas i rollen är din vilja och förmåga att samarbeta med andra, där du med god kommunikation, bidrar med din kompetens på bästa möjliga sätt.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet och är en del av många nationers försvarsförmåga.