Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ingenjör med inrikting flygsäkerhet sökes

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
13 August 2022
Apply for this job!

Din roll

För att ytterligare stärka vår flygsäkerhetsorganisation har vi nu behov av att anställa ytterligare en flygsäkerhetsansvarig till våra produkter inom området Airborne Early Warning. 

Du kommer i din roll tillsammans med ordinarie Flygsäkerhetsansvarig, att ha det samlade ansvaret för att myndighetskrav på flygsäkerhet/luftvärdighet tillgodoses för våra produkter inom området Airborne Early Warning.

Du kommer arbeta med att sätta dig in i de aktuella systemens konstruktion och användning, och genom analys och kravställning av hårdvara och/eller programvara utvärdera och minimera de potentiella risker som systemen kan medföra. Du tar fram rapporter som talar om att apparaterna är typgodkända/luftvärdiga, vilket innebär att alla krav är verifierade med godkänt resultat, samt att systemsäkerhetsarbetet är genomfört.

Inom denna roll kommer det att krävas mycket dialog och samarbeten med liknande roller inom andra delar av Saab.

I rollen Flygsäkerhetsansvarig (FSA) ingår bland annat:

 • Ansvar för myndighetskrav

 • Kontaktperson för verksamheten i flygsäkerhetsfrågor

 • Ansvarar för att flygsäkerhetsgranskningar genomförs

 • Ansvarar för incidentutredningar

 • Övervakar konfigurationsstyrningen

 • Utfärda deklaration om uppfyllelse av flygsäkerhets- och luftvärdighetskrav, vilket kan utgöra underlag för typ- och apparatcertifikat

 • Tätt samarbete systemsäkerhetsfunktionen

Din profil

För att trivas i den här rollen bör du vara en person med eget driv och vilja att lyckas men du behöver även kunna fungera väl i samarbete med andra. Det ställs höga krav på kommunikationsförmåga, uthållighet och integritet.

Vi söker dig med ett stort tekniskt intresse och en god förmåga att snabbt sätta dig in i och förstå komplexa system och dess uppbyggnad. Du talar och skriver flytande svenska och då många av företagets kunder arbetar i en internationell miljö är det även viktigt att du behärskar engelska i tal och skrift.

Olika bakgrund kan vara relevant för den här tjänsten, men gemensamt är en förmåga att arbeta metodiskt, analytiskt och lösningsriktat.

Kvalifikationer:

 • Teknisk högskoleutbildning, alternativt flerårig erfarenhet av Saab produkter inom luftfart

 • Erfarenhet av utveckling av luftfartsprodukter är önskvärt

 • Erfarenhet av tidigare flygsäkerhets-/luftvärdighetsarbete är meriterande, men inget krav

 • Erfarenhet av systemsäkerhetsarbete är meriterande, men inget krav

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Du kommer att tillhöra PU Mission System inom organisationen Radar Solutions i Göteborg, som är en del av affärsområdet Surveillance. Gruppen består av 10 medarbetare varav 3 jobbar som flygsäkerhetsingenjörer.

Affärsområde Surveillance produktportfölj omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Om du är intresserad av de förmåner du kan ta del av som Saab-anställd så kan du läsa mer om dem här.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.


Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.