Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Ingenjör med inriktning mot HFE/HFI

Karlskrona, Sweden
Closing date: 15 August 2024

Ingenjör med inriktning mot HFI (Human Factors Integration)

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.

Din roll

Sektionen som kallas Outfitting & furnishing är idag en grupp på ca 15 personer som ansvarar för arrangemang och integrering av utrustning över hela fartyget. Både underhåll/ombyggnader av befintliga ytfartyg i Marinen och nykonstruktion.

Avdelningens ansvarsområden:

 • Systemansvar för ett antal system

 • Framtagning av produktion- och system-underlag

 • Kundkontakter

 • Kravanalys

 • Arrangemang i modell samt modellansvar.

 • 3D-scanning/VR/AR/AM

 • HFI

 • Support, uppföljning och verifiering

Till sektionen söker vi ingenjör för att bygga upp kompetensen både det egna och på sektionen inom Human Factors Integration, HFI. Saab Kockums integrerar mer och mer människans roll i det tekniska systemet och din uppgift kommer att vara att både operativt arbeta med utvecklingsarbete för ytfartyg, och samtidigt bygga upp organisationen mot att arbeta systematiskt med HFI.

HFI är ett tvärvetenskapligt område som kräver en god samarbetsförmåga och att kunna arbeta parallellt med andra systemingenjörer. En bred kunskap för att lätt komma in i nya system och kunna sätta sig in i slutanvändarens perspektiv för att förbättra människan förmåga i det slutliga systemet.

Arbetsuppgifter

 • Bygga upp kompetensen internt på sektionen samt övriga berörda sektioner

 • Sprida vetskapen om HFI i organisationen för att underlätta ett systematiskt arbete

 • Ta fram en databas med mallar och processer som är applicerbara för ett arbete mot ytfartyg

 • Resurshantering av HFI teamet

 • Vidga egen kunskap inom området för att implementera förbättringar i militära system

 • Planera HFI arbete i projekt

 • Genomföra användartester för validering och itererande av systemdesign

 • Kravhantering

 • Kontrollera och bedöma underleverantörer utifrån Human Factors Integration

 • Kundkontakt som ansvarig för HFI-relaterade ämnen och aktiviteter

 • Ansvara för HFI arbete inom projekt från koncept till detaljerad design

Följande arbetsuppgifter kan förekomma

 • Kravhantering

 • Systemkonstruktion

 • Teknisk dokumentation i form av rapporter och produktspecifikationer

Din profil

I teamet kan vi välkomna personer med olika lång tid och erfarenhet inom arbetslivet. Men eftersom vi bygger vårt företag, kultur och vår utveckling med hjälp av varandra så är det vitalt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Trivs du i den miljön så är chansen väldigt stor att du trivs hos oss.

Vi arbetar med produkter i världsklass vilket innebär högteknisk komplexitet och vilket ställer krav på din förmåga till analytiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Du kommer ha en roll som kräver mycket samarbete och samverkan med andra aktörer och specialister. Därför är det viktigt att du trivs med sociala kontakter.

Arbetande med HFI gillar du att sätta dig in i användarens perspektiv, förstå människans roll i ett komplext organisatoriskt system med parallella processer och tekniska system. Utvärdera och ta ställning till standarder och riktlinjer som adresserar Human Factors. Du har lätt för att använda ett brett perspektiv på problem, letar efter flera ingående faktorer och lösningar på problem. Du kan ödmjukt utmana tankegångarna och processerna bland kollegor och kunder.

I rollen är du självsäker och kompetent att leda ett team med delegering av uppgifter. Du är välorienterad i att precisera och kommunicera utmaningar och möjligheter för både kunder och den egna organisationen. Med ett helhetsperspektiv kan du förstå progressiv forskning, arbetssätt och idéer för att bestå med förbättringar och självsäkra rekommendationer för den egna verksamheten.    

Krav

 • Ingenjörsexamen inom ett tekniskt område eller motsvarande.

 • Du kommunicerar obehindrat på svenska; muntligt och skriftligt

 • Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, muntligt och skriftligt

Mreriterande

 • Erfarenhet från örlogsmarin verksamhet, särskilt marin industri är synnerligen meriterande

 • Tidigare erfarenhet inom användarupplevelse (UX)

 • Arbetat med kognitiv och/eller fysisk ergonomi.

 • Kundvana med användarintervjuer

 • Arbetat tvärtekniskt med många parallella processer

 • Skapat och implementerat organisatoriska processer

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Du är också välkommen att kontakta rekryterande chef: Almir Bahtijaragic, + 46 734341449