Skip to content Go to main navigation Go to language selector
information-technology-services-334524531.jpeg

Lösningsarkitekt IT

Linköping, Sweden
Closing date: 11 December 2022

Som lösningsarkitekt på Aeronautics kommer du att ha inflytande i de teknik- och arkitekturval som kommer att forma framtiden.

Din roll

Som Lösningsarkitekt kommer du att spela en viktig roll att Aeronautics olika tekniska vägval fungerar väl med våra olika verksamheters behov. Rollen är bred och viktig för att säkerställa att kommande lösningar håller ihop och lutar sig mot våra övergripande strategiska mål. Den förändrade omvärldssituationen med ökade säkerhetshot är en utmaning som vi behöver hantera i vårt dagliga arbete.

Du kommer ingå i olika faser i utvecklingsprojekt och arbeta med krav, design av arkitektur och implementation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Aktivt delta i kravarbetet för verksamhetens funktionella behov
 • Ta fram förslag på tekniska lösningar som möter verksamhetsns funktionella behov
 • Säkerställa att vi följer Aeronautics övergripande IT arkitektur
 • Bidra vid framtagning av roadmaps och målarkitekturer
 • Delta i framtagning och upprätthållande av tillförlitlig dokumentation av arkitektur och lösningsmönster

Din profil

För att lyckas bra i rollen tror vi att du har skaffat dig bred kunskapsbank inom olika teknikområden.
 

Krav för tjänsten

 • Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskap och erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
 • God social förmåga, lätt för att samarbeta och förmågan att skapa och bibehålla goda relationer.
 • God förmåga att kommunicera med personer inom olika kompetensområden
 • Flexibel, drivande med förmåga att självständigt arbeta framåt
   

Meriterande

 • Flytande svenska och engelska i tal och skrift
 • Intresse för och kunskap inom informations- eller IT-arktiektur
 • Förståelse för IT-säkerhet
 • Kunskap om processramverk för IT, som t ex ITIL.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.


Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.

Inom sektionen IT Business Development finns bl a IT projektledare och verksamhetsarkitekter med lång erfarenhet från att arbeta med olika delar av Aeronautics verksamhet. Du kommer att verka i projekt och uppdrag tillsammans med dessa och andra kompetenser inom Aeronautics IT och Group IT.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Läs mer om oss här

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.