Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
strategic-planning.jpg

Planning Analyst BU Submarines

Karlskrona, Sweden
Closing date: 4 August 2024

Senior projektplanerare

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.

Din roll

Som senior projektplanerare i vår ubåtsverksamhet kommer du att analysera och ta fram beslutsunderlag för våra nyutvecklings- och underhållsprojekt.

Huvuduppgifter

  • Driva strategiska och operativa analyser och utveckla projekttidplaner

  • Upprätthålla projektens kortsiktiga och långsiktiga resursplanering

  • Analysera tid- och resursplaner för att stötta projektledare och ledning med beslutsunderlag

  • Samverka med samtliga ubåtsprojekt i frågor kring resursplanering

  • Utveckla arbetssätt och processer

Din profil

I rollen som senior projektplanerare krävs en person som är driven och ansvarstagande. Vi söker dig med lång erfarenhet inom industriell projektplanering.

  • Du är bekväm i att fatta faktabaserade beslut i komplexa situationer

  • Du har inte bara lång erfarenhet av projektledning, utan specifikt av projektplanering

  • Du har expertkunskaper i Microsoft Excel och Power BI och är bekväm i att hantera stora datamängder.

  • Du har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här