Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Platform Test Manager

Location
Huskvarna, Sweden
Closing date
24 October 2021
Apply for this job!

För att möta dagens behov och stödja framtidens expansion, så söker vi nu en Platform Test Manager till Saab Training and Simulation, en affärsenhet inom Dynamics

Din roll

Du kommer att arbeta i ett team under ledning av en Product Platform Owner. Vårt arbetssätt bygger på sprintar och i ditt ansvar ligger att planera och leda arbetet med test och verifiering. Du ansvarar för integrationen av moduler bestående och hård- och mjukvara på plattformsnivå och du kommer även att delta i testarbetet hos de team som jobbar med implementationen för att säkerställa den övergripande teststrategin.

Din profil

Du har arbetat med test under minst ett par år och har en högskole- eller civilingenjörsexamen samt ett brett tekniskt kunnande gärna med en spets inom elektronik eller mjukvara.

Du arbetar och lever efter SAABs värdegrund
https://www.saab.com/about/company-in-brief/purpose-and-values.

Vilja

För oss handlar vilja om inställning, mod och ett positivt synsätt. Vi söker en person som är proaktiv och som tar fullt ansvar för de uppgifter som hen åtar sig.

Du är öppen för nya idéer och inspirerar andra att uppnå de gemensamma mål som satts upp.

Förtroende

Vi arbetar aktivt med att bygga ett starkt förtroende inom vår organisation:

Du behöver vara öppen, lojal och ärlig, lita på dina kollegor, hålla ingångna överenskommelser samt följa beslut och överenskomna processer.

Du är strukturerad och analytisk och har förmågan att planera ditt arbete samt att kommunicera när du stöter på hinder så att dessa kan tas om hand.

Kunskap

För att lyckas i denna roll tror vi att du har ett intresse för och en erfarenhet av test, att du är positiv till förändringar och att du bidrar med ett kreativt problemlösande.

Skall-krav

  • Högskole- eller civilingenjörsexamen
  • Minst 2 års yrkeserfarenhet inom området
  • Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska, både skriftligen och muntligen.

Meriterande om du har:

  • Någon certifiering inom test

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab Training & Simulation, en affärsenhet inom Dynamics, är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför lasersimulatorer, instrumenterade träningsanläggningar, målmateriel samt tillhandahåller tjänster som service och underhåll av levererade system.

Du kommer att arbeta på avdelningen Product Platform Management. Vårt ansvar är att säkerställa så att de generiska produktplattformar som vi baserar alla kundprojekt på möjliggör ett så effektivt projektgenomförande som möjligt. Vårt ansvar sträcker sig över hela produktens livscykel. Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Vi genomför löpande intervjuer för denna tjänst och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum har infallit. Vi hoppas att du finner detta intressant och skickar in din ansökan!

Kontaktinformation:

Anders Holmquist, Chef

E-mail: anders.b.holmquist@saabgroup.com

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.