Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
project-management.jpg

Projektledare till Gripens styrsystem!

Linköping, Sweden
Closing date: 30 August 2024

Är du en teknikintresserad ledare som vill utveckla design av Gripens styrsystem? Utmanas du av att lösa komplexa problem i samarbete med fantastiska kollegor?

Gripens styr- och flygegenskaper är en central del i Gripens totala förmåga och därmed viktig för våra kunder. Din utmaning blir att leda den komplexa styrsystemsutvecklingen med målet att leverera ett optimalt system inom givna tids- och ekonomiramar.

Hos oss blir du del av ett projektkontor med erfarna projektledare i liknande roller där vi delar erfarenheter, stöttar varandra och tillsammans jobbar med förbättringar kopplat till vårt arbetssätt inom projektledning.

Din roll

Flygplanets styr- och flygegenskaper bestäms av de fysikaliska förutsättningarna geometri, aerodynamik, tyngdpunkt, massa och masströghetsmoment och hur vi implementerar våra styrlagar i ett ”Full Authority Fly-By-Wire Flight Control System”.

Din utmaning ligger i att leda utvecklingen av våra framtida styrsystemseditioner med att hitta en design som på bästa sätt nyttjar flygplanets förutsättningar samt på ett säkert, intuitivt sätt - mixar den stabiliserande innerloopen med den ytterloop som hanterar förarens kommandon.

Undanröja hinder kommer att bli din vardag, där nya styrsystemeditioner baseras på kund- och myndighetskrav samt identifierade problem i tidigare editioner.

Dina huvudsakliga arbetsområden;  

  • Leda projektet inom givna ramar (tid, teknik, ekonomi), synkronisera med närliggande projekt samt rapportera progress

  • Sammanställa och bryta ned aktuella krav, för att sedan med stöd av våra modeller och simuleringsmiljöer designa och testa det uppdaterade systemet

  • Testning av systemet genom verifiering i simulator och flygutprovning.

  • Säkerställa att rutiner efterföljs som ligger till grund för vårt designtillstånd och är en förutsättning för att vårt subsystem skall vara luftvärdigt.

  • Samverka med den grupp som utvecklar de styrsystemfunktioner som syftar till att avlasta föraren genom olika stödfunktioner.

  • Samverka med flera kontaktytor; ingenjörer, ledare, kunder, underleverantörer, piloter samt slutanvändare till andra linjeinstanser och teknikområden.

Din profil

  • Teknisk utbildning alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig.

  • Arbetserfarenhet inom projektledning

  • Goda ledaregenskaper både mot uppdrag och team

  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Styrsystemsutveckling är en komplex verksamhet och för att lyckas i rollen behöver du vara en ledare med god planeringsförmåga och ha kunskap inom utveckling, design, implementering och verifiering. Verifiering av säkerhetskritiska funktioner och förståelse för de roller och verksamheter som ligger till grund för luftvärdighet kommer vara viktiga aspekter att hantera som projektledare.

Vidare behöver du ha ett metodiskt arbetssätt med god förmåga att prioritera tid och fokus på rätt sak. Din tidigare arbetslivserfarenhet syns i ditt sätt att axla ansvar, våga ta plats och behålla lugn och struktur även när det inte går enligt plan.

Du är skicklig på att anpassa en dialog efter vem du pratar med, är lyhörd och kommunicerar med tydlighet. Du har både intresse och förmåga att driva de team du jobbar med och motiveras av att löpande effektivisera och förbättra arbetssätt och verktyg i projektarbetet.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Aeronautics, Navigation & Weapons utvecklar funktioner och förmågor inom teknikområdena styrsystem, flygmekanik, flygprestanda, primärdata och navigering samt flyg- och systemteknisk vapenintegration, för bemannade och obemannade flygande produkter. Avdelningens projekt finns inom nyutvecklingen av det nya Gripen-systemet, förmågelyft inom befintligt Gripen-system samt olika koncept- och forskningsprojekt.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här