Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
manufacturing.jpg

Renrumsoperatör

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 15 June 2023

Din roll

Du kommer att ingå i ett självstyrande team där flexibilitet och självständighet är en nödvändighet. Du kommer att få lära dig behärska flertalet finmekaniska monteringsmoment och processoperationer. Att säkerställa och följa rutiner/processer för att effektivisera våran verksamhet, är något du brinner för. Efter hand kan dina arbetsuppgifter bli fler och det innebär att du kan bli ansvarig för någon process och administrativ arbetsuppgift. Arbetet sker till största delen i renrumsmiljö där monteringsmomenten sker under mikroskop, varför finmotoriskt handlag är en nödvändighet. Vid behov kan det även förekomma arbete på andra avdelningar inom Manufacturing.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • Finmekanisk montering under mikroskop i renrumsmiljö.

 • Ritningsläsning.

 • Skapa och underhålla tillverkningsunderlag/processbeskrivningar.

 • Olika typer av lödningar, främst med HF-aggregat

 • Ytbehandling med kemikalier, kan förekomma

Din profil

Vi ser gärna att du har:

 • Flerårig erfarenhet av finmekaniskt arbete såsom urmakare, silver, -guldsmed eller liknande.

 • Erfarenhet av renrumsarbete är en merit.

 • Kvalitetsmedvetenhet.

 • Finmotoriskt handlag.

 • Förmåga och vilja att arbeta självständigt, men även i lag

 • Gymnasiekompetens och/eller relevanta kunskaper.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Inom sektionen Manufacturing finns bland annat funktionerna el-montering, mekanikmontering, kretskortsmontering. och magnetronverksamhet. Sektionens främsta uppgift är att montera och testa elektronik-/mekanikprodukter för småskalig serieproduktion. Vi söker nu en medarbetare till vår magnetronverksamhet. Magnetronen är ett sändarrör där elektrisk och magnetisk energi omvandlas till mikrovågsenergi. Magnetroner sitter företrädesvis i olika radarapplikationer.

Verksamheten har idag hand om projektledning, produktion, kontroll, förråd, leveranser och kvalitetssäkring när det gäller produkten magnetron. Vi tillhandahåller även all dokumentation såsom upprättande/ändringar av arbetsbeskrivningar, processbeskrivningar och protokoll. Avdelningen består för närvarande av 5 personer.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.