Skip to content Go to main navigation Go to language selector

System Engineer

Location
Järfälla, Sweden
Closing date
2 December 2021
Apply for this job!

Våra system är avgörande för förmågan hos flygvapen över hela världen. Nu söker vi dig som vill bidra till detta i våra team genom att lösa tekniska utmaningar, lära och vara lärare.  Är du intresserad? Läs mer nedan och ansök!

Din roll

Vår primära slutkund är det svenska flygvapnet där vår utvecklingsorganisation har ett unikt förtroende. I nära samarbete med Försvarets materielverk och företrädare för Försvarsmakten och flygvapnet utvecklar och vidmakthåller vi ledningssystem som är avgörande för flygvapnets funktion i fred, kris och krig. Även arbete mot kunder i andra delar av världen kan bli aktuellt.

Du kommer att vara delaktig i studier och utveckling av nya system, vidmakthållande av befintliga system och stöd till driften i flygvapnet. Rollen innebär att du kommer att jobba i flera team med specialister och projektledare där du kommer att behöva kommunicera och samarbeta för att ni tillsammans ska leverera.

Huvudsakliga arbetsområden

 • Definiera och kravställa nya system och funktioner

 • Analysera, utvärdera och rekommendera tekniska lösningar i nya och befintliga system

 • Kontinuerligt underhålla kravställningen på befintliga system

 • Presentera och motivera valda lösningar internt och för kunden

 • Dokumentera systemarkitektur och systemdesign

De flesta av våra system omfattas av rigorösa krav på informationssäkerhet och det kommer bli en naturlig del av ditt arbete att ta hänsyn till det.

Din profil

Du är en erfaren systemingenjör med vana att översätta kundkrav till arkitektur och design.

Du är mycket strukturerad och noggrann och har förmåga att kontinuerligt göra avvägningar i ditt arbetssätt för att kunna leverera i tid. Du har hög integritet och dina goda kunskaper gör att du kan övertyga andra om styrkan i dina lösningar. Arbete i team, där du kan bidra med din kunskap och erfarenhet, motiverar dig. Du tar initiativ, är självständig och identifierar, formulerar och hanterar frågeställningar samt analyserar och utvärderar olika tekniska lösningar. Flexibiltet är viktigt då vi behöver hantera snabba förändringar ibland.

Du är bra på att bygga kontaktnät och tycker om att vara mentor åt juniora kollegor.

Krav för tjänsten:

 • Högskole- alt. civilingenjör eller motsvarande.

 • Utmärkt förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande för tjänsten:

 • Erfarenhet av system med höga  informationssäkerhetskrav

 • Erfarenhet från utveckling av komplexa system med realtidskrav.

 • Kunskap om nätverksprotokoll, routing och ip-stacken

 • Mer än vardaglig kunskap om Windows och Linux

 • Minst 5 års erfarenhet

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.