Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
manufacturing.jpg

Weldeyekoordinator

Karlskrona, Sweden
Closing date: 29 August 2024

Weldeyekoordinator

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.

Din Roll

Som Weldeyekoordinator i produktion kommer du att agera som kontroll och stödfunktion samt i den mån det behövs, sammanhållande i en sektion eller i ett projekt med avseende på kravställning, efterlevnad, dokumentation och registrering av utförd svetsning.

Du kommer också fungera som ett produktionsstöd för medarbetare och chefer i produktion i de fall som det finns behov därutav. Du har också i ditt uppdrag att etablera nödvändiga interna och externa kontakter i den mån som rollen kräver det.

I denna roll kommer du arbeta i ett team tillsammans med Sektionschefer och Sektionsledare.

Ansvarsområden

 • Sammahållande för erfoderlig svetsdokumetation i projekt eller på sektionsnivå

 • Följa upp svetsdokumentationi projekt ellerpå sektionsnivåutifrån givna krav

 • Stödfunktion vid förberedelse,genomförande samt vid dokumentation av produktionsaktivtetmed avseende på svetsdokumentation

Delaktig

 • Vid genomförande av produktionsaktivitet

 • Vid genomgång av produktionsunderlagom behov finns

 • Vid uppföljning av kravbild och dokumentation av svets

Din profil
Vi ser att du som söker har en bred erfarenhet av produktion samt erfarenhet av förekommande administrativa arbetsuppgifter. God förmåga att etablera och förvalta interna och externa kontakter.

Krav

 • Grundläggade svetskunskap och förståelse därutav

 • Goda kunskaper i Office-programmen

 • Erfarenhet av att arbeta i projekt/linje-organisation

 • Erfarenhet av processorienterat arbetssätt

 • Godförmåga att lära sig IT-baserade kontrollsystem

 • Erforderlig kunskap i affärssystem

Hos oss är det viktigt att du som medarbetare är lösningsorienterad, noggrann och att du drivs av en vilja att utvecklas.  Med hård konkurrens om utrymmet så är det viktigt att du är flexibel och kan arbeta lika bra ensam som i grupp. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper, som tex prestigelös, initiativtagande/drivande, självständig, ordning och reda. Arbetets karaktär gör att du bör behärska engelska.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. För komplett ansökan krävs CV och personligt brev.

Vi ser fram emot din ansökan!