Skip to content Go to main navigation Go to language selector

9LV - aivot kaikille rajapinnoille

2 min read

smallest-version-of-9lv-main.jpg
Merivoimat ja merivalvontaa suorittavat organisaatiot tarvitsevat taistelunjohtojärjestelmää, joka antaa heille edun vastapuoleen nähden ja sopii kaikkiin operatiivisiin tarpeisiin aluksen koosta riippumatta.

”9LV toimii järjestelmien aivoina, jotka huolehtivat kaikista rajapinnoista ja kaikesta vuorovaikutuksesta käyttäjien kanssa”, kertoo Stefan Hedenstedt. ”Vankka kokemuksemme täysin integroitujen järjestelmien tarjoajana erottaa meidät kilpailijoistamme.”

Saabin 9LV-järjestelmän pienin versio on tärkeä voimavara merivalvonnassa. Skaalautuva ratkaisu sopii kaikenlaiseen käyttöön, jossa tarvitaan täydellistä tilannekuvaa ja kykyä tiedonsiirtoon datayhteyksien kautta. Tyypilliset käyttökohteet vaihtelevat partioveneistä suuriin apualuksiin ja tukilaivoihin sekä kaikentyyppisiin merivartioaluksiin. Ratkaisumme pakkaa taistelunjohtokyvyltään tehokkaan järjestelmän ulkomitoiltaan kompaktiin laitteistoon.

Integroidut taktiset datayhteydet, datafuusio ja monianturinen seuranta ovat ominaisuuksia, joita on tähän asti totuttu näkemään vain monimutkaisemmissa, integroiduilla asejärjestelmillä varustettuihin aluksiin tarkoitetuissa järjestelmissä. Nyt me tuomme sen kaikkien alusten ulottuville.

Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös korkean tason tietosuoja ja keskitetyn, salatun tietovarastoinnin kaltaiset ominaisuudet.  Muiden 9LV-järjestelmien tavoin myös pienimpään versioomme voi liittää monenlaisia alijärjestelmiä joko suoraan Ethernet-verkon kautta tai käyttämällä vain tähän tarkoitettuja I/O-solmuja, jotka muuntavat lähes minkä tahansa rajapinnan Ethernetiksi. Tämä helpottaa asennusta ja vähentää kaapeloinnin tarvetta aluksella.

hmas.jpg

Yksi 9LV:n perustoiminnoista on reaaliaikaisia seurantatietoja syöttävä maalinosoitus asejärjestelmille. Jos myös asejärjestelmien ohjaus on tarpeen, järjestelmää on mahdollista laajentaa kehittyneemmillä monitoimikonsoleilla ja lisäkaapeilla, jotka ovat standardien turvallisuusvaatimusten mukaisia ja tekevät järjestelmästä täydellisen 9LV-taistelunjohtojärjestelmän. 9LV-järjestelmän pieninkin versio on toteutettu todellisen taistelunjohtojärjestelmän infrastruktuurilla, joten siihen voi liittää hyvin monipuolisesti lisäosia.

Koko elinkaaren kestävä tuki, nopeat ja edulliset päivitykset sekä järjestelmän koordinointi eri asennusalustoille takaavat, että kaikentasoiset 9LV-järjestelmät edustavat uusinta teknologiaa tiedustelutietojen analysoinnissa ja tilannekuvan hahmotuskyvyssä ja tuottavat aina optimaalisen tuloksen.

9LV-järjestelmä tuottaa merivoimille ja muille merivalvontaa suorittaville organisaatioille erinomaiset, skaalattavissa olevat operatiiviset suorituskyvyt, jotka mahdollistavat kaikkien operaatioiden tukemisen, kaikilta alusluokilta.