Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Miten etälennonjohtojärjestelmä toimii?

1 min read

Saabin etälennonjohtojärjestelmä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Ruotsin siviili-ilmailuhallinnon kanssa. Järjestelmä tarjoaa turvallisen ja kustannustehokkaan keinon etäjohtaa toisaalla sijaitsevien kohteiden lentoliikennettä.

Etälennonjohto perustuu useaan integroituun ja keskinäisesti vuorovaikuttavaan alajärjestelmään. Korkearesoluutiokuva sekä muu informaatio lähetetään etäjohdetulla lentokentällä sijaitsevasta tornin kamerasta siihen lennonjohtotornin päätteeseen, josta etälennonjohtoa suoritetaan. Lentoliikennettä voidaan johtaa myös useammasta päätteestä; lennonjohtaja voi valvoa kahta tai kolmea lentokenttää samanaikaisesti.

Lennonjohtaja voi valvoa liikennettä näytöiltä, joiden tarjoama näkymä on samankaltainen kuin katsoisi perinteisen lennonjohtotornin ikkunasta. Etälennonjohtotorni on myös yhdistetty kaikkiin paikallisiin järjestelmiin, jotka ovat tarpeellisia lennonvarmistuspalveluiden, kuten kiitotien valaistuksen, paikallisten sääolosuhteiden mittaamisen, hälytysjärjestelmien valvonnan ja navigointituen käytön kannalta.

Tornin kamera sisältää valaisimen, jota voidaan käyttää viestinnän varajärjestelmänä mikäli radioyhteys lennonjohtajan ja lentäjän välillä katkeaisi.

Järjestelmää voidaan myös käyttää varalennonjohtojärjestelmänä suurilla lentokentillä.

remote-tower_main.jpg