Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Näin Saab turvaa Arlandan sekä yli 200 muun lentokentän lentoliikennettä ympäri maailman

2 min read

eena2014_websitebanner_1000x200_v1-3.png
Tälläkin hetkellä tuhannet lentokoneet lentävät ilmojen halki kohti lentokenttiä jossain päin maailmaa. Jokainen lentokenttä ja jokainen lentokone on osa monimutkaista verkostoa, jossa ei ole tilaa virheille, epävarmuudelle tai väärälle tiedolle. Saab on usean vuoden ajan kehittänyt tiiviissä yhteistyössä ilmailuviranomaisten, lentoyhtiöiden ja lentokenttien kanssa ratkaisuja, jotka auttavat tekemään lentoliikenteestä entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Kehitystyö käsittää myös lennonjohtoratkaisut ja -järjestelmät, jotka tekevät lennonjohtotoiminnan entistä turvallisemman ja samalla tehokkaamman. Turvallisuusratkaisumme varmistavat paremman liikenteen sujuvuuden lentokentillä – ihmisten, hyödykkeiden, työkoneiden, ajoneuvojen, polttoaineen, huollon sekä tietysti itse lentokoneiden osalta.

Tukholman Arlandan lentokenttä käyttää lukuisia ratkaisujamme, mukaan luettuna e-Strip-järjestelmää. E-Strip-järjestelmä on käytössä myös Helsinki-Vantaan lentokentällä. Se on elektroninen järjestelmä, joka auttaa lennonjohtajia johtamaan ja järjestämään lentokoneiden liikennettä niin lentokentälle laskeutuvien kuin siltä lähtevien lentokoneiden osalta.

Helsinki-Vantaalla on lisäksi käytössä Saabin A-SMGCS-järjestelmä (Advanced Surface Movement Guidance and Control System), jonka tehtävä on valvoa lentokentän maanpäällistä liikennettä ja varoittaa lennonjohtajaa mahdollisista törmäyskurssilla olevista kohteista.

Aikaisemmin näitä toimenpiteitä suoritettiin manuaalisesti paperiliuskojen avulla, mutta e-Stripin avulla koko prosessi suoritetaan automaattisesti. Virheiden riski on pienentynyt entisestään ja lennonjohtajilla on parempi tilannekuva ja suurempi kontrolli.

Tiedot maan kamaran tapahtumista ovat aivan yhtä tärkeitä kuin ilmassa tapahtuvan liikenteen kontrollointi. Tukholman Arlandan ja Bromman lentokentillä tiedot saadaan SAFE-järjestelmän avulla. Tämä Saabin johtamisjärjestelmä on kehitetty erityisesti niille, jotka työskentelevät kriittisen infrastruktuurin turvaamisen ja valvonnan parissa. SAFE integroi kamerat, murto- ja palohälyttimet, kulunvalvonnan ja turvallisuusvalvonnan keskitettyyn järjestelmään, joka tarjoaa Arlandan ja Bromman valvonnasta vastaaville Swedavialle ja Securitakselle ajankohtaisen tilannekuvan turvallisuustilanteesta.

Tällä hetkellä yli 200 maailman 250 suurimmasta lentokentästä käyttää Saabin ratkaisuja. Me olemme luonnollisesti erittäin ylpeitä siitä, että Saab ja ruotsalaiset teknologiat ovat mukana työstämässä entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa lentoliikennettä.

estrip320240.jpg