Skip to content Go to main navigation Go to language selector

NLAW tuo varmuutta taisteluun

2 min read

nlaw.jpg

Suomen puolustusvoimienkin käyttämä Saabin seuraavan sukupolven NLAW-panssarintorjuntaohjus (Next Generation Light Anti-tank Weapon) vastaa modernin taistelukentän asettamiin haasteisiin. Kevyen painonsa ansiosta ampuja kykenee operoimaan sitä omatoimisesti. Sen tehokas kantama on 20-800 metriä ja se omaa erinomaisen panssarinläpäisykyvyn.

Aikaisemmat panssarivaunut olivat hitaasti liikkuvia ja ne jämähtivät helposti mutaan. Tämä teki niistä suhteellisen helppoja kohteita. Nykypäivänä panssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot ovat nopeita ja ne on varustettu useilla omasuojajärjestelmillä. Moderni taistelupanssarivaunu kykenee muuttamaan taistelun kulun pelkällä läsnäolollaan. NLAW-järjestelmä tasapainottaa taistelua. Tämä kertakäyttöinen asejärjestelmä tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden lähestyä kohdetta huomaamattomasti ja osua siihen suurella tarkkuudella ja tehokkuudella.

NLAW:ssa on ylilentohyökkäystoiminto (Overfly Top Attack), jota käytettäessä ohjus hakee panssarivaunun pienimmän suojan omaavat alueet, kuten tornin ja sen ohuemmat panssarirakenteet, ja iskee niihin ylhäältä. Tämä lisää merkittävästi tuhoamistodennäköisyyttä. Tähtäyslinjaa pitkin ammuttavassa suora hyökkäys -toiminnoss (Direct Attack) ohjus on vuorostaan tehokas kevyempien ajoneuvojen, kuten kuorma-autojen tuhoamisessa.

Kevyen, vain 12,5 kilogramman painonsa ansiosta, järjestelmä sopii täydellisesti esimerkiksi kaupunkiympäristössä toimiville kevyille jalkaväkijoukoille, joille sulava liikkuminen on toiminnan kannalta keskeistä. Kun kohde liikkuu, niin liikkuu sotilaskin - ase ampumavalmiina. Mikäli tilanne sitä vaatii, voidaan ohjus ampua myös rakennuksen sisältä, mikä tarjoaa ampujalle parhaan mahdollisen suojan. Vihollisen kohdatessa suojasta tulevaa ja erittäin voimakasta tulivoimaa, joutuu se epävarmuuteen siitä, onko vastassa yksittäinen taistelija vai kokonainen joukkue.

img_8011.jpg

Nykypäivän sotilaat joutuvat toimimaan mitä moninaisimmissa toimintaympäristöissä. Tästä syystä NLAW on suunniteltu kaikkiin olosuhteisiin, kaikkiin lämpötiloihin. Sen luotettavuus ja käytettävyys on omaa luokkaansa: Järjestelmä ei vaadi lainkaan huoltoa ja sen taattu säilymisaika varaston hyllyllä on 20 vuotta.

Useat maat ovat jo ottaneet NLAW-panssarintorjuntaohjuksen käyttöönsä ja se löytyy esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian puolustusvoimien kalustosta. Kiinnostus NLAW-järjestelmää kohtaan on erittäin suurta ympäri maailman monien valtioiden tarkastellessa tällä hetkellä panssarintorjunta-aseistuksensa päivitysmahdollisuuksia.

nlaw_twitter.gif