Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tekee yhteistyötä maailman johtavien lentokonevalmistajien kanssa

3 min read

composite.jpg

Missä tahansa lennätkin, on todennäköistä, että Saab on toimittanut kyseiseen lentokoneeseen komposiitti- ja metallikomponentteja. Saab on tehnyt yhteistyötä maailman johtavien lentokonevalmistajien - Airbusin ja Boeingin - kanssa vuosista 1997 ja 2005, toimittaen rakenteiden osia lukuisiin lentokonetyyppeihin.

Airbusin A320-, A350- ja A380-konetyyppeihin Saab toimittaa siipien osia, Boeingin 787 Dreamliner-lentokone vuorostaan sisältää seitsemän eri Saabin toimittamaa ovea ja luukkua. Saabin siviililentokonetuotanto työllistää noin 550 henkilöä. Tuotanto on keskitetty Ruotsin Linköpingiin.

Saab valmistaa 32 metrisiä MOLE-rakenteita A380-koneeseen

MOLE on siipirakenne ja sen lyhenne tulee sanoista “Mid and Outer Fixed Leading Edge”, eli siiven kiinteä keski- ja ulkoetureuna. Maailman suurimman matkustajalentokoneen MOLE-rakenteet valmistetaan ja kootaan Ruotsin Linköpingissä. Saabin sopimus Airbusin kanssa kattaa niiden kehittämisen ja valmistuksen A380 koneeseen. Jokainen MOLE on 32 metriä pitkä ja ne painavat yli kaksi tonnia. Se on suurin yksittäinen osa, jota Saab on koskaan valmistanut. Metallikomponenttien ja mekaanisten osien valmistuksen jälkeen ne kuljetetaan kuorma-autolla Airbusin tehtaalle Iso-Britannian Broughtoniin, jossa koko siipi kootaan. Siiven matka jatkuu Toulousissa Ranskassa sijaitsevaan Airbusin lentokonetehtaaseen, jossa lopulta koko lentokone kootaan. Ensimmäinen MOLE-rakenne toimitettiin vuonna 2003.

Saabin kehittämät ohjaussiivekkeet suositussa A320-konetyypissä

Saabin vastuulla on ohjaussiivekkeiden (eng. aileron) kehittäminen ja valmistaminen A320-sarjaan, joka on yksi Airbusin myydyimmistä konetyypeistä. Ohjaussiivekkeiden tuotanto on Saabille erittäin korkean volyymin ohjelma. Saab on valmistanut A320-koneperheen ohjaussiivekkeitä vuodesta 2001. Vuonna 2006 Saabissa havaittiin, että siivekkeiden suunnittelua voidaan parantaa entisestään ja tämä uudempi versio on se, joka on tänä päivänä tuotannossa. Uuden version toimintaperiaatteet ja ominaisuudet ovat samat kuin aikaisemmassa, mutta sen komponenttien määrä on puolittunut. Tämän ansiosta sekä valmistuksen aika että kustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat.

Ohjaussiivekkeet valmistetaan komposiittimateriaalista. Ne valmistetaan sarjatuotantona, samankaltaisella linjatuotantomenetelmällä kuin autoteollisuudessa. Siivekkeen paikka on siiven ulommassa reunassa ja se kääntyy alas tai ylös. Sen avulla kontrolloidaan lentokoneen kallistusta pituusakselin suhteen. Siivekkeet toimivat aina pareissa; kun toinen suunnataan alaspäin nostovoiman lisäämiseksi, toinen on suunnattuna ylös nostovoiman pienentämiseksi. Tämän tuloksena lentokone kaartaa (kääntyy pituusakselinsa ympäri).

lean-2340x1316.jpg

A350-koneen siiven osat Saabin tuottamia

Joulukuussa 2013 Saab ja Airbus allekirjoittivat viimeisimmän sopimuksen. Tällä kertaa sopimus keskittyi A350XWB-1000 -konetyypin (XWB tarkoittaa erittäin leveää runkoa ja 1000 merkitsee, että kone on A350-koneperheen suurin malli) laskusiivekkeiden kiinnitysrakenteen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuotantoon. Laskusiivekkeet kiinnitetään siiven jättöreunaan ja niiden ulosottaminen suoritetaan matalissa nopeuksissa, toisin sanoen nousun ja laskun aikana.

A350-sopimuksen ansiosta Saabin ja Airbusin yhteistyö on entistä tiiviimpää. Saab on Airbusin ainut kiinnikerakenteen toimittaja A350XWB-1000-konetyyppiin. Valmistukseen käytetään useita metalli- ja komposiittiosia, jotka toimitetaan eri paikkoihin jatkokokoamista varten. A350-sopimuksen myötä Saab on mukana A320, A350 ja A380-ohjelmissa.

Ovet Boeing 787 -matkustajakoneisiin

Saab kehittää, suunnittelee ja valmistaa kaikki ruuman ovet sekä luukkuja Boeing 787 Dreamlineriin. Sopimus Boeingin kanssa allekirjoitettiin vuonna 2005. Ruuman ovet toimitetaan valmiina asennettavaksi koneen runkoon, hydrauliikka-, mekaniikka- ja sähköjärjestelmät mukaan luettuna. Ovet valmistetaan suurimmilta osin komposiittimateriaaleista, mikä lisää niiden suorituskykyä ja keventää niiden painoa.

aerostructures-3-2340x1316.jpg

Saab työskentelee Airbusin kanssa vihreämmän ilmailun saavuttamiseksi

Yhden historian suurimman yhteiseurooppalaisen ympäristöohjelman Clean Sky:n osana Saab avustaa Euroopan komissiota ja eurooppalaisia ilmailualan yhtiöitä tekemään ilmailusta entistä ympäristöystävällisempää. Tavoite on kunnianhimoinen: Pienentää 20–40 prosentilla ilmailun aiheuttamia hiilidioksidi-, typpioksidi- ja melupäästöjä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Saab on sitoutunut ohjelmaan useiden muiden ilmailualan yhtiöiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi uusien teknologioiden käytön avulla.

Clean Sky:n osana Saab ja muut yhtiöt, Airbus mukaan luettuna, kehittävät uutta laminaarisen virtauksen ominaisuuksia omaavaa siipeä, joka pienentää ilmanvastusta ja täten polttoaineen kulutusta sekä päästöjä. Kehitystyön tulos tarjoaa perustan lentokoneen siiville myös tulevaisuudessa. Saabin asiantuntijuus aerodynamiikassa on ollut ratkaisevaa siipipaneelin kehittämisessä. Suuri osa työstä on kulunut siiven aerodynaamisten ominaisuuksien parantamiseen, laminaarisen virtauksen säilyttämiseksi ja ilmanvastuksen pienentämiseksi, minkä ansiosta polttoaineen kulutus pienenee vähintään viisi prosenttia.