Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Energiaa innovaatiosta

4 min read

revibe-1140.jpg
Kuvittele ajavasi autoa ja jostakin alkaa kuulua kolinaa. Ääni ärsyttää sinua, ja haluat ottaa selvää, mikä sen aiheuttaa. Mutta toiset meistä kiinnostuvatkin kolinasta siksi, että se on osoitus tärinästä. Ja tärinää voi käyttää energianlähteenä.

Palkittu patentti

Saab on kehittänyt patenttisuojatun ratkaisun, joka ottaa talteen energiaa tärinästä.

Ratkaisu kehitettiin alun perin panssarivaunujen sähköisten järjestelmien energianlähteeksi. Mutta koska ratkaisua pystytään myös käyttämään monen muun asian yhteydessä, päätti Saab sijoittaa göteborgilaiseen ReVibe Energyyn Saab Venturesin kautta. Sijoitus tehtiin yhteistyössä Almi Investin ja Chalmers Investin kanssa.

Patentin avulla ReVibe Energy on kehittänyt ratkaisun, joka toimittaa energiaa kytkettyihin yksikköihin pitkiksi ajoiksi, eikä siten ole riippuvainen paristoista.

ReVibe Energy sai Ruotsin pääomasijoitusyhdistys Swedish Venture Capital Associationin palkinnon vuoden 2014 sosiaalisesti hyödyllisimmästä sijoituksesta.

Ratkaisun keksiminen

Sekä teollisuudessa että yhteiskunnassa käytetään yhä yleisemmin langattomia yhteyksiä, sillä se helpottaa asentamista ja vähentää tarvittavien kaapelien määrää. Langattomien järjestelmien haittapuolena on, että jokaisella laitteella pitää olla virtalähteenä oma akku, joka ennen pitkää kuluu loppuun ja on vaihdettava.

Myös Saab Training on käyttänyt langattomia järjestelmiä esimerkiksi lasersimulaattoreissaan. Kaksi Saab Training Systemsin insinööriä, Per Cederwall ja Dan Erichsén, huomasivat työssään, kuinka suuri organisaatio akkujen käsittelyyn tarvittiin – akkujen käytön suunnitteluun, akkujen varastointiin ja akkujen tilan tarkistamiseen, käytöstä poistettujen akkujen hävittämisestä puhumattakaan. Kun he huomasivat, että Saab Training Systemsillä lasersimulaattoreita käytettiin usein ympäristöissä, joissa oli tärinää, he saivat idean: miksi emme akkujen jatkuvan vaihtamisen sijaan hyödyntäisi käytössä esiintyvää tärinää ja ottaisi talteen sen sisältämän energian? Ajatus tärinän käyttämisestä energianlähteenä sai alkunsa.

rve1-modeld.jpg

Idean kehittäminen

Idea synnytti mielenkiintoa. Keksintö patentoitiin, mutta se ei ollut vielä aivan valmis kaupalliseen käyttöön. Se tarvitsi kypsyttelyä, ja siksi Saab otti yhteyttä Encubator-yrityshautomoon ja Chalmers School of Entrepreneurship -koulutusohjelmaan ja ehdotti, että idean pohjalta voisi tehdä projektin, johon heidän opiskelijansa voisivat osallistua. Tällä projektilla selvitettäisiin, olisiko ideasta mahdollista jalostaa käyttökelpoinen innovaatio.

Samaan aikaan Erik Godtman Kling ja Viktor Börjesson aloittivat opintonsa Chalmers School of Entrepreneurship ‑ohjelmassa. Heille esiteltyjen projektien joukossa oli tämä energian hyödyntämistä käsittelevä projekti. Itse tekniikan – energian tuottamisen pelkästään tärinästä – lisäksi heitä kiinnostivat kaikki tekniikan ihmisille ja yhteiskunnille tuomat mahdollisuudet.

Opiskelijakaksikko otti projektin hoitaakseen, ja seuraava vaihe oli selvittää, millä kaikilla aloilla tekniikkaa voisi hyödyntää. Erik ja Viktor selittävät:

”Meillä oli nyt käytössämme tämä ihmeellinen tekniikka, ja olimme vaikuttuneita sen tarjoamista mahdollisuuksista. Meidän täytyi vain keksiä sille todellisia käyttökohteita. Yritimme keksiä käyttötarkoituksia, joita asiakkaat itse eivät ehkä itse olisi edes ajatelleet – täytyy myöntää, että osa ideoista oli aika kaukaa haettuja."

Erik ja Viktor istuivat alas ja alkoivat soitella lukemattomia puheluita mahdollisille sijoittajille, joille he esittelivät ideaansa. He olivat ehdottoman rehellisiä ja pyrkivät täyteen läpinäkyvyyteen sekä ReVibe Energystä yrityksenä että sijoittajien odotusten suhteen. Tämä toimintatapa osoittautui järkeväksi.

Sekä Erik että Viktor ovat aina olleet kiinnostuneita uusista asioista, ja he molemmat halusivat koulutuksen, jonka kautta he pääsisivät tekemään jotakin konkreettista ja luomaan uutta arvoa. Kummallekin oli luonnollinen vaihtoehto aloittaa opinnot Chalmers School of Entrepreneurship -ohjelmassa.

”Olen aina ollut kekseliäs ja halunnut kokeilla uusia ideoita. Jo lapsesta asti olen halunnut olla oma työnantajani", Viktor kertoo.

Erik on tyytyväinen, että heitä on ollut projektissa kaksi alusta asti.

”Tämä on mahtava kokemus, mutta se ei aina ole helppoa. Projektissa on omat haasteensa, joten on tärkeää, että kumppanit voivat kannustaa toisiaan", hän sanoo.

Loputtomasti mahdollisuuksia

Nykyään Per työskentelee sekä Saabilla että Erikin ja Viktorin kanssa ReVibe Energyllä. Viktor on toimitusjohtaja ja hän vastaa operatiivisesta toiminnasta. Erik vastaa strategiasta ja Per keskittyy yksinomaan tekniseen puoleen. Heidän mielestään tekniikan mahdollisuuksilla ei juurikaan ole rajoituksia, ja he antavat kaksi esimerkkiä asiasta:

”Tulevaisuudessa voi olla mahdollista käyttää tätä tekniikkaa jopa terveydenhoidossa, esimerkiksi sydämentahdistimien voimanlähteenä. Tahdistimen voisi asentaa yhdellä leikkauksella ja se toimisi koko eliniän, ilman uusia riskipitoisia leikkauksia paristojen vaihtoa varten.

”Olisi myös hienoa olla seuraavan sukupolven aaltoenergian tuottaja. Teknisesti voimme käyttää samaa periaatetta kuin nykyisissä tuotteissamme. Ne olisivat moduuleja, jotka kelluvat vedessä suurten kumiankkojen tavoin, pomppien aallokossa. Siinä olisi kyse juuri siitä samasta aaltoenergiasta, jota me hyödynnämme. Jos pystyisimme tarjoamaan jotakin tällaista, se toisi saataville aaltoenergiaratkaisun, joka on helppo asentaa ja käyttää, toisin kuin nykyiset ratkaisut".

Kaikki kolme ovat samaa mieltä siitä, että tekniikkaa on mahdollista soveltaa hyvin laaja-alaisesti ja sen tarjoamat tulevaisuuden mahdollisuudet ovat rajattomat.

revibe_light-2.jpg

Erik, Viktor ja Per haluavat laajentaa ReVibe Energyn mahdollisuuksia.

Linkit:
ReVibe Energy

Chalmers School of Entrepreneurship

Encubator

Osa Saabin tuotekehitystyöstä tuottaa tuoteideoita, jotka ovat yhtiön ydintoiminnan ulkopuolella. Saab Venturesin rooli on edesauttaa ja kehittää liiketoimintaa yhdessä sijoittajakumppanien kanssa, kunnes kullekin yritykselle löytyy oma luonnollinen koti. Saab Venturesin toinen tarkoitus on löytää sijoituskohteita pienistä, nopeasti kasvavista yrityksistä, joiden tuotteet voivat tulevaisuudessa täydentää Saabin tarjontaa. Saab Ventures omistaa 38 % ReVibe Energy AB:n osakekannasta.