Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Etälennonjohto turvaamaan kunnallista infrastruktuuria

2 min read

Etäohjaus ja digitaaliset etälennonjohtopalvelut johtavat kaikenkokoisten lentokenttien kehitystä. Alueellisilla lentokentillä tämä auttaa kehittämään paikallisen liike-elämän toimintaympäristöjä.

Kun pieniin lentokenttiin alkoi kohdistua tiukempia vaatimuksia kustannustehokkuuden suhteen, sekä uusia sääntöjä ja muiden kuljetusmuotojen kilpailua, julkinen ja yksityinen sektori ryhtyivät yhteistyöhön löytääkseen keinoja lentoliikenteen tehokkaampaan halinnointiin.

Liike-elämä ja julkinen hallinto edellyttävät kaikissa yhteisöissä nykyaikaisia järjestelmiä voidakseen toimia tehokkaasti ja jatkaa kehittymistään. Tämä auttaa vähentämään muuttolikkettä maaseuduilta kaupunkeihin ja edesauttaa päinvastaista liikettä, mikä hyödyttää yhteisöä. Etälennonjohtopalveluiden avulla lentokentät voivat säilyttää toimintansa ja muodostaa perustan tulevalle infrastruktuurille. Teknologia auttaa lentokenttiä jatkamaan toimintaansa ja tarjoamaan pidempiä aukioloaikoja. Lentokentät ovat välttämättömiä kiireellisissä sairaskuljetuksissa, luonnonkatastrofeissa sekä yhteisöjen toiminnoissa. Komentokeskus on käytettävissä ympäri vuorokauden. Tärkeimpien lentokenttien toiminnallinen kapasiteetti on varmistettava. Millä tahansa toimintojen keskeytymisellä voi olla huomattavia vaikutuksia infrastruktuuriin ja yhteisöihin.

Saab Digital Air Traffic Solutions AB ja Storumanin kunta ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen maailman ensimmäisen pienille lentokentille tarkoitetun etätornikeskuksen, Remote Tower Centre:n (AFIS) perustamisesta. Saab Digital Air Traffic Solutions ja Storumanin kunta tekevät esitutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää Remote AFIS Centre -keskuksen rakentamista tarjoamaan etätornipalveluja ja digitaalista lennonvarmistusta pienille paikallisille lentokentille. Teknologia ja menetelmät kehitetään Hemavan Tärnaby Airport -lentokentällä ja tarkoituksena on laajentaa vuoropuhelua useille muille lentokentille.

digital-ats_2048_904.jpg

"Kiinnostus lennonvarmistuksen digitaalisiin palveluihin kasvaa kaikenlaisilla lentokentillä turvallisuus- sekä joustavuusvaatimusten kasvaessa ja pyrittäessä pienentämään kustannuksia.  Storumanin kunta on hyvä yhteistyökumppani, ja sillä on vakaat edellytykset perustaa maailman ensimmäinen Remote AFIS Centre -keskus, sanoo Saab Digital Air Traffic Solutionsin johtaja Johan Klintberg.

Etäohjattu lennonvarmistus auttaa lentokenttiä tarjoamalla paremmat mahdollisuudet varmistaa monien kuntien tarjoama infrastruktuuri ja edesauttaa alueellista kehitystä, joka mahdollistaa elinkelpoisen elinkeinoelämän koko Ruotsissa.

Etäohjaus ja digitaalinen tekniikka seuraavat myös yhteiskunnallista kehitystä ja tuovat joustavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta palveluihin.

"Olen iloinen siitä, että Storumanin kunta tarjoaa tärkeät resurssit paikallisten lentokenttien ratkaisujen kehittämiseksi. Näemme tämän strategisena ratkaisuna, jonka avulla voimme yhdessä muiden lentokenttien kanssa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Samalla se on suuri edistysaskel omalle Hemavan Tärnaby Airport -lentokentällemme, sanoo Storumanin kunnanhallituksen puheenjohtaja Tomas Mörtsell.

Ruotsi on maailman ensimmäinen maa, jossa on otettu käyttöön lennonvarmistuksen etäohjaus. Tämä saavutettiin Ruotsin ilmailulaitoksen (LFV) ja alan teollisuuden (puolustus- ja turvallisuustyötä tekevän Saabin) ainutlaatuisella yhteistyöllä. Vuonna 2016 Saab ja LFV perustivat Saab Digital Air Traffic Solutions -yhteisyrityksen. Tämä merkitsi Saabin 80 vuoden aikana saavuttaman teknisen asiantuntemuksen ja viranomaisten operatiivisen osaamisen yhdistämistä. Yhteistyö on osoittautunut menestykseksi. Järjestelmä on saanut Ruotsin ilmailulaitoksen hyväksynnän ja on toiminnassa.

Digitalisointi auttaa lentokenttiä tarjoamalla paremmat mahdollisuudet varmistaa monien kuntien tarjoama infrastruktuuri ja edesauttaa talouden kehitystä koko Ruotsissa.

Lisätietoja: www.saab.com/digitalairtrafficsolutions