Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Innovare necesse est

2 min read

people.jpg

Saabin menestyksekkäiden innovaatioiden edellytyksiä ovat osaava henkilöstö ja suosiollinen työskentelyilmapiiri. Innovaatiot ovat elinvoima Saabin jatkuvan kehitystyön takana.

Saabin teknisen johtajan Pontus de Lavalin on helppo nimetä tärkein menestystekijä yrityksen innovatiivisten ratkaisujen takana. ”Meillä on niin paljon lahjakkaita työntekijöitä”, hän sanoo. ”Lisäksi voimme tarjota työympäristön, jossa siedetään poikkeavia mielipiteitä ja ylläpidetään laajaa kirjoa erilaista osaamista. Se on sekoitus, joka saa ideat virtaamaan. Lisäksi Saabilla on erinomaista osaamista järjestelmien integroimisessa, toisin sanoen Gripenin, sukellusveneiden, tutkien ja hallintajärjestelmien kaltaisten monimutkaisten laitteistojen kokoamisessa.”

De Laval korostaa, että Saabin on pysyttävä innovatiivisena yhtiönä. ”Toimimme hyvin voimakkaasti säädellyllä alalla, jossa poliittiset päätökset usein ohjaavat liiketoimintaa koskevaa päätöksentekoa. Olemme verrattain pieni yhtiö verrattain pienessä maassa, jossa on hyvin korkeat elinkustannukset. Se tarkoittaa, että toimittamiemme tuotteiden on oltava parempia kuin kilpailijoiden. Mielestäni olemme onnistuneet siinä hyvin. Olemme luoneet monia ainutlaatuisia tuotteita.”

15573.jpg

Saab osallistuu NLF (Natural Laminar Flow) -siipirakenteen suunnittelutyöhön Smart Fixed Wing Aircraft -tutkimushankkeessa, joka on osa Euroopan unionin Clean Sky -tutkimusohjelmaa.

Saabin eräs etu on de Lavalin mukaan se, että yhtiö toimii massa, jossa työelämän ja organisaatioiden kulttuuri on perustaltaan avoin ja salliva.

”Monimutkaisessa tuotekehitystyössä, jollaisia Saabin hankkeet usein ovat, asiat eivät aina suju suunnitellulla tavalla”, hän sanoo. ”Silloin on tärkeää havaita ja korjata ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hierarkkisemmissa organisaatioissa ja kulttuureissa on aina vaarana, että ongelmia yritetään piilotella. Mitä myöhemmin ongelmat korjataan, sitä kalliimmaksi se tulee Pahimmassa tapauksessa tuotetta ei saada enää lainkaan toimivaksi.”

Saabin kaltaisen innovaatiovetoisen yhtiön on toimittava yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Saabilla on vahvat siteet Linköpingin yliopiston tekniikan laitokseen, Ruotsin Kuninkaalliseen teknilliseen korkeakouluun (KTH) Tukholmassa ja Chalmersin teknilliseen yliopistoon Göteborgissa.

”Meillä on näiden laitosten kanssa hyvin järjestelmällistä yhteistyötä niin koulutuksen kuin tutkimuksenkin alalla” de Laval kertoo. ”Haluamme tuoda yhtiöön lisää osaamista palkkaamalla lahjakkaita opiskelijoita ja samalla antaa työntekijöillemme mahdollisuuden täydentää omia opintojaan. Palkkalistoillamme on tällä hetkellä yli 20 tohtorikoulutettavaa ja neljä tai viisi vierailevaa professoria.”

*Otsikko on mukaelma latinankielisestä sanonnasta Navigare necesse est vivere non est necesse – ”Merenkulku on välttämätöntä, eläminen ei.” Saabille innovaatio on edellytys elinvoimaiselle toiminnalle.

 

Teksti Erik Aronsson