Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Meillä on yhteensä 80 vuoden kokemus suihkuhävittäjistä

2 min read

Gripen-ohjelman taustalla olevan vallankumouksellisen ajattelun avulla Saab onnistui kehittämään yhden maailman uudenaikaisimmista hävittäjäkoneista. Gripen E on hävittäjä, joka on tehty ajatellen tämän päivän tarpeiden lisäksi myös pitkälle tulevaisuuteen.

Gripen, edistyksellinen hävittäjäjärjestelmä

Maailmankuulu Gripen-hanke syntyi alunperin yliopistomaailman, teollisuuden ja julkishallinnon synergian pohjalta. Saab on jo pitkään hyödyntänyt tätä Triple Helix -nimellä tunnettua mallia huipputekniikan kehityksessä.

Eva Söderström, Head of Industrial Cooperation, selittää: ”Tätä menetelmää on käytetty Ruotsissa jo vuosia, mutta alkujaan se ei ollut nimeltään Triple Helix – se oli vain käyttämämme malli: yliopistomaailma, teollisuus ja viranomaiset. Teimme näin kehittääksemme Gripen-ohjelman ja teimme sen siksi, että se toimi.”

Söderström korostaa yksinkertaista seikkaa, joka joskus tuntuu hukkuvan johtamismalleista puhuttaessa: ”Se toimi.” Triple Helix ei todellakaan ole Saabille jokin käsitteellinen idea, vaan käytännön työskentelytapa.

Brasilian-yhteistyö

Kun Brasilia solmi Saabin kanssa sopimuksen Gripen-järjestelmän toimittamisesta, sen mukana syntyi mittavaa teollista yhteistyötä ja teknologiansiirtoa. Sopimuksen solmimisen jälkeen vuonna 2015 Ruotsiin tuli vuoden ajaksi 50 brasilialaista insinööriä. Tämä yhteistyö tulee jatkumaan useita vuosia, ja sen päätteeksi kaikkiaan noin 350 brasilialaista on käynyt tämän ohjelman läpi. Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia ja edesauttaa innovaatioita.

Brasiliassa taas Swedish Brazilian Innovation and Research Center (CISB) etsii, kehittää ja tukee huipputekniikan tutkimusta ja tuotekehitystä erityisesti ympäristö, puolustus- ja kuljetusteollisuudessa. Organisaatiossa on 17 jäsentä ja yli 100 kumppania. ”Teknologian jakaminen ja yhteistyö on Gripen-sopimuksen tärkein osa-alue”, Söderström sanoo. Luottamuksen rakentamisesta ja pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin keskittymisestä onkin tullut osa Saabin työskentelytapoja.

Gripenin kehitystyön keskus Brasiliassa - Gripen Design and Development Network (GDDN).

Palkittua pitkäaikaista kumppanuutta

Söderström kertoo mielellään esimerkkejä menestystarinoista, kuten eteläafrikkalaisesta Saab Grintek Defencestä (SGD). ”SGD on hyvin menestynyt yritys, joka tuo Saabille osaamista ja Etelä-Afrikalle vientituloja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman Saabia, erityisesti elektronisen sodankäynnin ja avioniikan aloilla.” Yritys on palkittu vuosina 2013 ja 2014 SA Premier Business Awards -ohjelman Best Exporter Award -palkinnolla.

Tulevaisuudessa yhä useampi maa on valmis työskentelemään Gripen-järjestelmän parissa. Söderströmin mukaan se on yksinomaan myönteinen seikka, sillä vaikka tällaisten kumppanuussuhteiden muodostaminen voi olla hidasta, ne kestävät pitkään. Saabin harjoittama yhteistyö on usein pitkäkestoista, ja sille on ominaista molemminpuolinen ideoiden ja innovaatioiden vaihto.