Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Toimintakykyä huonoimmallakin säällä

3 min read

web_foggy_sea.jpg
Itämeren saaristo lukeutuu maailman suurimpiin ja on kymmenine tuhansine saarineen ja luotoineen todella kaunis ja inspiroiva. Sotilaallisesta näkökulmasta se on kuitenkin erittäin vaativa ympäristö. Sen kapeat kulkuväylät aiheuttavat aluksille vaikeuksia operoida ja liikkua alueella. Tämä erittäin ahdas ympäristö tarjoaa suojaa niin omille joukoille kuin vihollisen aluksille, ja tämän takia vaaditaan lujatekoisia, joustavia ja älykkäitä järjestelmiä, joita voidaan käyttää säällä kuin säällä. Saab, jonka merellisen toiminnan juuret ovat näissä nimenomaisissa Itämeren saariston vesissä, on asemoitunut maailman johtavaksi saaristo-olosuhteisiin tarkoitettujen tuotteiden ja ratkaisujen valmistajaksi.

Alukset voivat helposti piiloutua Suomen rannikkoa ympäröivien tuhansien saarien ja luotojen keskelle. Näissä olosuhteissa asejärjestelmien ja sensoreiden ei pidä pelkästään erotella aluksia saarista, vaan myös havaita kohteiden, luotojen sekä väärien kohteiden väliset erot. Valtiot ympäri maailman ovat havainneet saaristovesille ominaiset haasteet ja alkaneet kehittää niihin soveltuvia aluksia ja asejärjestelmiä.

Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat harjoitelleet saaristovesissä perustamisestaan lähtien. Heidän kovalla työllä ansaitsemansa kokemus saa nykypäivänä uudenlaista painoarvoa maailman merivoimien keskittyessä entistä enemmän saaristo-olosuhteisiin ja mataliin rannikkovesiin soveltuvien suorituskykyjen kehittämiseen.

Itämeren vilkkailla vesillä vihollisalukset voivat ilmaantua käytännössä tyhjästä ja hyvin lyhyellä varoitusajalla. Puolustusjärjestelmien on siksi kyettävä nopeaan toimintaan minkälaisissa olosuhteissa tahansa ja säästä riippumatta. Potentiaaliset kohteet voivat liikkua avomerellä, lähellä rannikkoa tai maissa. Ohjusjärjestelmien on oltava lujarakenteisia ja tarjottava taktista käytettävyyttä rankimpienkin sääolosuhteiden vallitessa. Järjestelmien joustavuuden merkitys korostuu, sillä niiden on kyettävä torjumaan kaiken tyyppisiä kohteita. Lisäksi niiden kantaman on oltava tarpeeksi pitkä, jotta ne voidaan laukaista jopa suojaisasta asemasta.

Suomen ja Ruotsin kaltaisten pohjoismaiden laajasta meripuolustusalueesta ja suhteellisesti pienestä alusmäärästä johtuen maat tarvitsevat asejärjestelmän, joka voi tehdä enemmän. Järjestelmän, joka on lujatekoinen, mutta käyttötarkoituksensa puolesta joustava ja kantamansa puolesta lyömätön kategoriassaan.

diagram2340ny.jpg

Nykyaikaiset teknologiat mahdollistavat taistelukentän kontrolloimisen monella osa-alueella. Valitettavasti säätä ei voi kontrolloida. Taistelutilanne voi syntyä missä olosuhteissa tahansa, minkä vuoksi ohjusjärjestelmien käyttö ei voi riippua pilvettömästä taivaasta. Lisäksi sää voi vaihdella pidemmillä etäisyyksillä paljon, minkä vuoksi rannikko-olosuhteisiin suunniteltujen järjestelmien – kuten RBS15 Mk3:n – täytyy olla kestää säätilan muutokset.

Ohjuksen hakupään on kyettävä löytämään kohteensa missä olosuhteissa tahansa. Lyhyet aaltopituudet, kuten esimerkiksi infrapunaspektri, tarjoavat korkeata resoluutiota, mutta ne hajautuvat ja imeytyvät ilmakehän kosteuteen. Tästä syystä nämä aaltopituudet sokaistuvat herkästi sateesta, lumesta tai sumusta. Aktiivinen tutkahakupää on tarpeellinen, sillä siihen ei kosteus tai huono sää vaikuta samalla tavalla kun joihinkin muihin hakupääteknologioihin.

“RBS15 Mk3 on juuri Suomen ja Ruotsin saaristojen kaltaisiin vaativiin olosuhteisiin optimoitu ja se on suunniteltu toimimaan myös kaikissa sääolosuhteissa. Puolustuksemme on toimittava, satoi tai paistoi. Jokasään kyky on yksi suurimmista RBS15 Mk3:n kilpailijoista erottavista tekijöistä. Ohjuksemme toimii olosuhteissa, joissa kilpailijoidemme ohjuksia ei kyetä käyttämään”, sanoo Miguel Svensson, Saabin ohjusliiketoimintaosaston tekninen myyntijohtaja.

Jotta asejärjestelmää voidaan pitää luotettavana ja tehokkaana saaristo-olosuhteissa tulee meritorjuntaohjuksien – kuten RBS15 Mk3:n – liikkua erittäin sulavasti. RBS15 Mk3 on suunniteltu saaristoympäristössä toimimiseen ja sen liikkuvuus sekä joustava lentorata yhdistettynä lukuisiin 3D-reittipisteisiin tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden käyttää ohjusta sen maksimaalisen potentiaalin mukaisesti. Yli 200 kilometrin etäisyydellä ohjuksen lentorata voidaan edelleen nopeasti ja vaivattomasti päivittää ylittämään tai kiertämään lukuisia saaria ja lähestymään kohdetta mistä suunnasta tahansa.

Ohjuksen aktiivinen tutkahakupää on tehokas monopulssitutka, joka käyttää vaihtuvaa taajuutta ja hyppivää pulssin toistotaajuutta (Pulse Repetition Frequency, PRF). Muun muassa näiden ominaisuuksiensa avulla se pystyy vaikuttamaan useimpiin olemassa oleviin aktiivisiin ja passiivisiin vastatoimenpiteisiin.

Yksi RBS15 Mk3:n monista ominaisuuksista on Home-On-Jam-ominaisuus. Sen ansiosta ohjus voi erityisissä olosuhteissa ja eri häirintätyyppien kohdalla lentää kohti häirinnän kohdetta ja tehdä itsestään ei-säteilevän ohjuksen. Tämä asettaa vastustajan vaikeaan tilanteeseen; joko sen on pakko lopettaa häirintätoimet ja todeta ohjuksen löytävän tiensä kohteeseen tai jatkaa häirintää ja antautua kohteeksi.

 

Top image: Sensay/shutterstock.com