Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Vasa-laivan tykin opetukset

2 min read

Elokuun 10. päivänä 1628 sotalaiva Vasa kaatui ja upposi Tukholman edustalla Beckholmenin saaren lähellä. Se pysyi meren pohjassa vuoden 1962 huhtikuun 24. päivään asti, jolloin pohjamudassa hyvin säilynyt alus nostettiin lopulta pintaan. Kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen on nyt yhdestä Vasa-laivan tykistä tehdyllä kopiolla ammuttu ensimmäiset koelaukaukset.

Historia

1600-luvun sotalaivat olivat vaikuttavia ilmestyksiä. Valtavien alusten laidoilla oli pitkät rivit tykkejä monella kannella. Merimiesten elämä Vasan kaltaisella laivalla oli kuitenkin epämukavaa ja vaarallista. Ennen riippumattojen käyttöönottoa 1600-luvun lopulla miehistö nukkui tykkien vieressä. Tämä oli hyvin vaarallista, sillä mikäli alus alkoi keinua, sai keinunta myös tykit liikkumaan. Tähän asti ei ole ollut kovin hyvää kuvaa siitä, millaisia 1600-luvun meritaistelut oikeasti olivat ja millainen vaikutus niillä oli laivojen miehistöihin. On kuitenkin arveltu, että taistelussa tavoitteena oli päästä mahdollisimman lähelle vihollisalusta ja hakeutua sitten asentoon, jossa voi laukaista mahdollisimman monta tykkiä samanaikaisesti. 

Vasa-laivan tykkiprojekti

Vuosien ajan on mietitty, miten Vasa-laivassa käytettyjen tykkien kaltaisia aseita käytettiin, kuinka toimivia ne olivat ja millainen vaikutus niillä on ollut meritaisteluissa. Sen vuoksi Vasa-museon tukiyhdistys aloitti vuoden 2013 alussa Vasa-laivan tykkiä koskevan tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia tykin vaikutuksia 1600-luvun sotalaivalla. Aikakauden mukaisten ammusten, ruudin ja välineiden käytön toivottiin tuovan vastauksia moniin avoimiin kysymyksiin, kuten tykin todelliseen ampumaetäisyyteen, hajontaan, erityyppisten ammusten vaikutukseen ja siihen, miltä tykin käyttäminen taistelun aikana todella tuntui – miten taistelutilanteen paine, melu ja ruudinsavu vaikuttivat.

Vasa-laivan tykin kopio valettiin 28 marraskuuta 2013 ja sen viimeistely kesti lähes vuoden. Koeammunnan aika koitti lopulta 22 lokakuuta 2014.

Koeammunnan tavoitteena oli selvittää tykin ballistisia ominaisuuksia. Koeammunnassa tarkasteltiin kuinka pitkälle tykillä voi ampua ja millainen osumien hajonta oli, mutta myös eri ammusten vaikutuksia kohteeseen. Päivän aikana käytetyt ammustyypit olivat pyöreä kuula, ketjuammus ja kartessiammus. Ammunnan maalina oli osasta Vasa-laivan kylkeä ja takilaa tehty kopio. Koeammunnan maaliksi oli tehty etukäteen kopio osasta Vasa-laivan runkoa ja takilaa.

Saab osallistui projektiin omalla monipuolisella osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan sekä antamalla Bofors Test Centerin (BTC) käyttöön koeammuntoja varten. Saab Dynamics on yksi BTC:n pääomistajista. BTC:llä ja sen henkilöstöllä oli hankkeeseen tarvittava tekniikka ja osaamistaso. Bofors Test Centerissä tehdyt koeammunnat olivat projektille merkittävä välietappi, jonka tulokset tutkittiin ja analysoitiin tarkasti ennen yhteenvedon julkaisemista loppuraportin yhteydessä.