Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Verkkokeskeinen puolustus – Minkä yksi näkee, muut tietävät

2 min read

066aea_120501_0178-ed.jpg
Uhat eivät enää synny yksistään taistelukentällä. Merirosvous, salakuljetus ja terrorismi haastavat asevoimien perinteisiä rooleja. Samaan aikaan kutistuvat puolustusbudjetit muodostavat haasteita olemassa olevan suorituskyvyn säilyttämiseksi. Edistyksellisten ja integroitujen teknologioiden toimittaminen asevoimille on entistä tärkeämmässä asemassa mahdollisimman kustannustehokkaan ja laajan uhkien kohtaamiskyvyn saavuttamiseksi.

Tiukemmat puolustusbudjetit ja uhkien muuttuva luonne ovat suurimpia vaikuttajia verkkokeskeisen puolustuksen painoarvon kasvuun asevoimissa.

”Hallitukset etsivät edistyksellisiä järjestelmiä, joiden avulla kyetään luomaan synergioita eri järjestelmien välille ja tarjoamaan huomattavaa operatiivisen merkityksen kasvua”, sanoo Magnus Hagman, Saab Asia Pacific -markkina-alueen myyntijohtaja.

Tieto on voimaa

Verkkokeskeinen puolustus tarkoittaa kaikkien asevoimien käytössä olevien järjestelmäresurssien käytön maksimointia. Yksiköt kykenevät siis jakamaan tietoa ja täten valjastamaan tilanteeseen vaadittavat voimavarat ja resurssit entistä tehokkaammin.

Mikä tahansa tehtävä onkaan, pitäisi sen johtamiseksi aina löytyä vähintään yksi johtamisjärjestelmä. Tämän ohella tilannekuvan luomiseksi tarvitaan huippuluokan sensorijärjestelmiä sekä uhkien tai tilanteiden torjumiseen ilma-, meri- tai maakäyttöinen järjestelmä.

npd.jpg

Taktiset tietovuot ovat tärkeitä verkkokeskeisen puolustuksen mahdollistajia. Tietovuot varmistavat turvallisen ja reaaliaikaisen tiedonvaihdon yhteistyössä toimiville joukoille. Tietovuon operatiiviset hyödyt voidaan tiivistää lauseeseen ”minkä yksi tietää – kaikki meistä tietävät”. Kriittinen operaatiotieto välitetään yhteistyössä toimiville joukoille, jonka myötä joukoille varmistetaan tilannekuva. Tieto lähetetään turvallisesti, eivätkä siihen pääse kolmannet osapuolet käsiksi.

“Monet valtiot ovat viime vuosina hankkineet järjestelmiä ja kalustoa monilta eri toimittajilta ja vaikka jokainen komponentti voi toimia itsenäisesti, ei niitä aina ole yhdistetty kokonaispuolustukseen”, sanoo Hagman.

”Meidän tehtävämme on tukea valtioita irrottautumaan yksittäisten, muista järjestelmistä irrallisen kaluston rajoitteista ja siirtymään modernimpaan, yhdistettyyn ja informaatioperusteiseen teknologiaan.”

Saab on toimittanut ilmailualan järjestelmiin kansallisia tietovuojärjestelmiä 1960-luvulta lähtien. Kokemuksemme ulottuu kansainvälisessä yhteistoiminnassa käytettävien tietovuo-järjestelmien, kuten Naton Link-16-tietovuon integrointiin.