Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Viisi faktaa SAFE-järjestelmästä

1 min read

airport.jpg
SAFE (Situational Awareness for Enhanced Security) on tehtäväkriittisiä operaatioita varten kehitetty avoin integroitava ohjelmistoalusta. Alustaa käytetään komentokeskuksissa ja valvomoissa esimerkiksi lentokentillä, vankiloissa, liikenteenohjauskeskuksissa ja hälytyskeskuksissa. Se parantaa työnkulkuja, tehostaa prosesseja ja kohentaa turvallisuutta. Seuraavassa on muutamia SAFE-järjestelmää koskevia tietoja.

1. SAFE yhdistää kaikki nykyaikaisissa valvomoissa tarvittavat ominaisuudet yhdeksi ohjelmistosovellukseksi: Monikanavaisen tietoliikenteen, yhteystietojen hallinnan, valvonta- ja komentotoimet, radiokeskuksen, karttapalvelut ja resurssien hallinnan.

2. SAFE antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä nopeammin. Se parantaa ensikontaktin tarkkuutta ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön.

3. SAFE rakentuu tehokkaan sääntöpohjaisen sovellusytimen ja käyttöliittymän suunnittelutyökalun ympärille. Ne on suunniteltu ohjaamaan ratkaisun kehittämistä käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja antamaan organisaatioille mahdollisuus kehittää työnkulkuja ja rakenteita myös kasvun synnyttämien tarpeiden mukana.

4. SAFE perustuu vuosikymmenien tutkimustyöhön siviili- ja sotilasjärjestelmien kehittämisessä.

5. SAFE-järjestelmä voidaan laatia loppukäyttäjän vaatimusten mukaiseksi hyödyntämällä laajaa valikoimaa tuotesovelluksia ja muokkaamalla järjestelmää loppukäyttäjän ideaalisia työtapoja vastaavaksi. Käyttäjä voi hyödyntää videosuunnittelun, tietoliikenteen ja karttapalveluiden kaltaisia toimintoja. Lisäksi järjestelmää voi käyttää monenlaisissa mobiililaitteissa, joten se on myös ensilinjan henkilöstön käytettävissä.