Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hanasaaressa saatiin laaja katsaus Saabin ja Aalto-yliopiston onnistuneeseen tutkimusyhteistyö- projektiin

2 min read

saab_aalto_hanasaari.jpg
Saabin ja Aallon yhteisessä, Hanasaaressa 22.8. järjestetyssä Research Dayssä käytiin läpi niin sensoritutkimuksen historiaa kuin sen uusimpia haasteita. Mielenkiintoinen päivä rakentui lyhyistä asiantuntijapuheenvuoroista ja työpajoista ja päivitti osallistujat ajan tasalle alan viimeisimmistä tuulista.

Espoon Hanasaaressa järjestetty Saabin ja Aalto-yliopiston Research Dayssä oli paikalla noin 60 henkilöä, joihin kuului sekä Saabin työntekijöitä Suomesta ja Ruotsista, Suomen puolustusvoimien edustajia, että Aalto yliopiston tutkimushenkilökuntaa professoreista tohtoriopiskelijoihin.

aalto1.png

Suomessa Saabin ja Aallon tutkimusyhteistyöstä vastaava Petteri Alinikula toimi puheenvuorojen esittelijänä ja päivän järjestäjänä. Tilaisuus alkoikin lyhyellä katsauksella puolitoista vuotta käynnissä olleeseen tutkimusyhteistyöhön.

Mikroaalto- ja sensoritutkimus on lähtenyt Suomessa niin hyvin käyntiin – ja tutkimusaiheiden määrä kasvaa samalla kovaa vauhtia – että tutkijoita tarvitaan jatkuvasti lisää aktiivisesta tutkijoiden palkkaamisesta huolimatta. Eräitä moderneja, päivän aikana esille nousseita tutkimusalueita ovat esimerkiksi kvanttitutkateknologia, sekä 5G-verkon mahdollistavat sensori-innovaatiot.

aalto3.jpg

Teknologian kehitys johtaa ohjelmistojen tärkeyden kasvuun

Tutkateknologiaa kehittäessä ohjelmistopuoli kasvaa jatkuvasti yhä tärkeämpään asemaan. Saabin Fredrik Wising mainitsikin esityksessään, miten sanonnan mukaan aina tullaan tarvitsemaan muutama insinööri, joka osaa rakentaa fyysisiä laitteita, mutta loput työntekijät tulevat työskentelemään ohjelmistopuolella.

Yksi päivän aikana useasti esiin nousseista teemoista oli se, miten monet uudet innovaatiot sensorien alalla sopivat niin puolustus- kuin siviiliteknologiayritystenkin käyttöön. Tästä esimerkkinä nousi juurikin 5G-sensoritekniikka – tulevaisuudessa verkon mahdollistavat sensorit toimivat liki samalla taajuudella kuin hävittäjienkin nokkatutkissa käytetyt sensorit.

Puheenvuorot piti Saabin teknologiajohtaja Pontus de Laval, Aalto-yliopiston dekaani Jyri Hämäläinen, Suomen puolustusvoimien tutkimuspäällikkö Jyri Kosola ja Aallon professori Jaan Praks. Lounaan jälkeen Saabin sensorialan haasteista jatkoi Fredrik Wising, ja päivän viimeiset puheenvuorot pitivät Aalto yliopiston tutkija Ville Viikari ja luennoitsija Sorin Paraoanu.

Puheenvuorojen jälkeen osallistujat jaettiin vielä neljään työpajaryhmään keskustelemaan syvällisemmin päivän aikana esiin nostetuista aiheista.