Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Suunniteltu alusta asti toimimaan korkean uhkatason ympäristöissä

3 min read

Nykyaikaisella taistelukentällä hävittäjien on toimittava korkean uhkatason ympäristöissä. Niiden on esimerkiksi pystyttävä toimimaan ilman ilmaherruutta ja kyettävä käsittelemään integroituja ilmapuolustusjärjestelmiä. Gripen E:ssä on sekä aktiivisia että passiivisia järjestelmiä, jotka häiritsevät vihollisen toimia ja suojaavat sekä konetta itseään että muita omia yksiköitä.

Gripen E:n kehittynyt elektronisen sodankäynnin järjestelmä, joka toimii elektronisena kilpenä, mahdollistaa vihollisen tehokkaan toimintakyvyn häiritsemisen. Sitä voi käyttää joko vihollisen kaluston tuhoamisessa auttamiseen tai yksinkertaisesti vihollisen tilannekuvan ymmärtämisen ja reaktiokyvyn heikentämiseen. Kaikki tämä tehdään samalla, kun varmistetaan annetun tehtävän onnistuminen uusimman aseistuksen ja vastatoimien avulla.

Korkean uhkatason tilanteessa tärkein tavoite lentoon lähdettäessä on pysyä toimintakunnossa. Gripen E on alusta asti suunniteltu toimimaan korkean uhkatason tilanteessa lukumääräisesti suurempaa vastustajaa vastaan ja välttämään havaituksi tuleminen toimimalla hiljaisesti tai heikentämällä vihollisen kykyjä. Gripen E vähentää havaituksi tulemisen todennäköisyyttä käyttämällä passiivisia antureita tai aktiivista häirintää. Gripen E:n häirintäkyky suojaa hävittäjää monilta eri uhilta, matalataajuuksisista häivetekniikan havaitsevista ilmapuolustusjärjestelmistä korkeataajuuksisia RF-maalinhakulaitteita käyttäviin ilmasta ilmaan -ohjuksiin. Tämä tehdään käyttämällä kehittyneitä häirintätekniikoita, kuten väärien tietojen, älykkään kohinan, koherenttien valemaalien ja erilaisten kyllästystekniikoiden avulla.

gripen-1140.jpg

Kyky hyökätä tai arvioida vastustaja jo kaukaa on eräs Gripen E:n tärkeimmistä ominaisuuksista. Gripen käyttää kaikkea mahdollista taistelupilvessä käytettävissä olevaa tietoa – sekä Gripen-hävittäjiltä että muilta ilmassa, maassa tai vesillä toimivilta yksiköiltä peräisin olevia tietoja – ja sulauttaa sen paikallisesti kaikilla alustoilla, mutta pystymme sulauttamaan tiedot myös globaalisti hävittäjien kesken. Tämä tarkoittaa, että aseita voi käyttää joko vastustajien vastauskyvyn ylittävän etäisyyden päästä tai niin, että vihollinen ei milloinkaan edes tiedä Gripen E:n olleen paikalla.

Gripen E:n anturien ja tiedonkäsittelykyvyn avulla voimme toteuttaa erään nykyaikaisen taistelukentän tärkeimmistä aseista – jatkuvasti päivittyvän ja reaaliaikaisen tilannekuvan, joka mahdollistaa informaatioylivoiman saavuttamisen. Toisaalta pelkästään eniten tietoja keräävä ei välttämättä menesty parhaiten. Käytettävissä olevan tiedon suuri määrä on hyödyllistä ja siihen kannattaa aina pyrkiä, mutta määräetu muuttuu laatueduksi – ja todella käyttökelpoiseksi – vasta, kun kerätyt tiedot voidaan sulauttaa älykkäästi ja sensorit voivat toimia vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Saab on ollut jo vuosikymmeniä edelläkävijä sensoreiden ja tiedon yhdistämisen alalla, ja tietojen jakaminen ja vuorovaikutus ovat aina kuuluneet keskeisiin komponentteihin. Tämän vuoksi Gripen E:n älykkäiden sensoreiden ja tietojen sulauttaminen on täydellisesti integroitu hävittäjäjärjestelmän perusideaan – se on suunniteltu analysoimaan ja ymmärtämään valtavat datamassat tehokkaasti.

gripen.jpg

Edut käyvät ilmeisiksi, kun Gripen E käyttää useiden yhteistä tehtävää suorittavien, ilmassa, maassa, ja vesillä toimivien yksiköiden sensoreita. Tämä luo suuria etuja, sillä tilannetta voi tarkastella kirjaimellisesti lukemattomista näkökulmista. Pienen signaalivasteen tuottavien maalien tarkastelu monista eri kulmista poistaa tutkakuvaa pienentävän muotoilun tuottamia etuja ja yhdessä uusimpien tekniikoittemme ja älykkään analyysin avulla näemme myös muuten näkemättä jäävät kohteet.

Tämän toimintavapauden avulla Gripen E -lentäjät voivat voittaa kaikki uhat missä tahansa – ja palata turvallisesti kotiin.