Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Yksi tutkajärjestelmä viidellä eri Yhdysvaltain merivoimien alusluokalla

2 min read

sg-amb-2340x1316.png
Saab esitteli merikäyttöön kehitetyn monitoimisen keskipitkän kantaman Sea Giraffe Agile Multi-Beam (AMB) -valvontatutkajärjestelmän vuonna 1990. Sensoritekniikka kehitettiin alun perin Ruotsin merivoimia varten, mutta Saab osoitti pian, että järjestelmä voitiin mukauttaa vastaamaan monien muidenkin maiden turvallisuustarpeita, Yhdysvallat mukaan lukien.

Historia

Yhdysvaltain merivoimista tuli vuonna 2005 Sea Giraffe AMB -järjestelmän ensimmäinen yhdysvaltalainen asiakas. Tuolloin General Dynamics valitsi Sea Giraffe AMB:n tuottamaan ilma- ja pintavalvontaa Yhdysvaltain laivaston (USN) Independence-luokan rannikkotaistelualuksiin (LCS).

Voidakseen tuottaa yhdysvaltalaiselle asiakkaalleen parasta mahdollista palvelua Saab päätti pitää yhdysvaltalaisen toimijan mukana LCS-ohjelmassa. Tämä mahdollisti järjestelmään paikallisesti tehdyt laajennus- ja muutostyöt. Saab aloitti yhteistyön Sensis Corporationin kanssa Sea Giraffe AMB -järjestelmän mukauttamiseksi Yhdysvaltain laivaston tarpeisiin. Syracusessa, New Yorkin osavaltiossa sijaitseva Sensis Corporation on ilmapuolustus- ja lentoliikenteen hallintajärjestelmien toimittaja. Tämä Sea Giraffe AMB:n yhdysvaltalainen versio tunnetaan nimellä AN/APS-77.

Kun Saab oli ostanut Sensisin vuonna 2011, Saabin yhdysvaltalainen tytäryritys – Saab Defense and Security USA LLC – muodosti oman Syracusessa toimivan Sensor Systems -liiketoimintayksikön. Nykyisin Sensor Systems suunnittelee, kehittää, ylläpitää ja päivittää yhdysvaltalaisille asiakkaille toimitettuja Saabin sotilastutkia.

Joustava suunnittelu = Edullinen hinta

SPS-77:n joustavaa rakennetta hyödynnetään tällä hetkellä Yhdysvaltain laivaston useiden tarpeiden täyttämiseksi. Laivaston ilmavoimien SPN-50-ohjelman osana Saab mukauttaa SPS-77-järjestelmää täyttämään lentotukialusten ja maihinnousualusten ilmavalvonnan vaatimukset. Yritys on myös kehittänyt Yhdysvaltain rannikkovartioston offshore-partiokuttereita (OPC) varten SPS-77-johdannaisen, Multi-Mode Radar (MMR) -tutkan. Tämä tarkoittaa, että SPS-77 ja siitä johdetut laitteet ovat käytössä viidessä Yhdysvaltain laivaston ja rannikkovartioston alusluokassa.

SPS-77-järjestelmän kehittyessä yhä suurempi osuus sen komponenteista valmistetaan Yhdysvalloissa. Vaikka kahden ensimmäisen LCS-aluksen tutkat valmistettiin kokonaan Ruotsissa, Saab Defense and Security USA on ottanut jatkuvasti kasvavan vastuun muista LCS-tutkista, SPN-50-tutkista sekä OPC-tutkista. Itse asiassa 63 % tulevasta OPC-tutkasopimuksesta on yhdysvaltalaista valmistetta.

Yhtenäisyys = Arvo

Käyttämällä yhtä tutkajärjestelmää viidessä alusluokassa USN on ottanut käyttöön järjestelmien yhtenäistämisen ja lisännyt arvoa useiden eri ohjelmiensa ylitse. Tämä yhtenäisyys tuottaa Yhdysvaltain hallitukselle etuja varaosien, koulutuksen päivitysten ja aiempien asennusten jälkiasennusten muodossa.