Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Brasilian Gripen-ohjelman kohokohtia vuonna 2018

3 min read

gripen-e_meteor.jpg

Viime vuosi oli hyvin hedelmällinen Brasilian Gripen-ohjelmalle, joka saavutti monia tärkeitä virstanpylväitä. Muiden saavutusten ohella voimme mainita ensimmäisen Brasilian tilaaman koneen siirtymisen viimeistelyvaiheeseen Linköpingissä sekä tärkeät tulokset yhteishankkeesta Gripen E- ja F-mallin kehittämiseksi Linköpingissä ja Gripen Design and Development Networkissa (GDDN) São Paulon osavaltiossa Brasiliassa.

Vuonna 2015 alkaneen teknologiansiirto-ohjelman aikana yli 120 brasilialaista insinööriä on osallistunut eri alojen tekniseen teoria- ja käytännön koulutukseen Ruotsissa. Koulutuksen aiheina ovat olleet esimerkiksi lentokoneen kehitystyö, tuotanto ja huolto. Nämä insinöörit ovat palanneet Brasiliaan, ja suurin osa heistä työskentelee parhaillaan GDDN:ssä.

Yhteensä yli 350 brasilialaista asiantuntijaa (insinööriä, asentajaa ja kokoonpanotyöntekijää) saa teknologiansiirto-ohjelman aikana koulutuksen Ruotsissa. Ohjelmaan kuuluu yli 60 erillistä projektia. Tästä eteenpäin käytännön koulutus Ruotsissa keskittyy koelentoihin, tarkastuksiin ja tuotantoon.

Tällä hetkellä GDDN-kehityskeskuksessa työskentelee 115 brasilialaista insinööriä ja 18 ruotsalaista työntekijää. He ovat mukana Gripen E/F ‑version kehitystyössä esimerkiksi asejärjestelmien, ilmailutekniikan, koneen runkosuunnittelun, järjestelmäasennusten, järjestelmäintegraation, avioniikan, käyttöliittymän ja viestinnän aloilla.

"Gripen-ohjelma etenee aikataulun mukaisesti, ja odotukset ovat korkealla ensimmäisen brasilialaisen koneen aloittaessa tänä vuonna koelento-ohjelmansa Linköpingissä", sanoo Saabin Gripen Brazil ‑liiketoimintayksikön johtaja ja Aeronautics-liiketoimintayksikön varajohtaja Mikael Franzén. "Olen varma siitä, että brasilialaisten ja ruotsalaisten yhteishanke tuottaa tänäkin vuonna erinomaisia tuloksia Brasilian tilaamien koneiden kehityksessä ja tuotannossa", hän jatkaa.

brazilian-gripen05.jpg

Toinen vuoden 2018 suuri saavutus oli Ruotsin ilmavoimien päätös varustaa 60 Gripen E ‑hävittäjää AEL Sistemasin kehittämillä huippumoderneilla ohjaamonäytöillä, mikä parantaa Ruotsin ja Brasilian tilaamien koneiden kehitysohjelmien keskinäistä yhdenmukaisuutta. Nämä kolme ohjaamonäyttöä – Wide Area Display (WAD), Head-Up Display (HUD) ja Helmet Mounted Display (HMD) – kehitettiin alun perin Brasilian ilmavoimien (FAB) operatiivisten tarpeiden pohjalta. Tämä sopimus tekee Brasilian Gripen-ohjelman tärkeästä toimittajasta, AEL Sistemasista, yhden Saabin tärkeistä maailmanlaajuisista toimittajista. Tämä saavutus ylittää Brasilian ilmavoimien odotukset maan oman teollisen kapasiteetin kehittämisestä, joka oli yksi Brasilian Gripen-ohjelman tärkeitä tavoitteita. Se on tulosta tiiviistä teknologiansiirrosta ja teknisestä yhteistyöstä Saabin ja AEL:n välillä.

Gripen E -koelento-ohjelma

Lennettyään ensilentonsa 15.6.2017 Gripen E ‑koelentokone (39-8) on menestyksekkäästi suorittanut tiiviin koelento-ohjelman. Vaiheen 1 koelennoissa selvitettiin koneen perusominaisuudet ja varmistettiin lentokoneen yleisten järjestelmien, kuten uuden avioniikkaohjelmiston, toiminta. Kone on täyttänyt kaikki suorituskykyä ja lento-ominaisuuksia koskevat odotukset ja osoittautunut sekä luotettavaksi että käyttöaikasuhteeltaan erinomaiseksi. Vaiheen 1 koelentojen jälkeen vuorossa olivat huolto- ja maakokeet, joista esimerkkinä voidaan mainita maassa tehdyt tärinäkokeet. Tämän vaiheen jälkeen koelennot jatkuivat vuonna 2018 ja jatkuvat nyt vuonna 2019. Heinäkuussa 2018 Gripen-koelentokone 39-8 suoritti joukon onnistuneita irrotuskokeita ulkoisilla kuormilla (IRIS-T-ohjus ja ulkoinen polttoainesäiliö), ja lokakuussa 2018 Ruotsissa tehtiin ensimmäinen IRIS-T-ohjuksen laukaisu. Lisäksi viime vuoden marraskuussa Gripen E kuljetti ensimäistä kertaa BVRAAM-ilmataisteluohjus Meteoria. Nämä testausvaiheet olivat osa Gripen E:n asejärjestelmien integrointitestausta.

Marraskuun 26. päivänä 2018 Saab suoritti onnistuneesti toisen Gripen E ‑koelentokoneen ensilennon. Toinen Gripen E ‑kone, jonka tunnus on 39-9, nousi ensilennolleen 26.11.2018 kello 9.50. Koelento tehtiin Ruotsin Linköpingissä sijaitsevalta Saabin lentokentältä, ja lentäjänä toimi Saabin koelentäjä Robin Nordlander. Onnistuneita koelentoja on nyt tekemässä kaksi konetta (39-8 ja 39-9). 39-9:n mukaantulo on laajentanut koelento-ohjelmaa, sillä nyt Saab voi testata paremmin koneen eri järjestelmien toimintaa, esimerkiksi taktisten järjestelmien ja anturien. Pian ilmaan nousee myös kolmas Gripen E, 39-10.

39-9_take-off.jpg

Parhaillaan Ruotsissa on viimeisteltävinä useita sekä Ruotsin että Brasilian tilaamia koneita, ja niiden toimitus on aikataulussa asiakassopimusten mukaisesti. Ensimmäisen Ruotsille toimitettavan sarjatuotantokoneen tarkastus- ja validointiohjelma toteutetaan vuonna 2019. Sarjatuotantokoneiden toimitukset jatkuvat vuoden 2020 aikana. Brasilian tilaamista koneista ensimmäinen kone toimitetaan Brasilialle Linköpingissä suoritettavaa koelento-ohjelmaa varten vuonna 2019. Muut koneet toimitetaan Brasiliaan vuodesta 2021 alkaen.