Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ratkaisuja sensoreihin ja tekoälyyn – Saabin ja Aalto-yliopiston ainutlaatuinen yhteistyö tuottaa 20 uutta tohtoria

3 min read

Saabin ja Aalto-yliopiston välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 2017. Sen jälkeen on käynnistetty jo 11 tutkimusprojektia, jotka keskittyvät erityisesti sensoriteknologiaan ja tekoälyn kehittämiseen. Aallon vahvuudeksi nähdään halu ja into ratkaista ongelmia, joita Saab ei pysty yksin ratkaisemaan.

Se alkoi kuninkaan vierailusta. Perinteisesti Saabin oli tapana valita yliopistolliset tutkimuskumppaninsa Ruotsin sisältä, mutta Kaarle Kustaan valtiollinen vierailu Suomessa vuonna 2015 muutti suunnan.

”Vierailulla huomattiin Aalto-yliopiston potentiaali Saabille kriittisillä aloilla, ja lähdettiin selvittämään yhteistyömahdollisuuksia”, kertoo Saabin tutkimusjohtaja Petteri Alinikula.

Saab valikoi tarkasti strategiset kumppaniyliopistot, joiden kanssa se tekee pitkäjänteistä yhteistyötä tutkimuksessa ja kehityksessä. Pitkäjänteisen tutkimuksen mahdollistamisen vuoksi yhteistyö on tärkeä mahdollisuus myös Aallolle. Se luo yliopistolle myös uusia kansainvälisen verkostoitumisen mahdollisuuksia. Alinikula on vastannut yhteistyöstä melkein sen alkumetreiltä.

”Vähintään kymmenen vuoden yhteistyösopimuksella ja 20 miljoonan euron alkuperäisellä investoinnilla Saabin malli on todella poikkeuksellinen suomalaisessa tutkimusyhteisössä. Pitkäjänteisyys poistaa paineen nopeiden tulosten kalastelulta, ja voidaan keskittyä oikeasti ratkomaan ongelmia”, Alinikula avaa.

aalto2.jpg

20 uutta tohtoria Saabille kriittisille aloille

Aallon etuina oli pitkän linjan osaaminen Saabille tärkeillä aloilla, kuten sensoriteknologiassa ja tekoälyn tutkimuksessa. Esimerkiksi Aalto-yliopiston sensoriteknologiaosaaminen osuu hyvin yhteen Saabin tutka- ja tiedustelutuotekehityksen kanssa. Taustalla olevat perusteknologiat ovat mikroaaltotekniikka ja signaalinkäsittely. Näiden alojen tutkimus on Suomessa jo pitkään ollut korkealla tasolla suomalaisten tietoliikennetekniikan huippuyritysten ansiosta.

Yhteistyöprojekteja on käynnissä myös tekoälystä, jonka kehittäminen on Saabille tärkeää, koska se mahdollistaa nopean päätöksenteon automatisoinnin suuren datamäärän avulla. Perustavanlaatuisten tekoälymenetelmien tutkimus on Aallossa korkealla tasolla, sillä sitä on kehitetty jo vuosikymmeniä nykyisin Aalto-yliopistoon kuuluvassa, entisessä Teknillisessä Korkeakoulussa.

Yhteistyön tavoitteena on vähintään 20 uuden tohtorin valmistuminen Saabille kriittisiltä aloilta. ”Niin kutsutut Industrial PhD -opiskelijat ovat Saabin palkkalistoilla, mutta tekevät kuitenkin päätyökseen tutkimusta yliopistolla. Lisäksi jollain pienemmällä prosenttiosuudella tehdään myös varsinaista tuotekehitystä Saabille. Malli mahdollistaa yrityksen tuotekehityksen toimintatapojen oppimisen jo opintojen aikana. Tällaiset paikat ovat haluttuja, koska tutkintoon tähtäävän tutkimuksen lisäksi opiskelijalla on jo pysyvä paikka teollisuusyrityksessä”, kertoo Alinikula.

Yhteistyö sisältää tällä hetkellä 11 tutkimusprojektia, joissa työskentelee neljän Industrial PhD -tohtoriopiskelijan lisäksi sekä Aallon tohtori- että maisteriopiskelijoita. Tutkimuksessa on mukana myös post doc -tutkijoita, professoreja ja muita kokeneempia tutkijoita ohjaamassa opiskelijoita. Kokonaisuudessaan Saabin ja Aallon yhteisissä tutkimusprojekteissa työskentelee tällä hetkellä noin kolmenkymmenen hengen joukko.

”Toivottu laajuus tutkimukselle on saavutettu muutamassa vuodessa, mutta tietenkin tutkimuksen aiheita tulee jatkuvasti lisää”, kertoo Alinikula.

Kaikkiin tutkimuskohteisiin ei ole löytynyt tohtoritason tutkijaa, mutta Alinikula on luottavainen myös maisteriopiskelijoiden suhteen. ”Tottakai me toivomme, että nämä lupaavat diplomityön tekijät jatkavat tutkimustaan meille kriittisten aiheiden parissa tohtoriopiskelijoina. Intressimme on, että yhteistyö valmistaa niin maisteri- kuin tohtoriopiskelijoita tuotekehitykseen, ja valmistuvat tohtorit päätyvät myös valmistumisensa jälkeen Saabin leipiin”, sanoo Alinikula.