Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Clean SKy

Saabille harppaus kärkisijoille kestävän kehityksen ranking-listalla

2 min read

Dagens industri ‑lehden omistama Aktuell hållbarhet ‑julkaisu teki yhdessä Lundin yliopiston kanssa vuosittaisen koosteensa yritysten kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Selvityksessä Saab sijoittui kolmannelle sijalle Kestokulutushyödykkeet-luokassa.

Tämän vuoden tutkimus keskittyi muutos- ja riskienhallintakykyyn – siis siihen, miten ympäristön muutokset voivat vaikuttaa Saabiin yrityksenä. Sen varalta Saab on alkanut toteuttaa erilaisia skenaarioanalyysejä, jotka suurimmaksi osaksi ovat yhteydessä Pariisin sopimukseen. Skenaarioanalyysi tarkoittaa erilaisten skenaarioiden analysointia toivottujen tai ei-toivottujen tavoitteiden kannalta suhteessa nykyiseen tilanteeseen.

”Saab pyrkii yrityksen sisällä jatkuvasti tunnistamaan ja ottamaan hallintaan merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet esimerkiksi ilmastoalalla. Teemme sen voidaksemme varmistaa yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyvyn maailmanmarkkinoilla ja antaa oman panoksemme kestävään kehitykseen”
Maria Sahlin, ympäristöjohtaja

”Saab pyrkii yrityksen sisällä jatkuvasti tunnistamaan ja ottamaan hallintaan merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet esimerkiksi ilmastoalalla. Teemme sen voidaksemme varmistaa yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyvyn maailmanmarkkinoilla ja antaa oman panoksemme kestävään kehitykseen”, kertoo ympäristöjohtaja Maria Sahlin.

Arviointi koskee OMX Nasdaq ‑noteerattuja yhtiöitä, ja ne on jaoteltu eri luokkiin: Kestokulutushyödykkeet, Päivittäistavarat, Kulutushyödykkeet ja vaatteet sekä Raaka-aineet. Saab kuuluu näistä ensin mainittuun luokkaan.

”Saab pyrkii jatkuvasti parantamaan suoritustaan kestävän kehityksen alalla. Se on pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana on suhtauduttava nöyrästi yhteiskunnan meille asettamiin kestävän kehityksen haasteisiin. Sijoituksemme arvioinnissa vahvistaa sen, että olemme yrityksenä ottaneet suuria askeleita eteenpäin pyrkimyksissämme vastata näihin haasteisiin”, kertoo yritysvastuukoordinaattorin tehtävää hoitava Fredrik Moberg.

Skenaarioanalyysien käyttö voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttaa Saabia täyttämään tulevat lakien vaatimukset ja sidosryhmien odotukset.

”Saab toimii turvallisuus- ja puolustusalalla ja auttaa asiakkaitaan hallitsemaan omia riskejään. Eri tyyppisten uhkien kehittymisen hallinta on toimintamme ydintä, joten meille tämä on ensiarvoisen tärkeä kysymys”, kertoo Saabin teknologiajohtaja Petter Bedoire.

Näin yritysten kestävän kehityksen toimintaa arvioitiin

Yritysten kestävän kehityksen toiminnan arvioinnissa keskityttiin tänä vuonna ruotsalaisten pörssiyhtiöiden muutos- ja riskienhallintakykyyn. Tutkimuksessa oli mukana 134 yritystä, jotka edustivat kestokulutushyödykkeiden, kulutushyödykkeiden, raaka-aineiden ja päivittäistavaroiden tuotantoa sekä pankkeja ja rahoitusyhtiöitä. Yritysten arviointi tehtiin kyselytutkimuksena (josta sai enimmillään 6 pistettä) sekä raportti- ja verkkosivustotutkimuksena (joka antoi enimmillään 30 pistettä). Raportti- ja verkkosivustotutkimus jakautui viiteen luokkaan: vakavat riskit, korruption torjunta, henkilöstö, kestävän kehityksen strategia ja tavoitteet sekä ympäristö ja ilmasto. Arvioinnin suoritti Lundin yliopisto yhdessä neuvoa-antavan komitean kanssa. Komiteaan kuului asiantuntijoita eri organisaatioista, joihin kuuluvat Ruotsin tilintarkastajien yhdistys FAR, Ruotsin vastuullisen sijoittamisen foorumi Swesif, Ruotsin vakuutusalan yhdistys SFF, Ruotsin valtion teknologiarahoitusorganisaatio Vinnova ja Ruotsin elinkeinoelämän kehittämisvirasto Tillväxtverket.

*Lähde: aktuellhallbarhet.se