Skip to content Go to main navigation Go to language selector
wolf.jpg

Gripen E ja susilaumataktiikka

2 min read + Video

Entisaikojen ilmataistelussa kaikki tapahtui näköetäisyydellä, ja tärkeimpiä tekijöitä olivat kinematiikka ja suorituskyky. Lentokoneiden suunnittelussa keskityttiin kääntösäteeseen, moottorin suorituskykyyn ja lento-ominaisuuksiin – olemaan parempi hävittäjien kahdenkeskisessä taistelussa.

Gripen E 6002

Kahdenkeskisessä ilmataistelussa olennaista oli päästä harhautusten tai moottoritehon avulla asemaan, jossa viholliskone saadaan tähtäimeen ja voidaan ampua alas.

Se on nykyään ollutta ja mennyttä.

Tämän päivän ja huomisen ilmataistelussa on kyse verkottuneista operaatioista ja eri sensorien tuottamien tietojen yhdistämisestä. Taistelut voittaa taistelija, jolla on paras tilannekuva, joka voi toimia yhteistyössä muiden kanssa ja joka voi käyttää kaikkia käytettävissä olevia sensoritietoja vihollista vastaan.

Vihollisen alasampuminen ei enää edellytä hankkiutumista tiettyyn asemaan. Gripen E havaitsee vihollisen sensoreilla, jotka kattavat 360 asteen alueen lentokoneen ympärillä. Vihollinen ei pääse yllättämään, vaikka olisi takanasi.

Susilauman tavoin Gripen E:t metsästävät itsenäisesti, mutta osana laajaa ryhmää – toimien koko ilmatilan alueella operatiivisen ja taistelutehon maksimoimiseksi. Lauman eri jäsenet keskittyvät eri asioihin ja niillä on erilaiset tehtävät, mutta ne toimivat silti yhdessä. Jotkin koneet voivat pysyä hiljaisina ja näkymättöminä, toiset taas etsivät aktiivisesti vihollisen asemia kaikilla käytettävissä olevilla sensoreilla. Kaikki lauman jäsenet hakevat jatkuvasti taistelukentältä lähettimiä ja maalitietoja.

Gripen E & GlobalEye

GlobalEyen – maailman uudenaikaisimman varhaisvaroituskonejärjestelmän – lisääminen tähän moninkertaistaa susilauman tilannekuvan tarkkuuden ja tehtävätehokkuuden tarjoamalla ainutlaatuisen tilannekuvan, jonka avulla Gripen E voi etsiä saalista ja pysyä itse täysin huomaamattomana.

Kun susilauma on löytänyt saaliinsa, se hyökkää monesta eri suunnasta säilyttäen aina yllätysmomenttinsa. Maailman parhaiden asejärjestelmien käyttö parantaa tuhoamistodennäköisyyttä ja tehtävän tehokkuutta eikä jätä viholliselle juuri mahdollisuuksia selviytyä tilanteesta.

Maalitiedot jaetaan saumattomasti koko susilauman kesken. Tämä järjestelmien järjestelmä ja sen kaikki käytettävissä olevat sensorit tuottavat jatkuvasti tilannekuvaa tukevaa tietoa ja ohjaavat taistelijat aina toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi jokainen kone valvoo omaa lähiympäristöä 360 asteen laajuisesti.  Jokainen Gripen E pystyy myös tehokkaaseen elektroniseen hyökkäystoimintaan vihollisen lamaannuttamiseksi. Gripen E:tä ei pysty yllättämään, oli vihollisella sitten häivetekniikkaa tai ei. Kaikki jollakin tavalla lähettävät tai muuten elektronisesti aktiiviset tai moottoriaan käyttävät viholliset paljastavat sijaintista, ja muuttuvat uhasta maaleiksi.

Gripen E on metsästäjä – ei saalis.