Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Gripen E 6002

Varmuutta elektronisia uhkia vastaan

4 min read + Video

Nykyaikaisen hävittäjäkoneen lentäminen on haastavaa. Ja vielä haastavampaa on lentäminen taisteluolosuhteissa, joissa lentäjiin ja koneisiin kohdistuu monenlaisia hyvin teknisiä uhkia. Miten on mahdollista saada toiminnallinen etu ja antaa lentäjille tällaisten uhkien havaitsemisen, harhauttamisen ja torjumisen edellyttämät keinot ja varmuus? Kerromme sen tässä.

Uusinta teknologiaa hyödyntävät nykyaikaiset tutka- ja ilmapuolustusjärjestelmät toimivat ketterästi koko sähkömagneettisen spektrin alueella, joten niiden havaitseminen ja luokitteleminen on entistä vaikeampaa. Sen vuoksi lentäjät joutuvat nykyään toimimaan hyvin monimutkaisessa ja monitahoisessa signaaliympäristössä, joka asettaa nykyaikaisille hävittäjäkoneille ja niiden elektronisen sodankäynnin kyvyille erittäin suuria vaatimuksia. Kyky pysyä havaitsemattomana tunkeuduttaessa vihollisen ilmatilaan on elintärkeä ominaisuus kaikentyyppisissä tehtävissä, varsinkin pohjolan toimintaympäristössä.

Former Gripen pilot (EW solution)
Jussi Halmetoja, Gripen-lentäjä ja operatiivinen asiantuntija.

”Hävittäjälentäjälle on elintärkeää tietää tarkalleen, mitä ympärillä tapahtuu. Lentäjä tarvitsee täydellisen kuvan tilanteesta voidakseen nähdä ensimmäisenä, ymmärtää ensimmäisenä ja toimia ensimmäisenä, voidakseen säilyttää edun vastustajaan nähden. Kaikki yhdessä toimivien hävittäjien – taktisen yksikön – ja muiden taistelukentällä käytettävissä olevien sensorien antamat tiedot on linkitettävä, käsiteltävä ja esitettävä tavalla, joka antaa tehokkaan taktisen toiminnan edellyttämän tilannekuvan ja toimintavalmiuden”, Gripen-lentäjä ja Saabin operatiivinen asiantuntija Jussi Halmetoja kertoo.

GripenE_02122019__W4A0098-Arexis
Gripen E

Varusteena toimintavarmuus

Tältä pohjalta Saab ryhtyi kehittämään älykkäintä hävittäjäkoneisin tarjolla olevaa elektronisen sodankäynnin järjestelmää. Tavoitteena oli kehittää ratkaisu, joka tarjoaa ylivoimaisen selviytymiskyvyn, monipuolisen tilannekuvan ja toimintavapauden ja varmistaa turvallisen paluun tehtävälennolta. Tämän kaiken tarkoituksena on varmistaa, että lähtiessään tehtävälennolle hävittäjälentäjät voivat luottaa selviävänsä siitä. Tuloksena syntyi Arexis – uuden sukupolven ELSO-ratkaisu, jossa yhdistyvät uusimmat omasuojan ja elektronisen hyökkäyksen tekniikat ja joka antaa hävittäjille mahdollisuuden tunkeutua vahvasti puolustettuun ilmatilaan ja toimia siellä.

Gripen EW Arexis
Arexis

Arexis tarjoaa täydellisen kuvan erilaisista uhista sähkömagneettisen spektrin koko alueella ja voi tarvittaessa häiritä, harhauttaa tai estää monia vihollisen järjestelmiä – ja tehdä kaiken tämän samanaikaisesti. Se antaa mahdollisuuden havaita, torjua ja välttää kaikki uhat, joten lentäjä voi keskittyä meneillään olevan tehtävän suorittamiseen.

”Vahvasti puolustetussa ilmatilassa se antaa mahdollisuuden suorittaa loppuun tehtävä, joka ilman sitä olisi pakko keskeyttää.”
Jussi Halmetoja

”Vahvasti puolustetussa ilmatilassa se antaa mahdollisuuden suorittaa loppuun tehtävä, joka ilman sitä olisi pakko keskeyttää. Ylivoimainen tilannekuva antaa taktisen edun, jota tehtävän onnistunut suorittaminen ja koneen selviytyminen edellyttävät”, Jussi Halmetoja sanoo.

Gripen E with Arexis EAJP
Elektronisen vaikuttamisen Electronic Attack Jammer Pod -säiliö.

Elektronisen hyökkäyksen hämäyskyky

Arexisin edistyksellisen häirintäkyvyn ansiosta lentäjä voi toimia vihollisen ilmapuolustuksen toimintasäteen sisällä, mikä antaa merkittävän taktisen edun. Arexisin lamautuskyky käyttää elektronista hyökkäystä vihollisen aktiiviseen häirintään, hämäämiseen ja harhauttamiseen antaen hävittäjälle monipuolisemmat mahdollisuudet toteuttaa tehtävä onnistuneesti. Arvokkaan oman kaluston suojaamiseksi Arexis voi myös laukaista ilmaan myös valemaaleja, jotka voivat havaita, harhauttaa ja lamauttaa monenlaisia uhkia.

Tekoälyn voimaa

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa tehtäväympäristössä ihmisen toimintakyky on usein rajoittava tekijä. Se tarkoittaa, että olemme yhä riippuvaisempia uusien teknologioiden tuesta. Arexisin kehittyneen tekoälyn ansiosta elektroninen sodankäynti ei varsinaisesti lisää miehistön työkuormitusta. Järjestelmä tuottaa automaattisesti ja nopeasti täyden suojauksen ja hyökkäyskyvyn – jopa kokonaiselle taktiselle yksikölle.

Avaimena digitalisaatio

Mitkä ovat Arexisin ainutlaatuisten kykyjen salaisuudet? Osa ratkaisua on sen ainutlaatuinen kyky hallita ja digitalisoida laajaa aluetta ja suurta määrää signaaleja ja sensoritietoja äärimmäisen nopeasti ja tarkasti. Tämä on mahdollista käyttäen uusinta digitaalista tietojenkäsittelyä yhdessä huippuluokan galliumnitridi-antenniteknologian kanssa.

Gripen with Electronic Attack Jammer Pod

Testattu ja valittu käyttöön Gripen E/F:ssä

Saabilla on pitkä historia eri puolilla maailma valmistettujen hävittäjäkoneiden varustamisessa omasuojaratkaisuilla. Uusimman sukupolven elektronisen sodankäynnin ratkaisu Arexis on nyt testattu ja valittu käyttöön Gripen E/F ‑koneessa.

Tuloksena on hävittäjä, joka on valmis kohtaamaan mitä tahansa sen vastaan tuleekaan, niin nykyään kuin tulevaisuudessakin. 

”Hävittäjän toiminta vahvasti puolustetussa ilmatilassa ei ole koskaan helppoa. Se edellyttää, että lentäjä voi luottaa koneensa ja taktiset järjestelmänsä toimittavan kaiken, mitä vihollisen ilmatilaan tunkeutuminen, siellä toimiminen ja turvallinen kotiinpaluu vaatii. Gripenin ELSO-järjestelmä tarjoaa kaiken tämän ja antaa voittamiseen tarvittavan varmuuden”, Jussi Halmetoja kertoo.

Aina edellä uhkia

Saabin ensimmäisen sukupolven tutkavaroitin asennettiin Saab 32 Lansen ‑koneeseen yli 60 vuotta sitten kylmän sodan aikana. Elektronisen sodankäynnin uranuurtajana Saabin filosofia on aina ollut investoida innovatiiviseen tekniikkaan uhkien havaitsemiseksi, harhauttamiseksi ja torjumiseksi mahdollisimman älykkäällä tavalla. Tällainen ajattelu on tuottanut Arexisin lisäksi muita huippunykyaikaisia ja usein mullistavia järjestelmiä, jotka nostavat Saabin ELSO-ratkaisut aina vain uudelle, korkeammalle tasolle. Tämä työ jatkuu edelleen, myös Suomessa, jossa Tampereen Saab Teknologiakeskus osallistuu Gripen E -hävittäjän elektronisen sodankäynnin ja hyökkäyskyvyn kehittämiseen.

Lue lisää elektronisen sodankäynnin Arexis-järjestelmästä.